Zobrazení položek podle značky: Fakulta zdravotnických studií

Nové neurorehabilitační přístupy v léčbě mrtvice

Stále se zvyšuje počet nových případů cévní mozkové příhody (CMP). Převládají lidé, kteří iktus, neboli mrtvici přežili. Katedra rehabilitačních oborů Fakulty zdravotnických studií v Plzni vyzývá k zapojení se do bezplatného rehabilitačního programu.

Ročně postihne cévní mozková příhoda více než 17 milionů lidí. Hned po onemocnění srdce jde o druhou nejčastější příčinu úmrtnosti na světě.

Cévní mozková příhoda (CMP), iktus, nebo lidově mrtvice je náhlá porucha krevního oběhu mozku, která vede k nevratnému poškození mozkové tkáně. Nejdůležitější roli hraje čas. Je to akutní stav, a vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc. Pokud pacient nenavštíví lékaře do 24 hodin, může tento stav skončit až smrtí.

Většinou se jedná o náhlou a často dramatickou změnu oproti předchozímu stavu. Příznaky CMP jsou náhlé ochrnutí poloviny obličeje, poklesnutí ústního koutku na jedné straně tváře, necitlivost nebo ztrátu zraku, pozměněnou řeč nebo poruchu rovnováhy a koordinace pohybů.

U srdečního infarktu je typická bolest na hrudi, tíseň a dušnost. Při mrtvici se ale u většiny pacientů bolest nedostavuje, proto je velmi zrádné podceňovat ostatní příznaky - například neschopnost zvednout ruku, pohnout nohou nebo i horší chůze. Správná reakce na takový stav je okamžité volání rychlé záchranné služby na čísle 112 nebo 155.

K rizikům CMP patří nezdravý způsob života, špatná výživa, znečištěné ovzduší, psychosociální stres, deprese nebo dlouhodobé pracovní vypětí, dokonce i komplikace v kombinaci s hormonální antikoncepcí.

Následky mrtvice se liší v závislosti na počáteční závažnosti celkového stavu

Závažné stavy iktů jsou dlouhodobě sledovány a hojně rehabilitovány. Lehký typ CMP „mild stroke“ obvykle nebývá zařazen k následné rehabilitační péči.

“Očekává se, že počet iktů s mírným průběhem se v následujících letech dramaticky zvýší se stárnutím populace a s dalšími inovacemi, které snižují úmrtnost a závažnost mrtvice. Tato forma iktu je popsána pouze jako mírné poškození hybných funkcí bez ztráty řeči a značí se vysokou mírou nezávislosti. Po návratu domů však tito pacienti začnou pociťovat problémy během podmínek každodenního života jako například přecházení rušné křižovatky se signálním značením, dialogu během chůze nebo vyhýbání se překážkám během chůze.“ říká Iva Hereitová fyzioterapeutka, odborná asistentka Katedry rehabilitačních oborů Fakulty zdravotnických studií.

Po prodělání CMP brání návratu člověka do společnosti především nedostatek pozornosti, soustředění, problémy s pamětí, deprese a jiné emoční problémy. Pak naprosto ztrácí a někdy i nevědomě sounáležitost se svým okolí, a tak raději přestane společensky žít.

Začlenění do společnosti po prodělání CMP pomáhá i nový rehabilitační přístup

,,V rámci svého doktorského studia se s kolegy z Katedry rehabilitačních oborů zaměřujeme na vyšetření a následnou rehabilitační terapii pro pacienty po méně závažném typu iktu, kteří mají dlouhodobé chronické obtíže“ říká paní magistra Hereitová.

Jednou z forem rehabilitačního přístupu je možnost vyšetření a terapie v podmínkách které připomínají běžný způsob života. Využívá se přitom kombinace poznávacích a pohybových schopností (kognitivně - motorická interference).

Během takovéto rehabilitace je snazší objevit komplikace nejen po propuštění z nemocnice, ale i několik let po prodělané příhodě. Schopnost přizpůsobit se těmto podmínkám dokáže člověka znovu vrátit do společnosti, práce i koníčků, snižuje riziko pádů a zároveň odstranit pocit nejistoty vedoucí k emoční labilitě.

,,Tímto bych chtěla čtenáře oslovit s možností bezplatného zapojení se do půlročního rehabilitačního programu. Možní zájemci nás mohou kontaktovat na emailuTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a na všechny zájemce už se velice těšíme.“ říká odborná asistenta a vedoucí projektu magistra Iva Hereitová z Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni.

A jak na prevenci cévní mozkové příhody? Odborníci doporučují hlídat si zdravý jídelníček, pravidelnou fyzickou aktivitu (alespoň 10 000 kroků denně), střídmou a ideálně žádnou konzumaci alkoholu, správnou tělesnou hmotnost a vyloučit kouření.

Autor: Markéta Hallová

 

Kontaktní rodičovství - výchova založená na tradicích

Kontaktní rodičovství je intuitivní a přirozený přístup k výchově dětí. Cílem je upevnění vztahu mezi matkou a dítětem prostřednictvím empatie, tělesné blízkosti, doteku a reagování na potřeby dítěte.

Kontaktní rodičovství není limitováno souborem daných pravidel, ale má samozřejmě i své limity. Mezi základní principy kontaktního rodičovství patří například bonding, kojení na požádání, nošení dětí, důvěra v pláč dítěte a společné spaní.

Bonding neboli vazba dítěte a matky po porodu je velmi důležitý nejen pro brzké navázání vztahu s rodičem a eliminaci stresu způsobeného porodem, ale také k podpoře poporodní adaptace u novorozence. Novorozenec by měl být bezprostředně po porodu umístěn na nahé tělo matky a zůstat tam co nejdéle je to možné. Kontaktem skin to skin také dochází k úpravě termoregulace, srdeční akce či dýchání u novorozence.

,,Dle kontaktního rodičovství by dítě nemělo být kojeno v nastavených intervalech ale na požádání, kdykoliv si řekne. Kojením totiž není uspokojena pouze potřeba výživy, ale dochází také k podpoře vztahu mezi matkou a dítětem, k předání protilátek a posílení imunitního systému.“ říká odborná asistentka Fakulty zdravotnických studií Kristina Janoušková.

“Šátkování” podporuje bezprostřední kontakt s rodičem a rozvíjí pocit jistoty a bezpečí

Nošení dětí v nosítku či šátku není žádnou novinkou moderní doby. Naopak vychází z nastavení tradičních kultur. Pokud se rodiče rozhodnou, že budou využívat nosící pomůcky, je dobré se obrátit na porodní asistentku, která rodiče vzdělává nejen o možnostech nošení, ale také správné poloze dítěte v nosítku či šátku.

Většina dětí spí nejlépe, když jsou blízko rodičů. Spánek blízko dítěte pomáhá zůstat rodičům v blízkém kontaktu s dítětem a ulehčit jim péči o něj během noci.

,,Společné spaní rodičů a dětí je asi nejkontroverznějším principem kontaktního rodičovství. Dle kontaktního rodičovství by dítě mělo spát v jedné posteli s rodiči za splnění určitých podmínek,“ zmiňuje PhDr. Kristina Janoušková, Ph.D. i ve videu, které vniklo na Fakultě zdravotnických studií ZČU. Mezi tyto podmínky patří například absence alkoholu a jiných návykových látek. Dítě by také nemělo spát mezi rodiči, aby neovlivňovalo jejich partnerský vztah. Možnou alternativou je také využití postýlky se sundanou postranicí.

Pláč chápe kontaktní rodičovství jako komunikační prostředek. Rodič by měl na pláč instinktivně a citlivě reagovat. Pláč u dítěte může mít několik příčin jako je například hlad, bolest, horko či zima. Různé druhy pláče by měl rodič umět rozpoznat a vhodně na ně reagovat.

Intuitivní rodičovství se zaměřuje na potřeby dítěte, důležité je ale také myslet na sebe

Potřeby rodičů by neměly stát v pozadí. Pokud je matka vyčerpaná, nebude schopna napojit se na potřeby dítěte, a uspokojit je. Důležité je o sebe pečovat, naučit se rozdělovat úkoly mezi oba rodiče, spolupracovat, obklopovat se dobrými přáteli a občas se i rozmazlovat.

“Nalézt ve výchově rovnováhu a určit si svoje vlastní hranice. Pokud není spokojená matka, mnohdy není spokojené ani její dítě,“ říká doktorka Janoušková.

Důležitá je proto edukace porodní asistentkou v období těhotenství, ale i po porodu a šestinedělí. Na Fakultě zdravotnických studií při ZČU v Plzni absolvovalo obor porodní asistence už několik desítek studentů. Výuka tu probíhá už od roku 2008.

Tomuto tématu a dalším s těhotenstvím spojeným se věnuje Fakulta zdravotnických studií v rámci květnové osvětové kampaně „Společně proti alkoholu v těhotenství“. Tato kampaň vnikla v partnerství s Karlovou Univerzitou a nestátní neziskovou organizací podporující rodiče předčasně narozených dětí a neonatologická oddělení v České republice Nedoklubko.

Přednáška na toto zajímavé téma je k dispozici na YouTube kanálu Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni v sekci Videa.

Autor: Markéta Hallová

Pandemie zvedla zájem o studium zdravotnických oborů na vysoké škole

Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni vzdělává v perspektivním oboru. Klade důraz na inovaci, modernizaci, odbornost a praxi. Nabízí nejen zkušenosti s novými přístroji a technikou, ale i smysluplné a stabilní zaměstnání.

Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni má nové unikátní pomůcky na výuku

Na co se studenti mohou těšit? Simulátor sanitního vozu, virtuální pitevní stůl nebo plastináty ze skutečných lidských vzorků. To je výuka, která se dostane doslova pod kůži!

Máte odvahu, jazykovou vybavenost a odhodlání čelit neznámému? Studujte v zahraničí!

Co bylo kdysi výsadou, je dnes otevřenou možností pro všechny. Pro studenty vysokých škol existuje celá řada možností vycestovat za studiem do zahraničí.  Mezi nejznámější programy patří  vzdělávací program Evropské unie Erasmus + nebo program BE&ST.

Porodní asistentka jako prestižní povolání? Zájem se zvyšuje, tvrdí zástupci Fakulty zdravotnických studií

Porodní bába, ženská sestra a dnes porodní asistentka. Jejich popularita přitom znovu roste, což poznává také Fakulta zdravotnických studií. "U oboru porodní asistentka převyšuje poptávka nabídku," říkají shodně proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy Fakulty zdravotnických studií Alena Lochmanová i odborná asistentka Eva Hendrych Lorenzová.

Do Plzně se po roce vrací charitativní běhy. I letos je podpoří Fakulta zdravotnických studií

Zapojit se můžete i vy. Svou účastí pomůžete třeba nedonošeným dětem nebo podpoříte projekt Paměť národa. Vzhledem k epidemiologické situaci se letos charitativní akce budou konat virtuálně.

V hlavní roli sestra. Putovní výstava mapuje historii i současnost ošetřovatelství

Téměř po roce oživila své prostory Fakulta zdravotnických studií v Plzni. Čím? Putovní výstavou, která vznikla v rámci celosvětové kampaně Nursing Now. Starost o druhé je jednou ze známek vyspělosti civilizace. Během roku 2020 se na celém světě konaly aktivity, které přibližují veřejnosti přínos sester a porodních asistentek ke globálnímu zdraví.

Prevence proti Alzheimerově chorobě? Trénujte paměť!

Nejefektnější nástroje jsou trénink pozornosti, orientace, slovní produkce, jazyka a zrakově-prostorových schopností. A především trénink paměti. Fenoménem se zabývají i na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni.

Dítě až později. Jde o nebezpečný trend?

Stále více žen odkládá mateřství. Názory na ideální věk pro těhotenství se ale různí. Je vyšší věk pro těhotenství skutečně problém, když se neustále prodlužuje doba, po kterou se člověk cítí mladistvý a ve slušné kondici? Když stoupá i průměrný věk dožití? Odpověďmi na tyto otázky se aktuálně zabývají i odborníci z Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni.

V boji s pandemií pomáhali záchranářům studenti Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni. Ti je za to ocenili!

Symbolická pomoc? Ne. Skutečně náročná práce. Studenti Fakulty zdravotnických studií (FZS) Západočeské univerzity v Plzni v době koronakrize záchranářům výrazně pomohli. A právě jejich pomoc Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje ocenila. 

Studentky porodní asistence Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni háčkují chobotničky pro nedonošená miminka

V rámci praxe a dobrovolnictví pomáhají studenti Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni i na neonatologických odděleních. Chobotničky, které háčkují,  pomáhají předčasně narozeným dětem

Fakulta zdravotnických studií posiluje svoji spolupráci s Českou asociací sester

Jednou z profesních organizací, která dlouhodobě spolupracuje s Fakultou zdravotnických studií (FZS), je i Česká asociace sester. Díky tomuto spojení, vzniká dynamické a moderní vzdělávací prostředí pro studenty a posiluje jejich pozici na pracovním trhu.  

Děkan Fakulty zdravotnických studií: Většina našich studentů pomáhá v boji s koronavirem

Vstřebávají vědomosti ve škole a k tomu pracují mnohdy přímo na covidových jednotkách. Studenti Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity tak ale podle děkana Lukáše Šticha činí dobrovolně. "Snažíme se tomu přizpůsobit výuku a vyjít tím vstříc jak nemocnicím, tak studentům, aby zvládli penzum znalostí, které mají nastudovat," říká.

Bez diagnostiky je medicína na holičkách. Perspektivní obor Radiologický asistent je možné studovat i v Plzni

Správná volba zobrazovacích metod a jejich provedení často hraje klíčovou roli v diagnostice i léčbě většiny onemocnění. Radiologie patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející oblasti medicíny. Obor je možné opět studovat i na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity Plzni (ZČU).

Západočeská univerzita v Plzni po třech letech otevírá obor Ortotik - protetik

Když si vyslechnete příběh pacienta, výroba pomůcky má pak úplně jiný význam, říká student oboru Ortotika - protetika na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Co všechno obnáší tento obor a co vystudovaný ortotik - protetik v praxi dělá? Na detaily studia specializovaného oboru Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni jsme se zeptali jednoho ze studentů, Tomáše Benčíka.