Na Krajském soudu je dusno, padá žaloba za žalobou!

Zveřejněno v Aktuálně
Od - čtvrtek, 20. leden 2022 08:36
Na Krajském soudu je dusno, padá žaloba za žalobou! ilustrační. Foto: pixabay

Situace na půdě Krajského soudu v Plzni eskaluje. Poté co dostal jeho předseda Alexandr Krysl od předsedy Vrchního soudu v Praze výtku za to, že manipuloval s rozvrhem práce svých podřízených, podal Alexandr Krysl žalobu na svého nadřízeného, tedy na předsedu Vrchního soudu. Do této kauzy se zapojil už i Nejvyšší soud, který situaci řeší a Městský soud v Praze, ke kterému byly žaloby podány.

Předseda Vrchního soudu Luboš Derfl potrestal Alexandra Krysla výtkou vloni v září za to, že manipuloval s rozvrhem práce soudců. Tím docházelo k situacím, kdy o některých kauzách rozhodovali lidé, kteří k tomu neměli oprávnění. "To je pro nás absolutní základ, aby rozvrh práce u každého soudu fungoval, protože jinak může být zpochybněna ta okolnost, zda věc rozhodoval zákonný soudce," uvedl tehdy předseda Senátu Krajského soudu v Plzni Miloslav Sedláček.

S výtkou se ale soudci s Plzně nespokojili. 39 z nich, tedy více, než polovina, se obrátilo na Nejvyšší soud. Jeho předseda a místopředseda osobně přijeli do Plzně, aby situaci řešili. Výstupem z této schůzky je, že se ani jedna strana zatím nebude k případu vyjadřovat. "My jsme jako účastníci té schůzky byli požádáni, abychom žádné informace o konkrétních jednáních nepodávali a abychom vyčkali přinejmenším do konce ledna. Takže v tuhle chvíli vyčkáváme, jaký bude další postup," popsal Sedláček.

Na portálu Česká justice se od té doby spekuluje, že bylo Alexandru Kryslovi doporučeno, aby do konce ledna sám rezignoval. Ten to ale do středy neudělal. Naopak místo toho podal k Městskému soudu v Praze dvě žaloby na předsedu vrchního soudu. "Evidujeme jednak žalobu proti rozhodnutí správního orgánu. Dále pak evidujeme žalobu proti nezákonnému zásahu správního orgánu. Ten zásah měl spočívat v nezákonném zaslání plného textu výtky. Dále mohu sdělit, že soud již obdržel příslušný správní spis a vyjádření žalovaného k oběma žalobám. Jednání ve věci však ani v jednom z případů nařízeno nebylo," potvrdil mluvčí městského soudu v Praze Adam Wenig.

Aby těch žalob nebylo málo, podala jiná soudkyně správní žalobu na předsedu plzeňského soudu za to, že jí udělil výtku. Předseda krajského soudu ústy své mluvčí vzkázal, že se k situaci nebude vyjadřovat.