Prevence proti Alzheimerově chorobě? Trénujte paměť!

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 22. duben 2021 11:35

Nejefektnější nástroje jsou trénink pozornosti, orientace, slovní produkce, jazyka a zrakově-prostorových schopností. A především trénink paměti. Fenoménem se zabývají i na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni.

Na Fakultě zdravotnických studií vyučuje trénování paměti certifikovaná lektorka, odborná asistentka fakulty Lenka Kroupová. Původním povoláním je všeobecná sestra, a protože chtěla pacientům pomáhat ještě víc, vystudovala i psychologii a zabývá se zdravotnickou psychologií a komunikací, které na fakultě také vyučuje.

V posledních letech se ale zabývá tréninkem paměti a absolvovala několikaleté vzdělávání České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging (dále jen ČSTPMJ), na kterém se podíleli neurologové, psychologové, psychiatři i pedagogové a další odborníci. Lenka Kroupová realizovala projekt Efektivní trénink paměti, který je zaměřený na seznámení osob seniorského věku s principy, metodami a cvičeními pro rozvoj paměti a kognitivních funkcí.

Na projektu spolupracovala Univerzita třetího věku ZČU, a byl podpořen Ministerstvem zdravotnictví České republiky v rámci programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2020. A co je jeho obsahem?

„Pozornost byla zaměřena na nácvik mnemotechnik, které budou moci senioři využívat v každodenním životě. Další cvičení byla při tréninku zaměřena na rozvoj krátkodobé i dlouhodobě paměti, práci s textem k uchování slovní zásoby pro vyjádření potřeb seniora, cvičení logického myšlení, orientace, rozvoj smyslového vnímání, kreativity, budování rezervní mozkové kapacity a podobně,“ přibližuje obsah projektu Lenka Kroupová.

Trénink paměti podporuje soběstačnost, nezávislost a setrvání seniorů v domácím prostředí

Trénink paměti je jedním z prostředků, který může zajistit dostatečný stupeň mentální nezávislosti. Podporuje soběstačnost a setrvání seniorů v domácím prostředí, přestože se paměť a intelektuální schopnosti v pokročilejším věku mění.

Lenka Kroupová.

„S tréninky se začínalo právě pro potřeby seniorů, ale v současné době se trénink paměti rozšiřuje pro všechny věkové kategorie, jako první jsem trénink paměti vyzkoušela u vysokoškolských studentů, nyní trénink aplikuji u pacienta, který ve 33 letech prodělal Cévní mozkovou příhodu a připravuji se na spolupráci se sociálními institucemi,“ doplňuje Lenka Kroupová.

V době pandemie onemocnění Covid-19 fakulta na různorodé aktivity pro veřejnost nezapomínala. I v krizové době trénovala se seniory on-line pomocí Google Meet. Senioři si tím zvýšili i počítačovou gramotnost. Významný byl pro účastníky kurzu Fakulty zdravotnických studií hlavně sociální kontakt s vrstevníky a aktivní duševní činnost, kdy se vzájemně i podporovali.

“Jako fakulta se dlouhodobě snažíme setkávat s širokou veřejností a zájemci o vzdělání a osvětu napříč generacemi. Vnímáme svoji společenskou odpovědnost a vedle přípravy budoucích nelékařských zdravotnických pracovníků vítáme na naší půdě četně také právě seniory, ale naopak i zástupce té nejmladší generace v rámci příměstských táborů a exkurzí. Jsme přesvědčeni, že díky zdravotnickému zaměření představujeme most mezi akademickou půdou a širší veřejností, minimálně se tímto mostem snažíme být,“ uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Tréninky fungují v prevenci i při terapii. Vyzkoušeny jsou u všech věkových kategorií, a to i u dětí

Tréninkem si senioři budují rezervní mozkovou kapacitu, takže působí preventivně proti Alzheimerově chorobě a mohou setrvávat ve svém domácím prostředí co nejdéle. Navíc jim dobré výsledky zvyšují i jejich sebehodnocení.

Lenka Kroupová se orientuje na dvě specifické generace, studenty a seniory. Jde tak tím trochu proti proudu.

„Vážím si starších lidí, díky psychoterapii jsem poznala, že každý člověk je osobností s nezaměnitelnou životní zkušeností. Téměř u každého najdeme něco, za co si ho můžeme vážit a pokud na sobě pracuje i ve vyšším věku, tak to je opravdu obdivuhodné. Mě osobně přináší radost, když vidím, jak senioři pracují s radostí, ukazují mi, co dokázali, jak jsou kreativní. Často mě velmi překvapí,“ uvádí a jedním dechem dodává, že jí těší pomáhat druhým.

Autor: Markéta Hallová