Na rekonstrukce a výstavby sportovišť dá Plzeň letos 9,5 milionu korun

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 9. únor 2021 18:37
sokol_38 Foto: TJ Sokol Doubravka

Město Plzeň rozdělí mezi 22 sportovních organizací 9,5 milionu korun, které jsou určeny na rekonstrukce, opravy, výstavby sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury.

"Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně na podzim minulého roku vyhlásil dotační program s názvem Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně. Zájem byl veliký, sešlo se 45 žádostí,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro správu a řízení majetkových účastí města Plzně v obchodních korporacích a pro oblast sportu a cestovního ruchu Roman Zarzycký. Dodal, že žádosti posoudila sedmičlenná hodnotící komise a doporučila přidělit dotaci 22 žadatelům v celkové výši 9 499 631 korun.

Přidělené dotace se pohybují v rozmezí od 50 tisíc do 750 tisíc korun a podmínkou jejich poskytnutí je finanční spoluúčast žadatele v rozsahu minimálně 15 procent poskytnuté dotace. Další podmínka je u dvou úspěšných žadatelů: Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň – Doubravka a Tělovýchovné jednoty Plzeň – Litice. Tyto dvě organizace dostanou dotaci ve výši 750 tisíc korun pouze za splnění podmínky, že za účelem realizace svého projektu obdrží dotaci od Národní sportovní agentury v rámci dotační výzvy Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024.

Mezi další sportovní organizace, které od města Plzně obdrží částku ve výši tři čtvrtě milionu korun na opravy či výstavby svých sportovišť, jsou Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1, Fotbal Club Křimice, TJ Slavoj Plzeň a TJ SLAVIA VŠ Plzeň. Nižší částky obdrží například Centrum volného času Slovany (741 370 korun), TJ Lokomotiva Plzeň (690 tisíc korun), TJ Plzeň Košutka (422 600 korun), Tělocvičná jednota Sokol Plzeň-Petřín (300 tisíc korun) a další.