Startuje proměna lokality Zátiší. Vznikne 18 domů a 183 nových bytů

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 18. únor 2020 13:11
zátiší foto: město Plzeň

Celkem 18 domů se 183 byty o velikosti 1+kk a 2+kk vybuduje město Plzeň v lokalitě Zátiší ve Skvrňanech. Výstavba za 405 milionů korun včetně DPH začne v únoru, hotovo by mělo být za dva roky. Byty budou určeny pro lidi, kteří získávají obtížně nájemní nebo vlastní bydlení na komerčním trhu.

Foto: město Plzeň

„Po stavbě bytů na Sylvánu zhruba před 15 lety se jedná o náš největší projekt v bytové oblasti. Revitalizací čtyř hektarů kolem ulic Línská a Kreuzmannova reagujeme na nepříznivý vývoj v tomto místě, které je vnímáno jako problémové z hlediska kvality bytů i skladby obyvatel, s čímž souvisí riziko rezidenční segregace. Chátrající bytové domy nahradíme moderním komunálním bydlením pro seniory, hendikepované občany i například pro mladé rodiny,“ vysvětlil primátor města Martin Baxa.

Podle technického náměstka Pavla Šindeláře začnou v únoru demoliční práce, proveden bude také pyrotechnický průzkum a budování sítí, poté začneme stavět. "Nejprve se zbourá v první etapě devět domů z celkových 23. Na Zátiší bydlelo přes dvě stovky občanů. Již v loňském roce bylo z celkového počtu 92 bytů vyklizeno 23 bytů, převážně z první etapy. V letošním roce máme vyčleněnou částku na Zátiší ve výši 136 milionů korun včetně DPH. Stavbu buduje Odbor investic Magistrátu města Plzně, který vysoutěžil dodavatele, a domy poté předá bytovému odboru,“ uvedl Šindelář.

Foto: město Plzeň

Nové bydlení bude určeno zejména pro cílové skupiny z Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016–2020. „Nabídneme jej seniorům, zdravotně postiženým občanům, samoživitelům a samoživitelkám, rodinám pečujícím o zdravotně postižené dítě, také jako startovací dostupné bydlení mladým domácnostem do 35 let věku,“ přiblížil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf.

„Měsíční nájemné u bytů bezbariérových a zvláštního určení bude činit 50 korun za metr čtvereční, pro všechny ostatní byty bude měsíční nájemné v sazbě odpovídající výši nájemného u ostatních standardních bytů ve vlastnictví města Plzně s meziročním nárůstem. Od 1. března letošního roku se jedná o sazbu 86,86 korun za metr čtvereční,“ řekl Jan Souček, vedoucí oddělení bytové správy magistrátního odboru bytového.

„Projekt počítá s rozvolněným typem zástavby s novými bytovými domy do výškové úrovně maximálně tří nadzemních podlaží obklopených vzrostlou zelení, bude doplněna místní dopravní infrastruktura o nová parkovací místa. Postaveno bude 88 bytů 2+kk a 95 bytů 1+kk. V 7 domech budou v I. nadzemním podlaží 3 byty (jeden 2+kk a dva 1+kk), v 9 domech 2 byty (jeden 2+kk, jeden 1+kk). Ve dvou domech budou v I. nadzemním podlaží nebytové prostory. Ve II. a III. nadzemním podlaží bude vždy po 4 bytech (dva 2+kk a dva 1+kk). V 7 domech tak bude 11 bytů (z toho pět 2+kk a šest 1+kk), v 9 domech bude 10 bytů (z toho pět 2+kk a pět 1+kk) a ve dvou domech 8 bytů (z toho pět 2+kk a pět 1+kk),“ přiblížil vedoucí magistrátního oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb Jaroslav Petrák. Rozměry standartních bytů budou 2+kk ca 46 m2 a 1+kk ca 34 m2, u bytů bezbariérových v 1.NP budou rozměry bytů 1+kk ca 47 m2, 2+kk 67 m2.

„Nová zástavba nahradí současné polodřevěné typové domy, které zde byly vystavěné na začátku padesátých let. V budově byly vždy čtyři bytové jednotky velikosti 3+kk, na každém podlaží dvě. Výměra bytů byla kolem 50 metrů čtverečných. V bytech byly pro vytápění používány elektrické přímotopy nebo kamna na pevná paliva. Objekty jsou zcela za hranicí své životnosti a jejich rekonstrukce je prakticky nemožná. V konstrukcích současných domů je navíc azbest, nebezpečný odpad, který musíme zlikvidovat,“ připomněl Jaroslav Petrák z Odboru investic Magistrátu města Plzně.

Revitalizace Zátiší bude částečně hrazena z prodeje 483 městských bytů na Sylvánu, které byly postaveny v letech 2002 až 2005. Z prodeje město získá částku 150 až 200 milionů korun. Zatím je prodána přibližně polovina bytů na Sylvánu.