×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 10014

Zobrazení položek podle značky: Zprávy Plzeň

Otevření části východního okruhu zpozdil déšť

Mnozí řidiči byli překvapení, když se chtěli v pondělí projet po nové části východního okruhu. Ohlášený datum 17. května totiž nakonec neplatil. Kvůli deštivému počasí nemohly být práce na téměř dva kilometry dlouhé čtyřproudé silnici spojující ulice Plaská, Na Roudné a Chrástecká dokončeny a stavba tak nabrala neočekávané zpoždění.

východní okruh2"Aby se dala stavba do předčasného užívání, chybí dokončit vodorovné dopravní značení. Bohužel v posledních dnech se nám nepodařilo ho kvůli počasí udělat," vysvětlil asistent správce stavby Vlastislav Šlajs.

Kdy se tedy nakonec řidiči poprvé po nové silnici projedou? "Když budeme velcí optimisté, mohli bychom uvést stavbu do předčasného užívání koncem tohoto týdne, když budu realista spíš bych řekl na začátku týdne příštího," podotkl ředitel plzeňské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Zdeněk Kuťák.

Místo toho, aby nový úsek otestovali řidiči, provádělo se v pondělí místní šetření, které má schválit silnici k veřejnému provozu. "Účastnili se ho policie, stavební úřady, investor, stavební dozor i zhotovitel, šlo o pochůzku po stavbě, která stanovila, co je třeba ještě dodělat," vysvětlil Kuťák.

východní okruh3Práce byly zahájeny na jaře roku 2020. Nejsložitější částí stavby byl podle provozně obchodního náměstka zhotovitelské společnosti Jaroslava Loučíma zářez do velkého skalního masívu u železniční zastávky na Bílé Hoře. "Zahájili jsme přeložku inženýrských sítí, po které následovaly zemní práce. Po dokončení zemních prací jsme zahájili výstavbu mostních objektů, kdy z důvodu zkrácení výluk na trati byla naplánována doba stavby na 135 dní, což byl poměrně složitý technologický oříšek, ale za pomoci investora a dozoru stavby se to podařilo zprovoznit v termínu," dodal Loučím.

Nový úsek městského okruhu začíná na křižovatce Plaská a Studentská, u Fordu Hornát. Vyústění úseku je následně u železniční zastávky Bílá Hora, kde je vybudovaná nová okružní křižovatka. Aktuálně chybí ještě vybudovat osvětlení a chodníky podél celé trasy. Ačkoliv se tu už v příštím týdnu spustí provoz, celková kolaudace silnice za 493 milionů korun se uskuteční přibližně v polovině září.

 

 

 

Alespoň trochu pohybu pro malé děti. Začaly sportovní hry mateřských škol

Sportovní hry mateřských škol (SHMŠ) se v Plzni i letos těší obrovskému zájmu. Pořadatelé, kterými jsou město Plzeň, Pohyb a zdraví, o.p.s. a Nadace sportující mládeže, museli z důvodu opatření proti šíření covidu připravit uzpůsobenou variantu akce, která letos probíhá jako nesoutěžní.

Neuskutečnily se tradiční kvalifikace v jednotlivých obvodech ani velké finále na Atletickém stadionu města Plzně. Místo toho vyráží organizátoři za dětmi přímo do mateřských škol. Akce od 17. května do 18. června proběhnou v celkem 46 mateřských školách. To vše za dodržení přísných hygienických a epidemiologických pravidel.

„Téměř roční výpadek pravidelného sportování a volnočasových aktivit nelze ničím nahradit. My se ale snažíme nastartovat v dětech chuť pro pohyb a sportovní návyky. Touto akcí přímo v mateřských školách prodlužujeme tradici projektu, který ročně osloví přes 90% plzeňských dětí v předškolním věku,“ připomíná první náměstek primátora města Plzně Roman Zarzycký.

Děti si mohou vyzkoušet tradiční disciplíny SHMŠ jako je hod do dálky, běh kolem met, skok z místa nebo přeskakování a podlézání překážky. Kromě toho je pro ně připravený také doplňkový program včetně možnosti vyzkoušet si svoje dovednosti s míčem a se švihadlem. Chybět samozřejmě nemůže ani populární maskot v podobě žabáka a děti se mohou těšit také na drobné dárky.

„Jsem ráda, že se letošní SHMŠ uskuteční, i když stále v omezenějším režimu. Jako učitelka tělocviku oceňuji, že děti mají možnost si po dlouhé době zasoutěžit. Je důležité, aby si znovu osvojily sportovní návyky a provozovaly sport a pohyb pravidelně,“ uvedla radní pro oblast školství Lucie Kantorová.

Pandemie Covid-19 ovlivnila již loňský ročník, kdy podle plánu proběhla jen kvalifikační kola. Finále se již uskutečnit nemohlo. Mateřským školám, které se neúčastnily kvalifikací, byla následně nabídnuta možnost uspořádání akce v prostorách MŠ, podobnou formou jako probíhá letošní ročník.

„Pevně věříme, že za rok již bude možné SHMŠ uspořádat v obvyklé podobě. Ani jsme v této obtížné době nečekali a moc nás těší tak velký zájem o akci ze strany mateřských škol. A samozřejmě nadšení dětí, které byly v důsledku covidové situace výrazně poznamenány nedostatkem pohybových aktivit,“ uvedl Přemysl Švarc, vedoucí  Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání a zároveň člen správní rady Nadace sportující mládeže.

Sportovní hry mateřských škol (SHMŠ) nepřímo navazují na zjišťování pohybových dovedností předškolních dětí (Pohyb 1P). Cílem SHMŠ je formou hravé soutěže motivovat děti před vstupem do ZŠ k pravidelnému pohybu, sportu, a zároveň přispět k podchycení potenciálních sportovních talentů.

Co vyroste místo legendárního objektu Bacardi? Podívejte se na vizualizace

Divadelní sál, diskotéka a nakonec tělocvična. V dnes už zbouraném objektu, kteří všichni znají pod názvem Bacardi se toho v minulosti spoustu vystřídalo. V současné době je vedle malebného košuteckého jezírka, kam lidé rádi vyráží, prázdno. Nebude tomu tak ale dlouho. S řešením prostoru přichází studie, která lidem nabízí příjemné místo pro trávení volného času. "Objekt, který bude moci být občany využíván k rekreaci, bude mít pěkné okolí navazovat na to Košutecké jezírko," informovala starostka městského obvodu Plzeň 1 Helena Řežábová.

NOSEK Kavarna Kosutka II 3 01V objektu nazvaném "Paluba jezírko" vznikne kavárna se zázemím a letní terasou na střeše. Fasáda bude mít dřevěný obklad. Vedlejší park nabídne několik zón, ve kterých si užijí starší i malé děti. "Součástí bude dětské hřiště pro malé děti, další zóna je pro větší děti, kde bude trampolína a prolézačky, a myslíme i na starší populaci, pro níž uděláme bod se sezením," popsal architekt Petr Nosek. Speciální má být i část upravená pro teenagery. "Budou tam mít i nabíječky na telefony či tablety," dodal architekt. 

Kromě skluzavek a prolézaček děti potěší i vodní hřiště. "Je to prostor, kde bude zhruba 10 centimetrů vody, aby se v tom mohly brouzdat. V letních měsících budou vystřikovat proudy, máme navržený také malý vodopád," uvedl Nosek. Právě tento vodní prvek spolu se zelení napomůže tomu, aby se především v letních měsících plocha trochu ochladila a také aby se zde nezadržoval prach. "Snažili jsme se využít prvky jako je zelená střecha k ochlazení objektu. Využíváme  hodně dřevo, aby objekt splynul s přírodou," vysvětlil architekt.

O finální podobě prostoru mohou spolurozhodnout samotní obyvatelé. První plzeňský obvod nabízí lidem, aby pomocí dotazníku dostupného na stránkách i facebooku obvodu hlasovali o možných variantách.

 Příprava by měla být dokončena v průběhu tohoto nebo začátku příštího roku, poté by měla následovat samotná výstavba za zhruba 9 milionů korun.

 

Plzeňská radnice chce postavit nové objekty. Ubytuje v nich bezdomovce

Navýšit kapacity služeb pro lidi bez domova plánuje Plzeň. Chce postavit dva objekty ve Wenzigově ulici, kde Městská charita Plzeň provozuje zatím jediné zařízení poskytující služby lidem bez domova. Zvýší se tak kapacita noclehárny, nízkoprahového denního centra i dalších služeb. Náklady na vybudování objektů se odhadují na 109 milionů korun, město by mohlo dostal dotaci až na 79 milionů. Podání žádosti o dotaci EU z Integrovaného regionálního operačního programu dnech schválili zastupitelé Plzně.

V Plzni v současné době žije zhruba 430 až 490 lidí bez domova. „Přínosem projektu bude navýšení kapacit sociálních služeb pro osoby bez domova, zkvalitnění a zefektivnění sociální práce a zajištění adekvátního prostředí pro sociální pracovníky, kteří budou s klienty pracovat,“ uvedl David Šlouf, radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem. Doplnil, že obě plánovaná nová zařízení budou bezbariérová a umožní tak poskytovat služby i lidem bez domova se sníženou mobilitou, což v současné době není možné.

V jednom objektu bude zařízení Městské charity Plzeň a bude představovat rozšíření stávajícího provozu Domova sv. Františka, ve druhém pak zařízení Armády spásy v České republice – azylový dům komunitního tipu s názvem Patronus.

V objektu Městské charity se počítá s kompletním provozem služeb noclehárny a nízkoprahového denního centra, zajištěno bude sociální, administrativní a technicko-skladové zázemí. Kapacita nízkoprahového denního centra bude 30 míst pro ženy a 30 míst pro muže, stávající služba se díky tomu navýší o 20 míst. Kapacita noclehárny bude 56 lůžek, dojde tedy k navýšení o 10 míst. „V původní budově Domova sv. Františka se tak uvolní prostor pro vybudování zázemí služby terénní programy, vznikne záložní prostor 30 míst pro poskytnutí noclehu v zimním období a do budoucna bude možné navýšit kapacitu stávající služby azylový dům o dvě místa,“ doplnil Martin Klír, vedoucí úseku přípravy a řízení projektů Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně.

„Nově vznikne Azylový dům komunitního tipu Patronus s kapacitou 26 lůžek. Bude poskytovat lidem bez přístřeší ubytování na přechodnou dobu a prostřednictvím individuální sociální práce pomáhat při jejich začlenění do společnosti včetně návratu na trh práce a podporovat nezávislost na sociálních službách,“ uvedla Karolina Vodičková, vedoucí oddělení sociální práce a dostupného bydlení Bytového odboru Magistrátu města Plzně.

Doplnila, že klienti zde budou mít k dispozici samostatné pokoje včetně sociálního zázemí, jídelnu, prádelnu, sušárnu, kuchyni, dílnu i pobytový vnitroblok. Součástí projektu je vybudování administrativního zázemí pro personál. Půjde o pobytovou službu s nepřetržitým provozem. Projekt by se měl realizovat od ledna 2022 do června 2023.

Plzeňská katedrála se po velké rekonstrukci opět otevře návštěvníkům

Po tříleté rekonstrukci se v červnu znovu otevře Katedrála sv. Bartoloměje na náměstí Republiky v Plzni. Biskupství plzeňské připravilo v k příležitosti znovuotevření čtyřdenní program, který zahrnuje výstavu, prohlídky katedrály, koncert Plzeňské filharmonie, varhaníků či Divadla J. K.Tyla, diecézní setkání a mši. Oprava přišla na zhruba 115 milionů korun. "Jedná se o zcela historickou a jedinečnou událost," prohlásil biskup Tomáš Holub.

Kompletní oprava obnášela podle architekta Jana Soukupa stavební i restaurátorské práce, na nichž se podílely desítky lidí. Čistily se stěny a klenby, restaurovaly se kaple, kůr, presbytář, oltáře, do desítek restaurátorských ateliérů putovaly sochy a obrazy. Restaurováním prošla i jedna z nejcennějších gotických madon v ČR - Plzeňská madona, vyrobená zřejmě před rokem 1384. Během oprav se podle Soukupa přišlo i na poškození některých kleneb, které bylo nutné zpevnit a opravit. Kromě restaurování a rekonstrukcí nabídne chrám nové osvětlení variabilní pro různé příležitosti a události, sociální zázemí či vytápěné lavice. Novinkou je zpřístupnění podkroví.

Slavnostní otevření katedrály začne 2. června výstavou Srdce města, srdce diecéze na náměstí. Pak se otevře nová expozice v podkroví a večer Plzeňská filharmonie uvede slavnostní koncert. Ve čtvrtek a pátek 3. a 4. června budou volné prohlídky, které chce církev nabídnout i zdravotníkům, hasičům, policistům, kteří nesli tíhu boje s koronavirovou pandemií, ale i třeba učitelům a studentům, kteří museli zvládnout on-line výuku.

Na sobotu se plánuje Diecézní pouť pro omezený počet zvaných zástupců z diecéze. "Mši bude sloužit biskup Václav Malý, který u Bartoloměje kaplanoval a rád na to vzpomíná," řekl Holub. Na podvečerním koncertu na nově restaurovaných varhanách z roku 1894 se 4000 píšťalami vystoupí regenschori z katedrál v Plzni, Praze a Řezně. V neděli oslavy vyvrcholí mší, kterou bude sloužit biskup Holub, a večer charitativním operním koncertem Divadla J. K. Tyla.

Biskupství plánuje, že by se na koncert Plzeňské filharmonie a Divadla J. K. Tyla mohly podívat i lidé. "Prozatím počítáme s tím, že by se obsadila polovina kapacity, tedy asi 200 lidí. Ještě ale nevíme přesně, jaké budou podmínky," dodal Holub.

Hospodaření města skončilo v plusu. Kam Plzeň přebytek investuje?

Plzeň rozdělí z loňského přebytku hospodaření dalších 136 milionů korun na dopravní i sportovní infrastrukturu a opravy bytů, vedle toho podpoří i sociální služby, zoo, knihovnu a sportovní organizace. Loňské hospodaření města včetně deseti obvodů skončilo "v plusu" 603 milionů Kč na běžných účtech, z toho přebytek hospodaření magistrátu činil 481 milionů. Část peněz rozdělila zastupitelstva už v únoru a březnu.

„Díky rozpočtovému opatření rozdělíme volné zdroje, a to konkrétně zbývající část disponibilního přebytku hospodaření magistrátu za rok 2020 ve výši 136 milionů korun a prostředků očekávané úspory v souvislosti s předpokladem nečerpání rezervy na zajištění finančního krytí plnění dobrovolného příplatku mimo základní kapitál pro Plzeňské městské dopravní podniky v roce 2021 ve výši 48 milionů korun,“ vysvětlil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem města David Šlouf.

Z volných zdrojů částky 136 milionů korun se především posílí rozpočet stavební akce Zázemí tréninkového centra mládeže ve Sportovním areálu ve Štruncových sadech, a to částkou 39,5 milionu korun, 23 milionů korun putuje na opravu volných bytů s cílem zajištění vyššího standardu bydlení, Plavecký bazén Lochotín vymění vzduchotechniku v prostoru šaten a tělocvičen, rekonstrukci šaten a sociálním zázemí – finanční podpora je 9,5 milionu korun. Volné prostředky z přebytku posílí také rozpočet Rekonstrukce tramvajové trati Plaská ve výši 13 milionů korun. „Deseti miliony korun posílíme objem prostředků, které budou blokovány ve Fondu rezerv a rozvoje na finanční zajištění případných dalších dopadů koronavirové krize. Dále byla vybraným subjektům částečně kompenzována redukce, která byla promítnuta do návrhu rozpočtu pro rok 2021. Například Knihovně města Plzně ve výši 1,3 milionu korun, Městskému ústavu sociálních služeb města Plzně ve výši 4,8 milionu korun, Správě hřbitovů a krematoria 0,5 milionu korun, Zoologické a botanické zahradě města Plzně 1,9 milionu korun,“ doplnil radní David Šlouf.

Dále zastupitelé města schválili úpravy rozpočtu Kanceláře ředitele technického úřadu Magistrátu města Plzně v souvislosti s čerpáním rezervy. Největší objemy prostředků rezervy budou využity na posílení akce I/20 Plaská – Na Roudné – Chrástecká z důvodu potřeby dodatečného zajištění skalního svahu zářezu (9 milionů korun) a posílení akce Revitalizace konečné stanice tramvaje č. 4 u Borského parku (10 milionů korun).

Rozpočtovým opatřením došlo k zajištění finančního krytí potřeb v souvislosti s přijatými opatřeními na zmírnění dopadů koronavirové krize. Z objemu účelové blokace je uvolněno 17 milionů korun, z toho například čtyři miliony korun jsou směřovány do oblasti sportu na podporu sportovních organizací, 2,5 milionu korun subjektům v sociální sféře, 2,6 milionu korun na krytí sníženého příjmu z nájmu v souvislosti s poskytovanými slevami. Schváleny byly také souvztažné úpravy rozpočtu na základě aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2021, zejména se jedná o přesuny prostředků mezi správci či závaznými ukazateli rozpočtu na základě aktuálních potřeb a požadavků správců.

Plzeň začala připravovat prodej legendárního divadla i dalších objektů

Zastupitelé města Plzně schválili záměr připravit prodej čtyř budov v centru - Komorního divadla se sousední bývalou právnickou fakultou a blízkým domem s 27 byty Americká 38 a zdevastovaným činžákem Resslova 13. Jde o největší nevyužívané nemovitosti města. Pokud zastupitelé prodej schválí, má minimální cena bloku činit 143 milionů korun.

"Za účelem přípravy prodeje vznikne pracovní skupina, která se bude zabývat například tím, za jakých podmínek bude samotný prodej nemovitostí probíhat," uvedl radní pro ekonomiku David Šlouf. Podle něj se předpokládá podobný postup, jaký město schválilo při prodeji areálu v Zátiší, tedy dvoukolová soutěž. V prvním kole by uchazeči nabídli představu svého záměru, který pokud by byl v souladu s územní studií daného území, by pak mohli postoupit do druhého kola. Zde by se soutěžilo o nejvyšší nabídku. O doporučeních pracovní skupiny poté opět budou jednat zastupitelé města. "Záměr, že se tím budeme zabývat směrem k prodeji, neznamená, že to prodáme," řekl radní. Podle Šloufa potrvá rok, než přijde do zastupitelstva finální materiál se jménem uchazeče, který splnil všechny podmínky, a jím nabídnutou cenou. Do doby, než se případný kupec najde, omezí město trvale dopravu na větší části Americké třídy, což se má odehrát letos v létě.

"Záměr prodat pro mě znamená: pojďme nabízet. Zatím jsem ale neslyšel relevantní argumenty, proč by se měla třeba Americká 38 prodat," uvedl šéf zastupitelského klubu opozičních Pirátů Pavel Bosák. Šlouf argumentoval tím, že bez tohoto činžáku je blok neprodejný. K návrhu Pirátů rozmýšlet na co objekty přestavět anebo si vzít úvěr a přeměnit je na byty uvedl, že by k tomu město muselo vlastnit pozemek ve vnitrobloku, jehož nabytí od soukromníka je nereálné.

"Je třeba s tím komplexem pohnout. Víme, co nás stál úsilí dům Resslova 13, který jen chátral. Teď ohrožuje okolí a naproti je škola. A nejdražší výstavba je přestavba monumentů," reagoval opoziční zastupitel Jiří Lodr (KDU-ČSL). Podle jeho kolegy Petr Náhlíka se o lokalitě vede debata už 18 let. "Situace se teď výrazně změnila. Jsou tam platné regulační podmínky i jasná dopravní obsluha," uvedl. Podle zastupitelky Heleny Matoušové (ODS) je bývalý KV KSČ dům duchů a do Komorního divadla už by se bála vstoupit.

osm+čtk

Na investiční akce si Plzeň vezme úvěr 325 milionů

Na vybrané investice si město Plzeň na 20 let úvěr 325 milionů korun od Komerční banky (KB). Nabídla výhodnější podmínky než Evropská investiční banka (EIB), u níž mělo čtvrté největší město v ČR úvěr předjednaný. V novodobé historii je to poprvé, kdy nějaká komerční banka nabídla Plzni nižší úrok pro dlouhodobou fixaci než EIB, která s městem spolupracuje téměř 30 let. Zastupitelé schválili, že si město nechá peníze od KB vyplatit už v červnu. Budou použity na spolufinancování výstavby Technologického parku DRONET, kanalizace a vodovodu v Koterově, bytů pro lidi s handicapem a mladé rodiny na Zátiší, dětský bazén a na sportovní halu v Krašovské. 

"Město má předjednaný úvěrový rámec u EIB ve výši 650 milionů korun, který byl určen na spolufinancování projektů s očekávaným objemem nákladů včetně DPH 1,7 miliardy korun. Polovinu z částky úvěrového rámce, tedy 325 milionů korun, čerpalo město v lednu minulého roku," uvedl Šlouf. Půjčku druhé části peněz, s níž Plzeň počítá v rozpočtu, poptala podle něj u jiných bank se záměrem získat co nejvýhodnější podmínky.

"Výsledky poptávky ukázaly, že některé komerční banky jsou schopné Evropské investiční bance úspěšně konkurovat. Jako nadstavbu nabízejí fixaci úrokové sazby na celou dobu trvání úvěru, to je na 20 let, zatímco EIB nabízí pevnou sazbu pouze na pět let," uvedla dnes ředitelka ekonomického úřadu magistrátu Hana Kuglerová. Po pěti letech je tedy podle ní nutné úrokovou sazbu buď revidovat a stanovit novou, která bude odpovídat novým podmínkám, nebo se musí změnit základ úrokové sazby z fixní na pohyblivou či opačně. "Komerční banka městu nabídla nejvýhodnější podmínky. Taková situace nastala historicky poprvé," dodala Kuglerová.

Úvěr od EIB na důležité stavby ve výši 650 milionů Kč schválilo zastupitelstvo před dvěma lety. Plzeň si tehdy nechala zanalyzovat úrokové sazby na tehdejším bankovním trhu. "Opět jsme zjistili, že nejefektivnější je půjčka od EIB s úrokem 1,72 procenta, kdežto u ostatní největších bankovních domů působících v ČR byl úrok 2,5 až tři procenta," řekl tehdy Šlouf.

Z úvěru od EIB bude spolufinancována jedna z největších aktuálních investic - technologický park DRONET na Světovaru, který vzniká z bývalých kasáren a pivovaru a město do něj chce dát letos 400 milionů Kč. Do nové čtvrti s 18 domy s celkem 179 menšími byty půjde letos zhruba 160 milionů Kč, tedy přibližně stejně jako do odkanalizování Koterova a do víceúčelové haly Krašovská. Další desítky milionů korun dá letos město do rekonstrukce domu s pečovatelskou službou v Prostřední ulici 48 na mezigenerační sociální byty pro seniory i mladé a miliony ještě na přestavbu dětského výukového bazénu v bazénu Slovany na nové šatny.

čtk

Strašný, co jsme předvedli. Není omluva, neskrýval zklamání Ondrášek

Hodně kritický byl po remíze 3:3 s Příbramí plzeňský fotbalista Zdeněk Ondrášek. Střídající autor gólu na 3:2 nechápal, že Viktoria nedotáhla obrat a v šesté minutě nastavení od předposledního týmu tabulky potřetí inkasovala. "Strašný, co jsme předvedli. Není omluva," neskrýval dvaatřicetiletý útočník.

Dramatický duel plný zvratů. Viktoria ztratila výhru v šesté minutě nastavení

Fotbalisté Viktorie Plzeň remizovali ve 31. kole Fortuna ligy na domácím hřišti s Příbramí 3:3. Západočeši v zápase prohrávali 0:2, v nastavení první půle ale snížil Jean David Beaugel, v 71. minutě srovnal Jakub Brabec a v 90. minutě otočil vývoj zápasu Zdeněk Ondrášek. V 96. minutě ale Hrušku přeloboval zdálky Zorvan a rozhodl tak o tom, že se body budou dělit.

V Plzni vyroste nové velkokapacitní parkoviště!

Parkoviště typu P+R, tzv. zaparkuj a jeď, začne budovat město Plzeň v blízkosti nového dopravního terminálu Kaplířova ve čtvrti Bory. Právě zde končí některé autobusy mířící do západočeské metropole od jihu a jihozápadu, zároveň se tam nachází točna tramvají linky 4. Nové parkoviště vyroste mezi ulicemi Dobřanská a Kaplířova do konce letošního roku.

Doma je vždycky dobře, ví plzeňský navrátilec Schleiss. Na rozmyšlenou si vzal dva dny

Znovu po třech letech zase přišel na plzeňský stadion jako hráč Škodovky. Jan Schleiss se vrátil zpět z Vítkovic do svého rodného města možná dřív, než si sám myslel. "Doma je vždycky dobře, když přišla nabídka, tak jsem si říkal, proč vlastně ne?," prohlásil šestadvacetiletý útočník jen krátce po úvodním pondělním tréninku.

Hokejisté zahájili přípravu. Nastává éra po Milanu Gulašovi

Přestávka skončila, zpět do práce. Novým trenérům Václavu Baďoučkovi a Miloši Říhovi mladšímu se na úvodním tréninku hlásilo zatím jen 16 hráčů, nechyběly ale dvě nové posily, gólman Miroslav Svoboda a útočník Jan Schleiss.

Debakl, Plzeň na Slavii zcela propadla

Po sérii deseti ligových zápasů bez porážky přišel tvrdý náraz. Ve 30. kole FORTUNA:LIGY prohráli fotbalisté Viktorie Plzeň na půdě již jistého mistra ze Slavie 1:5. Jediným úspěšným střelcem Západočechů byl Miroslav Káčer.

Pět posil, deset odchodů. Díru za Gulaše má zalepit hvězda Liberce

Budou velké změny. Oznámilo už po sezóně vedení hokejové Škody Plzeň. A to se naplnilo. V prvních minutách přestupového období klub potvrdil odchod celkem 10 hráčů. Kromě Milana Gulaše a Dominika Frodla končí například duo Eberle - Straka, ale také zkušený Jaroslav Kracík. Naopak na západ Čech míří liberecký Michal Bulíř, obránce Dominik Graňák a z druhé švédské ligy pak tvořivý útočník Gustav Thorell. Dres Škodovky budou po letech oblékat i gólman Miroslav Svoboda a forvard Jan Schleiss.

Hotovo. Sportovci mohou využívat zmodernizovaný areál

Rozsáhlá rekonstrukce a revitalizace plzeňského městského Sportovního areálu Prokopávka, která začala v září 2019, je hotová. V objektu, jenž bude poskytovat komplexní nabídku sportovních aktivit, vznikla nová sportovní hala, malá tělocvična a ubytovací zařízení. Ve vnějších prostorách bylo vybudováno fotbalové hřiště s umělým travním kobercem, in-linová dráha, parkoviště i rampa pro vozíčkáře. Areál bude provozovat stejně jako dosud TJ Lokomotiva, z.s.