Nová lávka v Koterově začala sloužit chodcům a cyklistům

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pátek, 1. říjen 2021 14:09
Nová lávka v Koterově začala sloužit chodcům a cyklistům Zatěžkávací zkouška. Foto: Odbor investic Magistrátu města Plzeň

Chodci a cyklisté už mohou od pátku využívat novou lávku, kterou v ose ulice K Dráze vybudovalo město Plzeň společně se Správou železnic. Nahradí tak stávající čtyřkolejný přechod do ulice Na Lipce a bude dále pokračovat přes čtyřproudou silniční komunikaci U seřadiště.

Nosná konstrukce lávky je tvořena dvěma konstrukčními částmi. V první části se jedná o dvoupolovou zavěšenou lávku. V druhé je tvořena spojitou trámovou konstrukcí o sedmi polích. V obou částech je navržena mostovková část jako ocelová konstrukce komorového průřezu. Pylon u zavěšené lávky je z ocelového uzavřeného průřezu, závěsy jsou ocelové tyče. V místě pylonu je přístupové schodiště na lávku z ulice U Seřadiště, které má nosnou konstrukci ocelovou komorovou.

Nová lávka je součástí rozsáhlé modernizace plzeňského železničního uzlu, kdy dojde díky investici vyšší než dvě miliardy korun ke zrychlení a zkapacitnění téměř čtyřkilometrového úseku mezi lobezskou částí Hlavního nádraží a stanicí v Koterově. Stavba je předposlední akcí ze šesti staveb modernizace železničního uzlu Plzeň. Unikátní na této stavbě je také koordinace celé akce s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, které bude mít pod tratí připravené stěny pro tunel pro křížení trati a budoucí silnice I/20 v Sušické ulici, kde je v činnosti unikátní vrtná souprava a budují se jedny z nejmohutnějších milánských stěn v České republice.