Vnitroblok na Doubravce čekají významné úpravy

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pondělí, 8. listopad 2021 12:10
Vnitroblok na Doubravce čekají významné úpravy Foto: město Plzeň

Jeden z vnitrobloků ve Smrkové ulici v Plzni na Doubravce čeká velká úprava. Správa veřejného statku počítá s úpravou komunikace a veřejného osvětlení, vodárna zase položí nové vodovodní potrubí a opraví kanalizaci. Sdružená stavba dvou investorů za 12 milionů korun, která pozmění organizaci dopravy v klidu, má skončit na jaře příštího roku.

V první etapě, jež se uskuteční ještě letos, bude vyměněno staré vodovodní potrubí ze 60. let v úseku Rádiová–Na Dlouhých a současně bude provedena oprava kanalizačního potrubí. Nově budou také opraveny kanalizační přípojky, vysazeny odbočky uličních vpustí, vyměněny a sanovány kanalizační šachty a osazeny nové poklopy.

Po zimní přestávce bude provedena oprava komunikace, která se dotkne zejména parkování. Místo takzvaného parkování „na divoko“ na chodníku vzniknou podélná parkovací stání a bude zvýšen počet šikmých parkovacích stání včetně dvou pro osoby s tělesným postižením.

Ve vnitrobloku Smrková bude také upraveno veřejné osvětlení. V souvislosti se změnou vnitroblokového uspořádání dojde i ke změně umístění stožárů. Původní tři svítidla budou přeložena do nových betonových základů, jedno nové světelné místo stejného typu přibude. Stáří původních svítidel je přibližně sedm let.

„Podobně jako v ulici U Hřbitova se i tady město domluvilo s vodárnou na společném postupu. Nejprve proběhne oprava vodovodního a kanalizačního řadu, teprve pak se budou dělat úpravy na povrchu. Pokud bychom opravili komunikace na povrchu bez infrastruktury pod ní, nejspíš bychom ji brzy poškodili při nějaké opravě. Právě poruchy na vodovodním vedení bývají nejčastějším důvodem neplánovaných výkopů v komunikacích. Proto město rekonstrukce ulic v zástavbě koordinuje s plzeňskou vodárnou a plánuje jejich opravy společně,“ vysvětlil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Stavba nevyvolá omezení dopravy v okolních ulicích, ve vnitrobloku bude provoz respektovat aktuálně prováděné stavební práce.