Dítě až později. Jde o nebezpečný trend?

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 21. duben 2021 12:06

Stále více žen odkládá mateřství. Názory na ideální věk pro těhotenství se ale různí. Je vyšší věk pro těhotenství skutečně problém, když se neustále prodlužuje doba, po kterou se člověk cítí mladistvý a ve slušné kondici? Když stoupá i průměrný věk dožití? Odpověďmi na tyto otázky se aktuálně zabývají i odborníci z Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni.

Důvody odsunu mateřství do vyššího věku jsou různé. Patří mezi ně osobnost ženy či páru a jejich motivace k rodičovství. Významnou roli hraje také vzdělání a honba za kariérou. Dále pak náboženství či nechtěné odkládání mateřství z důvodu onemocnění ženy či muže.

Nehledě na to, že žijeme v době, kdy je poměrně snadné přírodu ošálit a rodičovství si naplánovat. Existuje mnoho možností účinné ochrany před nechtěným početím, mezi které patří například kondom, antikoncepce, nitroděložní tělísko, nebo třeba výpočet ovulace. Ani jedna z antikoncepčních metod však není stoprocentní a může u ženy dojít k otěhotnění.

Odkládání mateřství do vyššího věku patří mezi faktory, které se společně s životním stylem, obezitou nebo primárním onemocněním ženy či muže podílí na výskytu neplodnosti. S věkem se zhoršuje nejenom plodnost, ale také účinnost metod, kterými se neplodnost léčí. Poměr prvorodiček po 35. roku využívajících metod asistované reprodukce je významně vyšší než u mladších žen.

Kristina Janoušková.

Ženám nad 30 let se doporučuje vyšetření a léčbu neplodnosti dlouhodobě neodkládat. V reprodukčním období je proto vhodné nabídnout služby porodní asistentky, která je může edukovat o možnostech plánovaného rodičovství a prekoncepčním období, ale poskytnout také péči v těhotenství, při porodu a v šestinedělí.

“Z biologického hlediska je ideální věk pro početí prvního potomka mezi 20. - 24. rokem. Tento věk je uváděn jako vrchol plodnosti. S přibývajícím věkem klesá šance na otěhotnění,“ říká Kristina Janoušková, odborná asistentka Katedry ošetřovatelství a porodní asistence a ředitelka projektu vzdělávání veřejnosti a studentů Fakulty zdravotnických studií.

Podle ní klesá množství oocytů a mění se jejich kvalita. Oocyty jsou také během života vystaveny působení různých škodlivých faktorů, což může mít vliv na vyšší výskyt vrozených vývojových vad. Častěji se také vyskytují komplikace během těhotenství a v průběhu porodu, které mohou končit císařským řezem.

S věkem riziko porodních komplikací stoupá, shodují se odborníci

Ze sociálního pohledu se nedá specifikovat, zda jsou starší rodičky ve větším počtu prvorodičky, nebo mají již děti z předchozích vztahů. Odborníci se shodují, že každé těhotenství, porod i šestinedělí je naprosto individuální záležitost. Můžeme se setkat rizikovým těhotenstvím u ženy ve věku 25 let a fyziologickým u ženy ve věku 38 let. Obecně však platí, že riziko komplikací s věkem silně narůstá.

Důležitá je proto stále víc odborná pomoc při těhotenství, při porodu i v období následné péče o matku a novorozence. Na Fakultě zdravotnických studií při ZČU v Plzni absolvovalo obor porodní asistence už několik desítek studentů. Výuka tu probíhá už od roku 2008.

„Fenomén odkládání rodičovství a stárnutí populace je velké téma. Pracovat s ním se dá jedině kvalitním vzděláváním populace. Také proto se tímto tématem intenzivně zabýváme, neboť vedle přípravy budoucích zdravotnických pracovníků je i věda a výzkum významnou součástí naší činnosti,“ uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií ZČU Lukáš Štich.

Pro zvýšení povědomí a vzdělání veřejnosti i studentů Fakulty zdravotnických studií realizuje tento rok fakulta projekt podpořený ministerstvem zdravotnictví s názvem Odkládání mateřství do vyššího věku.

„Cílem našeho projektu je vzdělávat studenty všech ročníků studijního programu Porodní asistence na FZS ZČU v problematice odkládání rodičovství do vyššího věku, protože právě i pro ně je toto téma důležité jak z pohledu profesního, tak osobního. Díky vzdělávání budou studenti připraveni šířit získané znalosti v rámci své odborné praxe,“ doplňuje k projektu Kristina Janoušková.

Autor: Markéta Hallová

Fotogalerie