Máte odvahu, jazykovou vybavenost a odhodlání čelit neznámému? Studujte v zahraničí!

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 4. květen 2021 13:54

Co bylo kdysi výsadou, je dnes otevřenou možností pro všechny. Pro studenty vysokých škol existuje celá řada možností vycestovat za studiem do zahraničí.  Mezi nejznámější programy patří  vzdělávací program Evropské unie Erasmus + nebo program BE&ST.

Pokud si ovšem myslíte, že podmínkou jsou pouze studijní stáže, není tomu tak. Studenti mohou do zahraničí vycestovat i na praktickou stáž, kde mohou získat unikátní know how.

Mezi největší pozitiva zahraničního studia patří především vzdělání. V jiných zemích se výuka obvykle velmi liší od toho, na co jsou zvyklí studenti z české školy. Zahraničním studiem získají nejen odlišný způsob vzdělávání, ale také poznají nové zvyky a tradice, náboženství, kulturu, a celkový přístup k životu. Cizímu prostředí se také budou muset umět přizpůsobit. Tato vlastnost je pro život velice důležitá, a bude se jim celoživotně hodit.

Dalším kladem je, že nástupem na univerzitu v cizím městě se stávají samostatnějšími. V zahraničí to platí dvojnásobně. Tato zkušenost je mnohem intenzivnější, a naučí se spoléhat především sami na sebe.

Někteří studenti, přijíždějící z pobytů například v Americe, Španělsku, nebo Itálii, se po návratu domů dokonce mnohem více usmívají, a začali se věnovat sportu nebo jiným aktivitám, které je v zahraničí oslovili.

Nebojte se, v zahraničí na to nebudete sami

Na většině zahraničních univerzit jsou stáže pro studenty v hojném počtu, proto se nebojte, nebudete na to sami. Veškeré radosti i starosti můžete od začátku sdílet s novými spolužáky, nebo s ostatními studenty z celého světa. Tím pak vznikají i pevná mezinárodní přátelství, která jsou v budoucím životě velmi ceněná a důležitá.

A jak to vidí sami studenti? Na zkušenosti s pobytem v zahraničí jsme se zeptali Adély Machové, studentky radiologické asistence Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni.  Adéla se vrátila ze studijní stáže na Millikin University v Illinois (USA), právě v začátcích vypuknutí světové pandemie.

Adélo, z jakého důvodu jste se rozhodla studovat ve Spojených státech? Lákala mě možnost cestování a poznávání nové kultury během mých studií. Mezi další faktory patřilo zlepšení mých jazykových schopností, vytvoření mezinárodních přátelství a motivovat další studenty naší fakulty k vyššímu zájmu o studijní pobyty.

Kde jste získala informace o programu BE&ST? O programu BE&ST jsem se dozvěděla skrze mojí sestru, která také momentálně studuje na ZČU v Plzni. Poté jsem si všechny informace našla na webových stránkách univerzity.

Jaké jsou Vaše zkušenosti? Každý studijní pobyt v zahraničí je provázán různorodými zkušenostmi. Vždy existují i situace, kdy je člověku smutno, nebo si neví rady. Tyto pocity jsou naprosto normální a pochopitelné, ale důležité je se o nich se svým okolím bavit, poprosit o pomoc, nebo se spojit se svou rodinou nebo domácí univerzitou, která vždy ráda pomůže.

Obávala jste se někdy toho, jestli to zvládnete? Důležité je nenechat se pohltit všemi emocemi. Ze začátku příjezdu jsem byla opravdu natěšená a plná zájmu objevovat, ale zároveň jsem pociťovala obrovský strach a úzkosti. Moje minulé já by nikdy samo neletělo studovat za oceán mezi úplné cizince na půl roku. Mé dnešní já nechápe, jak jsem se kdy mohla bát.

Jak tedy celkově pobyt vnímáte? Všichni během mého studijního pobytu byli moc příjemní a nápomocní, ať jsem prosila o pomoc v čemkoliv. Měli zájem poznat z jaké země a kultury pocházím. Stejně tak jsem se i já zajímala o jejich. Profesoři byli hodní, a kdykoliv jsem nechápala otázku, vše mi vysvětlili a měli se mnou trpělivost.

Máte nějakou radu pro zájemce z řad studentů? Překonat svůj strach z neznámého, a pokud obavy samy neustoupí, tak do toho jít po hlavě, i když se bojíte, neboť tenhle zážitek se pro vás stane jedním z nejvýznamnějších zážitků v životě, který vás posune dál.

Říká na závěr s úsměvem Adéla Machová, studentka Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni.

Mladí cestovatelé se nejen vzdělávají, ale díky zahraničnímu studiu se naučí vnímat cizí kulturní hodnoty. Vyzkouší si, jaké to je, být cizincem. Zároveň mají možnost vidět vlastní kulturu z cizí perspektivy, jiným úhlem pohledu.

Zahraniční studijní pobyty podporuje i děkan Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity Lukáš Štich.

“V rámci celé univerzity se snažíme naše studenty motivovat, aby vyjížděli četně do zahraničí. U náš na fakultě akcentujeme vedle studijních stáží především i ty praktické. Zároveň rozšiřujeme pole našich partnerských univerzit, abychom mohli studentům nabízet širší a širší spektrum univerzit a zdravotnických zařízení, kde budou moci získat nové zkušenosti, a to nejen ty v oblasti praktické činnosti související s jejich oborem studia, ale především i ty ve vazbě na odlišnou kulturu, ostatně kombinace těchto dvou oblastí se jeví jako velmi významná pro jejich osobnostní růst. Často je to právě zahraniční zkušenost, na kterou naši absolventi četně vzpomínají ještě roky poté, co půdu naší fakulty opustili,“ dodává Štich.

Autor: Markéta Hallová