Část východního okruhu se nakonec otevře v sobotu

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pátek, 21. květen 2021 06:55

O půlnoci z pátku na sobotu se budou moci projet první auta po části východního městského okruhu v Plzni. Téměř dva kilometry dlouhá čtyřproudá silnice spojuje ulice Plaská, Na Roudné a Chrástecká. Kompletně dokončena by měla být pravděpodobně 11. září. Silnice se původně měla otevřít už v pondělí, kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám ale došlo k posunu.

Nový úsek městského okruhu začíná na křižovatce Plaská a Studentská, u Fordu Hornát. Vyústění úseku je následně u železniční zastávky Bílá Hora, kde je vybudovaná nová okružní křižovatka. "Bude zprovozněn paprsek okružní křižovatky ulice Na Roudné a Jateční. Provoz po části komunikace od nové okružní křižovatky pod železničním mostem směrem na Bílou Horu bude vyloučen pro veřejnou dopravu a bude umožněn pouze MHD, která bude projíždět po provizorně vybudované komunikaci. Zde se musí dokončit překládky veškerých inženýrských sítí, vybudovat násyp železničního tělesa od dokončeného železničního mostu na vlečce do Ferony. S tím souvisí i výstavba opěrné zdi, která tento násyp zajišťuje," uvedl ředitel plzeňské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Zdeněk Kuťák. Podle něj bude za provozu stavbou probíhat dokončení části křižovatky s odbočovacím pruhem a protihlukové stěny u servisu Ford a dokončení chodníků a cyklostezek podél zprovozněné hlavní trasy,

Do dokončení celé trasy nebudou moci úsekem projíždět cyklisté ani procházet chodci. "Silniční provoz bude veden vždy v rychlých pruzích plánovaného čtyřpruhu. Jelikož bude provoz veden stále probíhající stavbou, žádáme všechny o maximální pozornost, dodržování pravidel silničního provozu a ohleduplnost vůči pracovníkům," dodal Kuťák.

Stavby navazujících úseků silnice I/20 - Na Roudné-Jateční, který se napojí na novou silnici pod kopcem Mikulka, a dále nejdelšího úseku Jasmínová-Jateční mají začít v letech 2024 a 2025. Celý východní okruh kolem Plzně, který povede z dálničního přivaděče D5 v Černicích k výpadovce na Karlovy Vary, by měl být hotový v roce 2032. Bude součástí mezinárodního tahu E49 Vídeň - České Budějovice - Plzeň - Karlovy Vary - Magdeburg.