Sportovní dráha, zelená střecha i grilovací místa. Obyvatelé Doubravky vyslovili svá přání

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 19. únor 2020 10:00
Pumptrack (2) Pumptracková dráha. foto: ilustrační

Participativní rozpočet, který Městský obvod Plzeň 4 zavedl jako první obvod v Plzni, míří do finále. Občané do něho v první fázi přispěli 49 nápady a návrhy, jak z veřejných peněz vylepšit okolí, ve kterém žijí. O návrzích, které splňují podmínky, nyní budou hlasovat. Obvod na jejich realizaci vyčlenil 2 miliony korun.

„Máme radost z toho, s jakou odpovědností občané k participativnímu rozpočtu přistoupili. Za tři měsíce podali 49 návrhů, z nichž je velká část proveditelná. V období od 1. května do 1. června budou občané o těchto návrzích hlasovat. Vítězné projekty pak chceme zrealizovat do jednoho roku,“ říká starosta Tomáš Soukup.

Mezi nominovanými projekty, které splňují kritéria, jsou například stavba pumptrackové dráhy pro bikery, zlepšení mikroklimatu na konečné zastávce trolejbusu číslo 16 pomocí stavby zelené střechy, vybudování veřejných grilovacích míst v blízkosti kostela sv. Jiří nebo výsadba včelí loučky s kvítím.

Zapojení občanů bude klíčové

„Věříme, že hlasování bude napínavé do poslední chvíle a že se ho zúčastní co nejvíce občanů, kteří nyní mají jedinečnou šanci vylepšit veřejný prostor, ve kterém žijí. Rozhodnout nakonec může i to, jak velkou podporu jimi favorizovanému projektu dokážou ve svém okolí zajistit,“ uvádí místostarostka obvodu Lenka Kočová.

Hlasování bude zahájeno 1. května na webu www.rozhodnetesami.cz, který bude zaktualizován o galerii projektů. Ještě před samotným hlasováním bude spuštěna marketingová kampaň. Na realizaci nápadů čtvrtý plzeňský obvod vyčlenil celkem dva miliony korun. Prioritu dostane vítězný projekt, od kterého se bude přistupovat k realizaci dalších projektů, dokud se alokovaná částka nevyčerpá.

Šance i pro vyřazené projekty

Část nápadů z řad veřejnosti však alespoň prozatím zůstane jen na papíře. Patří mezi ně návrh na odstranění největší černé stavby na území západočeské metropole - Carimexu, nebo vybudování výtahu u doubravecké železniční zastávky. V obou případech se jedná o stavby, které především z majetko-právních důvodů nesplnily stanovené podmínky participativního rozpočtu.

„Mezi nápady se objevila i úprava okolí rozhledny Chlum, která rovněž nemůže být zahrnuta do participativního rozpočtu. Dobrou zprávou ale je, že ji budeme řešit jako samostatný projekt, na kterém se podílí Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Momentálně vstupujeme do fáze přípravy územního rozhodnutí stavby,“ dodává na závěr starosta Tomáš Soukup.