V hlavní roli sestra. Putovní výstava mapuje historii i současnost ošetřovatelství

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 26. duben 2021 11:16
WhatsApp Image 2021-04-19 at 13.47.05 Foto: FZS

Téměř po roce oživila své prostory Fakulta zdravotnických studií v Plzni. Čím? Putovní výstavou, která vznikla v rámci celosvětové kampaně Nursing Now. Starost o druhé je jednou ze známek vyspělosti civilizace. Během roku 2020 se na celém světě konaly aktivity, které přibližují veřejnosti přínos sester a porodních asistentek ke globálnímu zdraví.

Foto: FZS

Výkonná rada Světové zdravotnické organizace označila rok 2020 za rok sestry a porodní asistentky. Fakultní nemocnice Plzeň se touto výstavou připojuje k poděkování za nelehkou práci, kterou sestřičky vykonávaly a vykonávají.

Na tvorbě putovní výstavy “V hlavní roli sestra” se podílely Fakulta zdravotnických studií, Fakultní nemocnice Plzeň a SZŠ VOŠ v Plzni. Součástí výstavy je představení projektu Nursing now a přiblížení nejen Florence Nightingaleové, která se rozhodla zasvětit svůj život péči o raněné.

Je považována za zakladatelku a průkopnici povolání zdravotní sestry, ale je také osobností českého ošetřovatelství. Na devíti oboustranných panelech autoři zachycují nejen ošetřovatelství od samého počátku až po současnost, ale také vzdělávání nelékařských zdravotních pracovníků, které se v průběhu let dynamicky proměňovalo.

Foto: FZS

„Globální kampaň Nursing Now byla vyhlášena v roce 2018 a měla vrcholit v květnu 2020, tedy v době, kdy jsme si připomněli 200. výročí narození zakladatelky moderního ošetřovatelství Florance Nightingaleové. Z rozhodnutí Výkonné rady WHO, která rok 2020 vyhlásila Rokem sester a porodních asistentek, byla kampaň vzhledem k epidemiologické situaci prodloužena do konce roku 2021.

Cílem kampaně Nursing Now je zlepšení zdraví populace a zvýšení společenského statusu ošetřovatelství a všech nelékařských profesí. Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (FZS ZČU) se připojuje od počátku kampaně k jejím aktivitám, zejména pořádáním kongresů a dalších vzdělávacích akcí,“ uvedla vedoucí Katedry ošetřovatelství a porodní asistence Jitka Krocová.

Na panelech je k vidění co všechno obnáší profese dětských sester, porodních asistentek ale také sester v ambulantní a lůžkové péči, na operačních sálech, intenzivní péči i v managementu. Srovnáním historických fotografií se současností se podařilo podtrhnout neuvěřitelný skok v ošetřovatelství v posledních 50ti letech. Panel „Sestra a její měnící se role“ dokonce ukazuje aktuální situaci v pandemii COVID-19.

„Výstava, která ozdobila chodby naší fakulty, je pro nás jako pro zaměstnance fakulty milým zpestřením všedních dní v této stále složité době. Zároveň je ale i jakýmsi neformálním poděkováním a povzbuzením pro naše studenty. Při prohlídce jednotlivých panelů sám nacházím uspokojení v naší práci. V tom, že připravuje budoucí všeobecné sestry, zdravotnické záchranáře, porodní asistentky a další nelékařské zdravotnické pracovníky, o jejichž významu jsme nikdy nepochybovali a v posledním roce se jejich nepostradatelnost akcentovala i z pohledu širší veřejnosti,“ uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Výstava na Fakultě zdravotnických studií ZČU v Plzni probíhá do konce června.

Autor: Markéta Hallová