Zobrazení položek podle značky: Zprávy Plzeň

Do chodeb Domova pro zdravotně postižené zatékalo. Pomohla rekonstrukce

Především jednodušší a pohodlnější pohyb mezi pavilony a nový multifunkční sál přinesla Domovu pro osoby se zdravotním postižením Nováček v Plzni dokončená rekonstrukce za 25 milionů korun. 

DSC 0008 6Domov ‚Nováček‘ v Rabštejnské ulici se skládá z pěti pavilonů. Personál musí denně zajistit pohyb klientů mezi nimi, v jednotlivých objektech se totiž nachází například škola, rehabilitace, terapeutické dílny a podobně. "Spojovací krčky nebyly vytápěné, zatékalo do nich, a navíc je mezi jednotlivými pavilony výškový rozdíl, takže cesty spojovacími krčky nebyly v rovině. To vše je díky rozsáhlé rekonstrukci odstraněno a klienti domova i personál mají při pohybu mezi jednotlivými objekty větší komfort,“ vysvětlil primátor města Plzně Martin Baxa, proč se město Plzeň pustilo do této rozsáhlé rekonstrukce.

Radní města Plzně pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf doplnil, že výškové rozdíly byly vyrovnány díky vybudování nového výtahu v jižní části areálu a rampy v severní části. „Je tak zajištěno bezbariérové propojení s páteřní chodbou,“ podotkl. V rámci rozsáhlých stavebních prací byl také přistaven multifunkční sál u pavilonu C a za stávající prádelnou u pavilonu A byla vybudována skladovací místnost. 

Vedoucí Oddělení správy Odboru bytového Magistrátu města Plzně Jan Souček upřesnil, že stavební práce realizovala městská organizace Obytná zóna Sylván, započaly loni v červnu a dokončeny byly o letošních letních prázdninách. „Šlo o celkovou opravu spojovacích krčků včetně jejich základů, nosné konstrukce, střech a navazujících výplní otvorů. Součástí prací byly i nutné přeložky stávajících sítí vedených v podhledu chodeb. Krčky nyní mají zděnou obvodovou konstrukci s kontaktním zateplovacím systémem a v prostoru chodeb s novými okenními a dveřními výplněmi. Střešní konstrukce je tvořena jednoplášťovou pultovou střechou s plechovou krytinou. Objekty jsou osazeny požárními prvky podle nově zpracovaného požárně-bezpečnostního řešení,“ vysvětlil Jan Souček.

„Všechny úpravy nám moc pomohou. Nebudeme už muset v zimě oblékat naše klienty do bund, svetrů a šál, když je budeme doprovázet do školy, do jídelny nebo na rehabilitaci. Vyrovnání výškových rozdílů je úlevou pro naše pečovatelky. Moc vítáme i nový multifunkční sál. Ten nám chyběl. Pro naše klienty se v něm budou konat třeba divadelní představení nebo koncerty. Využijeme ho i ke cvičení uživatelů nebo školení našich zaměstnanců. Dosud jsme k podobným akcím používali jídelnu, kterou jsme ale museli vždy vyklidit,“ uvedla vedoucí areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením ‚Nováček‘ Věra Kotrbatá. Dodala, že rekonstrukce probíhala za plného provozu, ale díky ohleduplnosti stavebníků i vstřícnosti personálu vše zvládli. „Jen jsme si museli vytvořit náhradní cesty mezi pavilony, které vedly přes zahradu,“ podotkla.

Domov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“ je součástí Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, jenž je městskou příspěvkovou organizací. „V ‚Nováčku‘ pečují o osoby ve věku 3 až 35 let se středním, těžkým a hlubokým mentálním postižením, případně kombinovaným s dalšími fyzickými či smyslovými vadami. Celková kapacita lůžek je 44. Posláním domova je poskytování pobytových sociálních služeb klientům a podpora naplňování jejich individuálních potřeb, osobních cílů a práv, rozvíjení osobnosti, seberealizace a soběstačnosti,“ doplnila náměstkyně primátora Eliška Bartáková.

Plzeň prodala pozemky u parku developerovi Kreuzigerovi na stavbu bytového domu

Zastupitelé Plzně souhlasili na svém pondělním jednání většinou hlasů s prodejem městských pozemků na okraji oblíbeného Borského parku developerovi Romanu Kreuzigerovi staršímu. Bývalý cyklokrosový závodník chce u konečné trolejbusové linky 16, u bývalého sběrného dvora, postavit bytový dům s 52 byty. Proti záměru vystupují místní lidé, na zastupitelstvu se proti prodeji postavila zejména opozice.

Stavět na pozemcích na samém okraji parku umožnilo kdysi rozhodnutím město proto, že se tam původně plánovala stavba domova pro seniory tak, aby měli výhled přímo do zeleně parku a aby měli park snadno dostupný. Z toho ale později sešlo, upozornil opoziční lidovec Petr Náhlík. Záměr prodeje pozemků město Kreuzigerovi přislíbilo před čtyřmi lety a uzavřelo s ním nájemní smlouvu. Loni na konci roku jeho projekt dostal pravomocné územní rozhodnutí. Místní občanské iniciativy ale se záměrem nesouhlasily. Vznikla i petice. Lidem se nelíbilo například zahuštění výstavby a také plánované kácení desítek stromů. Proti kácení stromů se postavil například i opoziční zastupitel Jiří Lodr (KDU-ČSL).

Opozice proti prodeji argumentovala mimo jiné schválenými regulačními podmínkami pro dané území. Předchozí zastupitelstvo v roce 2017 souhlasilo s tím, že budoucí bytový dům bude mít jen pět nadzemních podlaží. Předložený projekt má ale nakonec ještě šesté ustupující zmenšené podlaží. Technické úřady města to připustily a podle předkladatele návrhu prodeje pozemků, radního pro majetek a byty Davida Šloufa (ODS), se na tento rozdíl oproti regulačním podmínkám pohlíží jako na drobnou odlišnost.

Město pozemky o celkové výměře 3162 metrů čtverečních prodá za 19,9 milionu korun, s DPH to je celková kupní cena 24,1 milionu korun. Opozice také namítala, že prodej tak atraktivních pozemků v těsném sousedství parku za 6300 korun za metr čtvereční je nízká. Šlouf ale namítl, že cena je obvyklá, určená osvědčeným znalcem, s nímž město už několikrát spolupracovalo.

S nesouhlasem se potýká i jiný Kreuzigerův projekt. Už léta usiluje o stavbu dřevěných objektů roztroušených na pozemcích, které v roce 2015 koupil v šumavském Zhůří. Proti stavbě v bývalé obci, zaniklé v 50. letech, se postavil nejen národní park, ale také ekologické organizace. Podle nich jsou opuštěné náhorní lučiny u Zhůří velmi cenné a stavby by zasáhly a poškodily stanoviště chráněné soustavou Natura 2000 a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.

čtk

Alej Kilometrovka potřebuje obnovu, některé stromy jsou ve špatném stavu

Rozsáhlou dlouholetou obnovou projde postupně část chráněné památné aleje Kilometrovka v Plzni. Zásah je nutný, protože více než 130 let staré aleji, která je významným krajinářským prvkem, hrozí rozpad. Řada stromů v aleji vedoucí údolní nivou Mže od Kalikovského mlýna k Lochotínskému parku u zoologické zahrady je ve špatném stavu. 

Kilometrovka2StavSrpen2021 FotoKamilaKindlovaSVSMP„Ve vybraném úseku aleje byl proveden detailní průzkum stavu stromů. Jejich zdravotní stav a jeho vliv na provozní bezpečnost byl vyhodnocován i pomocí dat získaných z měření akustickým tomografem, který zobrazuje rozsah poškození a dutin uvnitř kmenů jednotlivých stromů. Kosterními dřevinami vybraného úseku jsou převážně letité olše. Bohužel, často v důsledku infekce dřevními houbami, mají četné defekty a také dutiny a představují bezpečnostní riziko. Zejména u olší dochází často k horizontálním zlomům v destruovaném dřevě,“ uvedla arboristka ze Správy veřejného statku města Plzně Kamila Kindlová.

Na základě získaných dat vznikl obsáhlý návrh pěstebních opatření jak v ochranném pásmu, tak i v samotné aleji, konkrétně jde o 170 metrů dlouhý úsek pod Lochotínským parkem, který neobklopují zahrádky. „Záměrem návrhu je regenerovat vybraný úsek odstraněním kompaktního porostu z ochranného pásma aleje a v průběhu tří etap v letech 2025 až 2035 postupně obměňovat provozně nebezpečné stromy novými výsadbami. Postupně by mělo být odstraněno až 20 stromů a současně nově vysazeno 42 alejových stromů,“ upřesnila Kamila Kindlová.

Nejprve se začne pracovat v ochranném pásmu. Odborníci zde zcela odstraní stávající porosty dřevin, čímž se uvolní koruny stromů v aleji a celý úsek se prosvětlí. Takto vytvořené podmínky umožní nově vysazovaným stromům kvalitní a perspektivní růst.

Kilometrovka je pod drobnohledem již delší dobu právě proto, že dochází k zarůstání aleje i jejího ochranného pásma. Na mnoha místech a po obou stranách aleje dochází k postupnému vrůstání korun náletových dřevin do korun alejových stromů. Postupným zarůstáním se alej mění ve vysoký, hustý, neprůhledný porost dřevin. Ten je však nežádoucí. „Nejen z hlediska konkurenčních požadavků na světlo, vodu a živiny vůči stávajícím letitým stromům v aleji, ale zejména vůči nově vysazeným mladým stromům,“ vysvětlila Kamila Kindlová. Nedostatečná péče by pak pro památnou alej mohla být fatální.

Na lochotínských loukách v údolní nivě řeky Mže byla alej Kilometrovka vyměřena okrašlovacím spolkem v roce 1892 a o rok později byla vysázena. Vzniklo tak dvouřadé stromořadí s výhledy do krajiny. Dnes je 1077 metrů dlouhá alej oblíbenou pěší i cyklistickou trasou.

Na Krašovské se zřítil nový herní prvek. Důvod? Zatím neznámý

Herní prvek pro teenagery v revitalizovaném vnitrobloku Krašovská se ve čtvrtek zřítil k zemi. Nikomu se naštěstí nic nestalo. Příčiny se nyní zjišťují, potvrdila mluvčí městského obvodu Plzeň 1 Miroslava Vejvodová.

„Policie nás upozornila, okamžitě jsme se dostavili na místo. To jsme zajistili a zkontaktovali jsme experta, který nám každoročně dělá revize herních prvků na dětských hřištích, aby se k tomu vyjádřil,“ uvedla starostka prvního městského obvodu Helena Řežábová, která si hřiště prohlédla spolu s místostarostou Jiřím Uhlíkem.
 
Vedení obvodu také zkontaktovalo firmu, která hřiště zhotovila. „Prostor si převzali za účelem jeho zabezpečení a následné demontáže, odvozu a uložení konstrukce ve vlastních prostorách. Prvky dětského hřiště budou na náklady zhotovitele podrobeny odbornému zkoumání, aby byla zjištěna příčina poškození a pádu konstrukce,“ vysvětlila Řežábová s tím, že zhotovitel přislíbil, že bude obvod informovat o demontáži i zabezpečení místa. Místo ve čtvrtek odpoledne hlídala městská policie a dozor poté zabezpečila soukromá bezpečnostní služba. „Důležité je, že se nikomu nic nestalo,“ podotkla Řežábová.
 
Vnitroblok v Krašovské má za sebou kompletní revitalizaci, která započala v roce 2019 a skončila na konci letošních prázdnin s tím, že se v místě aktuálně ještě odstraňují drobné vady a nedodělky. Kromě rozsáhlých parkových úprav bylo její součástí i vytvoření řady herních prvků pro děti i teenagery, multifunkčního sportoviště s umělým povrchem, cvičební soustavy pro seniory, psího hřiště a také kavárny s posezením.

Nový úsek východního okruhu už mohou využívat i cyklisté a chodci

Výstavba první části východního okruhu Plzní kolem zástavby u Boleveckého rybníka započala v červnu před dvěma lety a v pátek 3. září byla slavnostně uvedena do provozu. Řidiči mohou 2,6 kilometru dlouhý úsek Plaská – Na Roudné – Chrástecká projíždět od konce května, chodci a cyklisté se sem dostanou až nyní, stavební firma totiž na chodnících a cyklostezkách pracovala ještě během letních měsíců, dělaly se zde také vegetační úpravy. 

241184207 573334187123644 1852381069783636981 nNová stavba je součástí průtahu silnice I/20 Plzní. Na severu navazuje na Studentskou ulici a  dále pokračuje východní částí Plzně mimo obytnou zástavbu, kde je prostřednictvím okružní křižovatky napojena na ulici Jateční. "V  rámci druhé etapy stavby tak bylo zajištěno odvedení podstatné části dopravy mimo rekreační oblast Boleveckého rybníka a  současně také došlo ke zvýšení kapacity, neboť nová komunikace je ve většině své délky čtyřpruhová, což se pozitivně projeví na plynulosti a bezpečnosti dopravy. Zprovozněná stavba umožní řidičům využívat další část plánovaného východního okruhu Plzně, který po svém dokončení bude spojovat dálnici D5 a stávající silnici I/20, vedoucí na Karlovy Vary,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Podle ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) se jedná o velmi významnou stavbu nejen lokálního charakteru. "Snažíme se vybudovat pohodlnou cestu mezi Českými Budějovicemi, Plzní a Karlovými Vary. A toto je nedílná součást. Jsem ráda, že východní část je hotová. Těším se, že se pustíme i do severní a jižní části," uvedl ministr dopravy Karel Havlíček.

Nový průtah výrazně odlehčí přetížené Karlovarské třídě i frekventované silnici u Boleveckého rybníka. Řidiči směřující z největšího plzeňského sídliště Lochotín tudy mohou jezdit z Plaské k Jateční ulici a kolem čistírny odpadních vod dále na Prahu, ale také na jih Plzeňska. Nejsložitějším stavebním objektem byla kvůli blízkému železničnímu i silničnímu mostu velká okružní křižovatka, která nahradila nepřehledné křížení ulic Na Roudné a Jateční. Náklady jsou 650 milionů korun s DPH. Investory jsou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Plzeňský kraj a město Plzeň.

Celý východní okruh kolem Plzně, který povede z dálničního přivaděče D5 v Černicích k výpadovce na Karlovy Vary, by měl být hotový v roce 2032. Bude součástí mezinárodního tahu E49 Vídeň – České Budějovice – Plzeň – Karlovy Vary – Magdeburg.

S testy, ale bez roušek. Školáci usedli znovu do lavic

Do základních škol v Plzeňském kraji nastoupilo dnes přibližně 53 tisíc žáků, z toho 5900 prvňáčků. Na střední školy zřizované krajem nastoupilo zhruba 23.500 žáků, z toho do prvního ročníku 5200. Ve středních školách se počty žáků zvyšují, naopak na základních školách stagnují. Přesná čísla budou k dispozici po uzavření výkonových výkazů v polovině října, řekl mluvčí krajského úřadu René Zeithaml.

Do 26 plzeňských základních škol zřizovaných městem nastoupilo dnes přibližně 1600 prvňáčků, zhruba stejně jako loni. Podle mluvčí magistrátu Adriany Jarošové zasedne celkem do lavic městských škol necelých 15.000 žáků, také přibližně shodně s loňskem.

"Antigenní testy značky Genrui obdržely všechny školy," řekl Zeithaml. Byly dodány krajskému úřadu 24. srpna. Následující den rozvezli sady hasiči na obce s rozšířenou působností, 26. a 27. srpna pak na školy zřizované krajem. "Přehled o počtech žáků očkovaných proti nemoci covid-19 nemáme k dispozici. Zjistí je každá škola při příchodu žáků," uvedl. Termíny testování jsou 1.,2., 6. a 9. září.

"Naše školy budou testovat své žáky antigenními testy, pouze Základní škola a mateřská škola v Božkově bude mít PCR testy, když už loni se zapojila do pilotního programu testování těmito testy," uvedla Jarošová.

Z velkých investic dokončil kraj za 80 milionů korun tělocvičnu v tachovském gymnáziu. Gymnázium a Střední odborná škola ve Stříbře má hotové zateplení a fasádu za 40 milionů Kč. "Školy v období prázdnin opravovaly střechy a zlepšovaly prostředí v domovech mládeže," uvedl Zeithaml.

Také Plzeň využila nouzového stavu a letních prázdnin k opravám budov a úpravám vnitřních prostor. Podle Jarošové dlouhodobě řeší potřebu navýšení kapacit základních škol a zvýšení komfortu výuky formou odborných učeben. V nové nástavbě 20. základní školy na Slovanech jich vzniklo sedm za 48 milionů Kč. "Kapacitu navýší také 2. základní škola, kde dokončí v srpnu 2022 nástavbu za 30 milionů," uvedla. 14. ZŠ zatepluje areál a instalovala větrání s rekuperací za 61 milionů Kč, Bolevecká ZŠ dokončila technologické centrum za čtyři miliony korun a za další milion pak klíčový a kamerový systém, 33. ZŠ provedla první etapu rekonstrukce bazénu za 1,6 milionu Kč, 34. ZŠ zmodernizovala výtah ve školní jídelně za 1,3 milionu Kč a 25. ZŠ zahájila přístavbu cvičebního sálku za šest milionů.

"Pro centrální plzeňský obvod se podařilo od září vybudovat jednu třídu pro předškolní děti a děti s odkladem povinné školní docházky," řekla mluvčí.. Vznikla v budově Benešovy základní školy v Doudlevcích.

čtk

Americká je prázdná, okolní ulice přeplněné auty a nervózními řidiči. Není krok zpátky, říká přesto náměstek

Přesně týden uplynul od chvíle, kdy se pro individuální dopravu uzavřela Americká ulice. Prozatímní výsledek? Zejména odpoledne ucpaná „objízdná“ trasa U Trati.

Stalo se přesně to, co očekávali i samotní dopravní policisté. Ti nedoporučovali uzavření části Americké ulice právě kvůli tomu, že kapacitně neobstojí okolní ulice. Jenže město jejich námitky nebralo v potaz, naopak dalo na souhlas jiných odborných skupin, a tak řidiči v exponovaných časech čekají v kolonách. „Potřeboval jsem se dostat z Prokopovy ulice do Husovy. Byl bych tam rychleji pěšky, jenže s sebou táhnu těžší věci,“ vysvětlil nám řidič Petr. Běžně by mu trvala trasa pět minut. "Teď? Asi 25,“ prohodil.

Kromě čekání v kolonách si lidé stěžují i na to, že se nemohou dost dobře dostat na místo, kam potřebují. „Já se třeba kvůli uzavření Americké nemohla dostat z města do Purkyňovky. Docela očistec. Je to nesmysl, Americká propojuje celé město a oni ji zavřou,“ popsala své zkušenosti na sociálních sítích jedna z řidiček.

Vozobule: Kapacitně objízdné trasy stačí, i když řidiči čekají déle

Náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Michal Vozobule přiznal problémy na začátku minulého týdne, postupně se ale podle něj situace zlepšila. "Zásadní problémy byly první den, což se dalo očekávat. Lidé si zvykají, leckdy jezdí automaticky a až na místě zjistí, že tudy nemohou. Další dny už to ale bylo čím dál lepší. Doufám, že ani ten nápor, který očekáváme se začátkem školního roku, to nezmění," prohlásil. Kapacitně podle něj ulice U Trati stačí. "Jsou tam určitě prodloužené intervaly, kdy řidiči čekají o něco déle. Ale na tu kapacitu ta komunikace byla projektovaná. Ano, čekání je asi o něco delší, fronta je delší, ale vždy jsme se vešli do pěti minut, kdy nás křižovatka u Belánky propustila dál," podotkl.

Uzavírka měla mimo jiné pomoci trolejbusům, které na Americké nabíraly velké zpoždění. Jenže zatímco linkám, které tudy míří, omezení v dopravě pomůže, dalším tak trochu uškodí. Linky 10, 13 a 14 totiž projíždějí po tzv. objízdné trase, kde se aktuálně tvoří dlouhé kolony. „Nejsme z toho úplně nadšení,“ přiznal nám jeden z řidičů trolejbusů, který z pochopitelných důvodů nechtěl být jmenován. "Ano, bylo nějaké zpoždění zejména na linkách číslo 10, které Prokopovou ulicí projíždí, ale i to se v průběhu dalších dní zlepšilo a výrazné zpoždění nenabíhalo," reagoval Vozobule. Naopak si podle něj dopravní podniky pochvalují průjezd Americkou ulicí, kde se zvýšil komfort pro cestující.

To horší teprve přijde

Pokud vám teď kolony přijdou nesnesitelně dlouhé, pak vězte, že to horší centrum Plzně ještě čeká. A to už za pár dní, kdy se opět vrátí děti do škol a lidé z dovolených, provoz podle všech očekávání zhoustne.

To předvídalo i město, respektive náměstek Vozobule. „Chtěli jsme, aby si lidé zvykli, proto jsme k omezení přistoupili ještě v období prázdnin,“ nastínil už dříve.

Hlídejte si, kdy se bude hrát hokej

Pokud plánujete zamířit autem do centra, zajímejte se, kdy hrají hokejisté Škody Plzeň domácí zápasy. Proč? Jednoduchá odpověď. Pokud šlo o všední dny, pravidelně hodinu před začátkem utkání a hodinu po něm bývala (pokud nebyl pro fanoušky uzavřený stadion z důvodu koronaviru, pozn. red.) fanoušky v autech ucpaná zejména Doudlevecká a Prokopova ulice, tedy hlavní příjezdní trasy k zimnímu stadionu. Teď hrozí, že si fandové svoji cestu ještě protáhnou. "Hokej je 26x do roka, je to specifický problém, kdy prostě dochází v nějaký čas před a po zápase k nějakému vzdutí, které tu bylo i předtím. Myslím si, že se to kvůli Americké významně nezhorší," podotkl Vozobule.

Že řidiči nepřijali omezení zrovna za své, dokazuje i situace z uplynulého víkendu. V momentě, kdy strážníci opustí svá „hlídací“ místa do inkriminovaného úseku, jakoby se nic nezměnilo. Auta proudí Americkou dál. "Předpokládám, že lidé jsou zvyklí dodržovat pravidla. Pravidelnou kontrolou a posléze i represí se budeme snažit situaci narovnat," dodal náměstek.

Město Plzeň investovalo podle Vozobule v minulosti dvě miliardy do toho, aby dokázalo individuální dopravu vymístit. "Není krok zpátky. A to z důvodu, že by se do budoucna situace mohla ještě zhoršovat. Kdyby tehdy zastupitelé nezrušili původní rozhodnutí, že se má Americká zavřít, tak bychom si toho teď nevšimli. To opatření přijít muselo. Kdyby přišlo za pět let, tak by bolelo ještě víc," uzavřel Vozobule.

V Plzni přibývá míst, kde se dá připojit bezplatně na wi-fi

Zajištění kvalitního přístupu k internetu obyvatelům i návštěvníkům v centrech je myšlenkou iniciativy WiFi4EU, která se nyní objevuje i v Plzni. Na území prvního městského obvodu se díky ní rozšířila místa, kde se lidé mohou bezplatně připojit k wi-fi síti. Lidé se nově připojí v parku U Bazénu na Lochotíně a v přilehlém Sportparku 1, v Krašovská Aktivity centru na Košutce, a to jak v budově, tak ve venkovních prostorách, kde se nachází velké parkourové hřiště, a dále v budově úřadu prvního městského obvodu v aleji Svobody. Všude tam byly nainstalovány nové wi-fi hotspoty.

Ke kvalitnímu vysokorychlostnímu internetu by měl mít přístup co největší počet lidí, i proto je služba zdarma a bez diskriminačních podmínek. Připojení je bezpečné a využívá nejlepší dostupné vybavení. Na území prvního městského obvodu bylo dosud možné připojit se k wi-fi síti např. na konečné stanice MHD Krašovská, Košutka, Vinice a Bolevec a dále také v knihovně na Vinicích a ve Studentské ulici.

Cílem iniciativy WiFi4EU, která vzešla z Evropské komise, je podpora zavádění bezplatného wi-fi připojení pro občany a návštěvníky veřejných prostor, jako jsou parky, náměstí, veřejné budovy, knihovny, zdravotní střediska nebo muzea po celé Evropě. Obce mají díky tomu možnost požádat o dotaci až 15 tisíc eur, a to prostřednictvím poukazů, které slouží právě na vybavení a instalaci bezdrátové sítě. V Plzni toho využily téměř všechny obvody, a tak se lidé bezplatně připojí na mnoha místech po městě. Podmínkou pro využití poukazu je, aby lidé mohli připojení ve veřejných prostorách využívat nejméně tři roky.

Wi-fi zdarma funguje v Plzni i na řadě dalších míst. Samo město totiž začalo zavádět bezplatné připojení pro své občany již před více než pěti let, a to pod označením Plzeň free wifi. Kromě venkovních lokalit jde o prostory čekáren na magistrátních úřadech, o objekty Knihovny města Plzně, o foyer Nového divadla, sportoviště a další. Cílem města je umožnit občanům i turistům v odpočinkových zónách přístup k informacím zdarma.

Lávka přes Lábkovu ulici se uzavře chodcům

Až do konce října nebudou moci chodci využívat lávku přes Lábkovu ulici v Plzni na Skvrňanech. Ta se po dvaceti letech dočká velké opravy. Do konstrukce opěr lávky, která umožňuje bezpečně překonat komunikaci v jednom z plzeňských sídlišť, zatéká a voda poškozuje také její konstrukci. 

IMG 20210821 173639 20210822 223726074„Největší problémy na lávkách způsobuje zatékající voda, která poškozuje betonové i kovové části konstrukce. Právě kvůli ní musíme lávky pravidelně kontrolovat a opravovat, abychom je udrželi v řádném stavu a nemuseli je uzavřít či zbourat. Lávka přes Lábkovu ulici je letos již pátou lávkou, která se dočká velké opravy. Loni jsme podobně opravili tři lávky,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Lávka v Lábkově ulici je na daném místě již několik desítek let. V roce 2002 byla stará lávka demontována a ocelová konstrukce byla repasována a opravena a pak znovu usazena na opravené opěry. Lávka sloužila lidem dvacet let jen s nezbytnou opravou nátěrů. Nyní dojde na opravu betonových opěr, celé nosné konstrukce i mostovky. Opěry budou odkopány do hloubky dvou metrů pod stávající terén, budou otlučeny a očištěny tlakovou vodou a opraveny nezbytnými sanacemi.

„Další plzeňská lávka se tak dočká kompletní opravy, při které budou sanovány betonové opěry, položen nový povrch mostovky a opraveno odvodnění. Po otryskání bude provedena kompletní nová protikorozní ochrana, tedy nátěry. Během oprav bude lávka uzavřena, v době, kdy bude prováděno tryskání, opravy mostovky a nátěry, pak bude třeba uzavřít i část Lábkovy ulice pod lávkou,“ popsal opravy Václav Šašek ze Správy veřejného statku města Plzně, který se o lávky a mosty stará. Investorem je Město Plzeň prostřednictvím své příspěvkové organizace Správy veřejného statku města Plzně, jež akci zajišťuje. Celkové náklady na stavbu byly vysoutěženy ve výši 5,46 milionu korun včetně DPH. Zhotovitelem stavby je společnost Silnice Nepomuk.

Plzeň, jako město na soutoku čtyř řek a na důležitém železničním uzlu, má na svém území přes 50 lávek, o které se stará. Ročně je na jejich údržbu v městském rozpočtu vyčleněno pár desítek milionů korun. Postupně přibývají i nové lávky. „Letos jsme dostali do správy novou lávku U Kameňáku, do konce roku bychom měli převzít také novou lávku přes komunikaci a železniční trať v Koterově,“ uvedla Andrea Fojtíková, technická náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně, organizace, která se o městské lávky a mosty stará. Lávky umožňují pěším a cyklistům bezpečně překonat vodní toky, železniční tratě ale i frekventované komunikace.

První den uzavření Americké. Odpolední peklo a čekání v kolonách

Zatímco ráno se kolony netvořily, odpoledne se ukázalo, že šlo pouze o klid před bouří. Uzavírka části Americké ulice způsobila dopravní kolaps v okolních ulicích, zejména v Prokopově ulici a v lokalitě U Belánky, což například dopravní policisté předem očekávali.

239326499 394695575587740 4193313844548552186 nMotoristé už od pondělí nemohou projet od Škroupovy ulice po Resslovu ulici a v opačném směru od Goethovy ulice po ulici V Šipce. Do uzavřených částí Americké je nově povolen vjezd pouze vozům MHD, cyklistům, taxi, vozidlům IZS, zásobování a místní obsluze. Řidiči by tak podle náměstka pro dopravu a životní prostředí Michala Vozobule měli začít využívat silniční komplex mostu Milénia, U Trati a Borské ulice. A právě v těchto ulicích v odpolední špičce čekaly řidiči v dlouhých kolonách, což potvrzovaly snímky z dopravních serverů i názory na sociálních sítích.

"To nikdo nečekal, že se auta přesunou do jiných ulic a bude to více zasekané? Ano, na Americké to bude fajn, když nepočítám bezdomovce a další pochybné existence, ale v okolních ulicích, kudy budou auta muset projíždět, se nebude moci dýchat," myslí si například Libor Fuksa. Další zase upozorňovali na to, že to horší Plzeň teprve čeká. "To nic není. Počkejte od září, až bude provoz, když děti půjdou do školy. To teprve budou zácpy," doplnil Pavel Šafařík.

"Dnes byla dopravní situace hodně závislá na tom, že hodně lidí o té uzavírce nevědělo. Je pravda, že v ulici U Trati, zejména směrem ke křižovatce na Belánce, se kolony tvořily, ale nebylo to dramatické, zdržení bylo několik minut," reagoval Vozobule.

Křižovatky, které teď čeká velké dopravní vytížení, monitorují dopravní policisté. "Sledujeme plynulost a bezpečnost v silničním provoze na objízdných trasách v rámci běžného výkonu služby," uvedla policejní mluvčí Veronika Hokrová. Náměstek Michal Vozobule přiznává, že se ještě bude upravovat nastavení semaforů na křižovatkách. "Monitorujeme fungování okolních křižovatek, jak se zachovají řidiči. Nejvíce to prověří září. Věřím, že se situace usadí a řidiči si zvyknou," dodal Vozobule.

 

Americká už je pro auta uzavřená. Řidiči se snaží projíždět

Část Americké třídy je od pondělí 23. srpna definitivně uzavřená pro automobilovou dopravu. Motoristé už nemohou projet od Škroupovy ulice po Resslovu ulici a v opačném směru od Goethovy ulice po ulici V Šipce. Přesto se snaží někteří řidiči do uzavřeného úseku vjíždět, hned na kruhovém objezdu u Mrakodrapu je ale zastavují strážníci a směrují je do Prokopovy ulice.

237526463 1688026724920475 8660592110607137145 nDo uzavřených částí Americké je ode dneška povolen vjezd pouze vozům MHD, cyklistům, taxi, vozidlům IZS, zásobování a místní obsluze. Řidiči by tak podle náměstka pro dopravu a životní prostředí Michala Vozobule měli začít využívat silniční komplex mostu Milénia, U Trati a Borské ulice. Samotná Americká ulice zůstala motoristům přístupná pouze ve směru od Klatovské do Škroupovy a Jungmannovy ulice. Ve směru od Wilsonova mostu je naopak možné pokračovat do Prokopovy ulice.

Hned za kruhovým objezdem u Mrakodrapu stála v pondělí ráno hlídka Městské policie a zastavuje řidiče, kteří se snaží pokračovat po Americké směrem k památníku Diky, Ameriko!. "Někteří o tom vůbec neví, nevšimnou si ani značky," potvrdil nám na místě jeden ze strážníků. V pondělí ráno ale byla dopravní situace poměrně klidná a žádné zácpy se v okolí netvořily. "Dost automobilů pouštíme, protože najíždí zásobování," pokračoval strážník.

Cílem uzavírky části Americké je dopravně zklidnit významnou městskou obchodní třídu, zlepšit podmínky pro pěší, cyklisty i pro MHD. Změna umožní zkvalitnit veřejný prostor a vysázet stromy. „Americká si to zaslouží. Lokalitě se uleví a my díky tomu začneme s její proměnou na hlavní městskou obchodní třídu. Zklidnění nám umožní rozšířit chodníky, vysadit nové stromy a doplnit okrasnou zeleň,“ dodal Vozobule. Město teď bude podle něj situaci monitorovat ve spolupráci s policisty.

 

Klíčová tepna se pro auta uzavře. Od pondělí už Americkou ulicí neprojedete

Část Americké třídy se od pondělí 23. srpna definitivně uzavře pro automobilovou dopravu. Konkrétně tak už motoristé nezajedou do úseku od Škroupovy ulice po Resslovu ulici a v opačném směru od Goethovy ulice po ulici V Šipce. Do uzavřených částí Americké bude povolen vjezd pouze vozům MHD, cyklistům, taxi, vozidlům IZS, zásobování a místní obsluze. Cílem opatření, které v únoru letošního roku schválilo zastupitelstvo města, je dopravně zklidnit tuto významnou městskou obchodní třídu, zlepšit podmínky pro pěší, cyklisty i pro MHD. Změna umožní zkvalitnit veřejný prostor a vysázet stromy.

„Americká si to zaslouží. Lokalitě se uleví a my díky tomu začneme s její proměnou na hlavní městskou obchodní třídu. Zklidnění nám umožní rozšířit chodníky, vysadit nové stromy a doplnit okrasnou zeleň,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast dopravy Michal Vozobule. Zkvalitnění veřejného prostoru Americké třídy podpoří její společenský význam a přiláká více chodců, kteří jsou zdrojem zisků místních provozoven.

Americká se individuální dopravě uzavře od pondělí 23. srpna. Řidiči by tak od tohoto dne měli začít využívat silniční komplex mostu Milénia, U Trati a Borské ulice. Co se týká Americké, ta zůstane motoristům přístupná pouze ve směru od Klatovské do Škroupovy a Jungmannovy ulice. Ve směru od Wilsonova mostu bude možné pokračovat do Prokopovy ulice. „Dopravní modely ukazují, že změna organizace dopravy motoristům žádné velké potíže nepřinese, ulice U Trati i kolem Rychtářky mají dostatečnou kapacitu. Vnitřnímu městskému okruhu navíc brzy odlehčí nové kilometry západního a východního okruhu,“ doplnil Michal Vozobule.

Zklidnění Americké má jako jednu z priorit současná koalice, kromě toho jde ale také o klíčové opatření obsažené v Plánu udržitelné mobility Plzně (zkráceně PUMP), který v únoru 2017 schválili zastupitelé a naposledy v roce 2019 potvrdili i jeho aktualizaci. PUMP zahrnuje také filozofii provádět regulační opatření vždy s realizací nových komunikačních staveb.

americka

 

Komplikace pro řidiče. Část Klatovské ulice je uzavřená!

Klatovská třída v Plzni v úseku od křižovatky s ulicí Dobrovského po křižovatku s ulicí Stehlíkova je až do příštího úterý uzařená kvůli rekonstrukci plynovodu. Informovala o tom mluvčí policie Michaela Raindlová.

"Upozorňujeme řidiče, že od dnešního dne do 24. srpna 2021 bude uzavřena Klatovská ulice v úseku od křižovatky s ulicí Dobrovského po křižovatku s ulicí Stehlíkova směr do centra města. Důvodem je rekonstrukce plynovodu," podotkla Raindlová. Objízdná trasa podle ní povede ulicemi V Bezovce, Mánesova a Borská. 

"Upozorňujeme řidiče, aby respektovali dopravní značení a chovali se ohleduplně vůči ostatním účastníkům silničního provozu," dodala policejní mluvčí.

Popraskaný asfalt a výtluky nahradí v ulici na Doubravce nový asfaltový koberec

Správa veřejného statku nechává opravit povrch ulice Na Dlouhých v úseku od ulice Masarykovy až po ulici Družby. Při opravě se dočkají výměny také smyčky navázané na řízení světelné signalizace a na nový povrch bude nastříkáno vodorovné dopravní značení. Řidiči musejí opravovaný úsek objíždět. Náklady na opravu jsou 963 tisíc korun včetně DPH.

„Opravujeme asi 180 metrů dlouhý úsek od Masarykovy ulice až po ulici Družby, kde byl asfalt již popraskaný a byly na něm výtluky. Nyní odfrézováváme 5 až 10 centimetrů svrchní vrstvy asfaltu, pak bude povrch vyrovnám asfaltem, aby se odstranily vyjeté koleje a jiné nerovnosti. Během opravy budou také obnoveny smyčky pro světelnou signalizaci, které již dožívají, a na novou asfaltovou vrstvu bude nastříkáno nové vodorovné značení,“ popsal práce náměstek primátora pro oblast dopravy Michal Vozobule.

Již od 14. srpna silničáři frézují svrchní kryt vozovky, a tak musejí řidiči tento relativně krátký úsek objíždět. Uzavírka ulice Na Dlouhých má skončit 27. srpna. Vozidla městské hromadné dopravy úsekem opatrně projíždějí, zastávka vozidel MHD se ale přesunula asi o 200 metrů do Těšínské ulice.

Výpravní budova vlakového nádraží v Plzni prochází proměnou

Od základů až po střechu se mění objekt památkově chráněné výpravní budovy stanice Plzeň hlavní nádraží. Stavba za 670 milionů korun, která je rozdělená na 16 etap, bude hotová do konce roku 2023. 

235295484 976280716273296 164007073364890279 nCelková rekonstrukce památkově chráněné výpravní budovy z roku 1908 navazuje na opravy kolejišť a nástupišť z minulých letech. Vedle opravy střechy a obvodového pláště objektu doznají zásadní proměny i interiéry. „Zcela se přestaví horní hala, která bude sloužit jako otevřený čekárenský prostor v podobě obchodní pasáže s komerčními jednotkami po obou stranách. Snadnější překonání výškového rozdílu mezi hlavní a horní halou zajistí eskalátory a výtahy,“ popisuje změny generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

V rámci rekonstrukce bude přestavba veřejných WC a bezbariérový přístup na ně. Hlavní hala bude mít nové komplexní osvětlení a kamery s přímým dohledem. Součástí orientačního a informačního systému budou hlasové majáčky pro nevidomé a indukční smyčky pro sluchově postižené. Celý objekt dostane novou střechu a fasádu, vše s důrazem na jeho památkovou ochranu. Důležitou součástí rekonstrukce pak bude výměna všech vnitřních rozvodů a také oken a dveří, což zajistí nižší energetickou náročnost budovy. Nové bude i administrativně- provozní zázemí složek Správy železnic a dopravců včetně úprav ve vyšších patrech.

239427790 4278311268926437 3078335647345266363 n"Rekonstrukce je opravdu velmi rozsáhlá. Z poslední doby se takhle rekonstruuje jedině Praha, České Budějovice a Pardubice," uvedl ministr dopravy Karel Havlíček. Plzeňský kraj podle něj velmi dobře řídí dopravu, dokáže plánovat, komunikovat se státem, SŽ, a to nepoliticky. Neruší žádné lokálky, naopak investuje do dalších vlaků a nehádá se o zdroje.

V současné době jsou již stavební práce v plném proudu, pracuje se například na hlavním schodišti spojujícím přízemí s horní halou, proměnou procházejí infocentrum, mezinárodní pokladny, nájemní prostory po obou stranách hlavního schodiště a výměníková stanice. Do konce letošního roku bude probíhat restaurátorský průzkum a začne výstavba nových konstrukcí ve vybouraných prostorech. Hlavní objem stavebních prací začne v lednu příštího roku.

 

Omezení na Košutce nekončí. Stavba nové křižovatky se protáhne

Na konci července mělo skončit dopravní omezení na výjezdu z Plzně na Karlovy Vary. Jenže neskončí. Zhotovitel stavby totiž požádal o prodloužení termínu, ten je nyní stanoven na 19. září 2021.

Omezení kvůli výstavbě nové okružní křižovatky trvá už od dubna. Uzavřen je levý jízdní pruh ve směru z centra Plzně, a to mezi okružní křižovatkou u nákupního centra a křižovatkou s místní komunikací ulice Studentská. Křižovatka s ulicí Karlovarská bude úplně uzavřena z důvodu výstavby kolektoru vodovodu.

Ve směru do centra města vede po volné části vozovky silnice I/20, ve směru z centra po místní komunikaci ulic Krašovská a Úněšovská. Výstavbou nové okružní křižovatky jsou dotčeny linky městské hromadné dopravy číslo 27 a 30.

Strana 1 z 92