Začaly zápisy do prvních tříd, letos bez dětí

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 1. duben 2020 14:20
200401_Zapis_ZS_1 Foto: město Plzeň

Základní školy zřizované městem Plzní od středy 1. dubna začaly přijímat přihlášky dětí do prvních tříd. V letošním roce z důvodu mimořádných opatření kvůli šíření pandemie koronaviru se uskuteční výjimečně bez dětí. Termíny zápisů budou během měsíce dubna probíhat v základních školách dle jejich stanovených termínů.

foto: město Plzeň

Zápisy do prvních tříd základních škol začaly ve středu 1. dubna v 8 hodin například na 31. základní škole na Lochotíně. Rodiče přicházeli postupně dle stanoveného času školy do vestibulu školy, kde do připravené krabice vhazovali přihlášky, netvořili se žádné fronty, zástupci školy udržovali při jednání s rodiči nařízený odstup, samozřejmostí byly roušky.

Do prvních tříd se zapisují děti, které do 31. srpna 2020 dovrší šestý rok věku a dále děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky doporučilo základním školám provést pouze formální část zápisů. Dítě se seznámí s prostředím školy a učiteli až po ukončení mimořádných opatření.

Ve výjimečných případech, například v naléhavých důvodech, zdravotních důvodech či kvůli karanténě, lze podat žádost o přijetí dítěte mimo stanovený termín školou po předchozí dohodě až do 30. dubna 2020.

město Plzeň