Zobrazení položek podle značky: ÚMO Plzeň 4

Komunikaci s neslyšícími a nedoslýchavými usnadní tichá linka

Tichou linku, díky které si neslyšící a jinak sluchově znevýhodnění lidé na úřadu snáze vyřídí potřebnou agendu, v červnu zavedl úřad městského obvodu Plzeň 4. Službu ve spolupráci s městským obvodem bezplatně provozuje společnost Tichý svět o.p.s.

TZ Úřad MO P4 zavedl Tichou linku 2„Díky Tiché lince je náš úřad zase o něco blíže lidem. Investice do služby pro nás přitom byla minimální. Pouze jsme do podatelny v přízemí úřadu pořídili tablet s webkamerou. Ve chvíli, kdy nás navštíví neslyšící nebo nedoslýchavý občan, příslušný úředník se prostřednictvím tabletu na dálku spojí s tlumočníkem či přepisovatelem Tiché linky, a ten již zajistí bezproblémovou komunikaci mezi oběma stranami,“ říká starosta Tomáš Soukup (ANO).

Službu provozuje společnost Tichý svět o.p.s., která v deseti krajích poskytuje osobám se sluchovým postižením všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti.

„Tichá linka pomáhá snižovat komunikační bariéru v Plzni již na několika místech, například na úřadu práce, ve fakultní nemocnici na Borech nebo třeba na odboru registru vozidel řidičů. Cílem je umožnit lidem se sluchovým postižením komunikovat bez obtíží, i když nemají k dispozici fyzického tlumočníka či přepisovatele. Jsem proto rád, že i obvod Plzeň 4 jde bezbariérovosti naproti a věřím, že bude inspirací i pro další městské obvody,“ říká vedoucí konzultant pobočky Tichého světa pro Plzeňský kraj Dominik Dolejš.

Tichá linka, která umožňuje on-line tlumočení a on-line přepis mluvené řeči, je k dispozici zdarma a v urgentních případech dokonce nepřetržitě, tedy 24 hodin denně. Používají ji nejen úřady, ale například také lékaři a další instituce nebo služby. Využívat ji mohou i samotní lidé se sluchovým postižením, a to i pomocí vlastního smartphonu.

„Již nyní od našich vedoucích odborů víme, že služba bude na našem úřadu v permanenci. Nedaleko od našeho úřadu navíc funguje základní a mateřská škola pro sluchově postižené, proto zavedení takové služby má jednoznačně smysl. Na území našeho obvodu se rozšiřuje portfolio služeb, které boří bariéry. Všem provozovatelům podobných služeb za to patří velký dík,“ dodává místostarostka Lenka Kočová (ODS).

Dobrovolní hasiči se dočkali zrekonstruované zbrojnice

Dobrovolní hasiči v Bukovci mají k dispozici nově zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici. Kompletní rekonstrukce objektu na Zemědělském náměstí vyšla na 2,1 milionu korun. Hasiči rovněž představili upravenou hasičskou cisternu, kterou jim loni daroval Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje.

TZ Na Čtyřce slavnostně otevřeli hasičárnu v Bukovci 4„Hasičská zbrojnice prošla kompletní rekonstrukcí. Zcela nová je střecha a částečně krov, došlo k odizolování půdy tepelnou izolací a proveden byl rovněž nový nátěr fasády, výměna některých oken a výměna garážových vrat za nová, větší. Součástí prací bylo i zhotovení nové podlahy dimenzované na zatížení těžkou hasičskou technikou. Dnešní hasičská technika je větší než v minulosti, tak jsme museli poměrně náročným způsobem dokonce i snížit úroveň podlahy, aby se do ní technika vešla,“ říká místostarosta čtvrtého obvodu Zdeněk Mádr (ODS).

Bukovečtí hasiči v pondělí představili také upravenou cisternu CAS Scania, kterou loni obdrželi darem od profesionálních krajských hasičů. Vůz disponuje vodní nádrží o objemu 4 tisíce litrů, motor pod kapotou skrývá 340 koní a samozřejmostí je náhon na všechna čtyři kola.

„Naší prioritou bylo vůz snížit tak, aby se nám vešel do zbrojnice. Přezuli jsme ho proto z vysokých úzkých pneumatik na nižší širokoprofilové a v servisu došlo k nezbytným úpravám nástavby na pochozí střeše. Nakonec se ho podařilo snížit o celých 30 centimetrů. Některé věci jsme dodělávali i svépomocí, do polic jsme vyrobili držáky na naše vybavení a původní výstražné majáky jsme vyměnili za nové s LED technologií,“ uvedl velitel jednotky Jaroslav Žák.

Na proměně vozidla se bezplatně podílela společnost OSONA PLZEŇ a.s. zastoupená Stanislavem Pospíšilem, která na voze provedla odborné úpravy a montáž, a rovněž firma Marek Černý – GMS auto Plzeň, která bukovecké jednotce poskytla jednotlivé díly.

„Velmi si vážíme práce profesionálních i dobrovolných hasičů. Když se v obci něco stane, jsou mezi prvními, kteří na místo vyjíždí. Často pomáhají oni nám, my jsme rádi, že jsme jim nyní mohli pomoc oplatit,“ uvedl Stanislav Pospíšil z firmy OSONA PLZEŇ a.s.

TZ Na Čtyřce slavnostně otevřeli hasičárnu v Bukovci 3Městský obvod Plzeň 4 disponuje čtyřmi hasičskými jednotkami – kromě Bukovce také na Doubravce, v Újezdě a v Červeném Hrádku. Jen za loňský a letošní rok věnoval na investice hasičů 2,8 milionu korun. Druhá nejvyšší částka, téměř půl milionu korun, padla na právě dokončenou rekonstrukci střechy hasičárny v Červeném Hrádku.

„Dobrovolní hasiči jsou pro nás nepostradatelní. Dělají kus práce nejen na poli bezpečnosti, ale i na poli spolkového života. Naposled jsme jejich přínos mohli vidět během pandemie, kdy se ujali opakované dezinfekce městského mobiliáře a dalších venkovních prvků v našem obvodu. Jsem proto moc rád, že se jim nyní můžeme odvděčit alespoň zrekonstruovanou hasičskou zbrojnicí,“ uvádí starosta obvodu Tomáš Soukup (ANO).

Lávku čeká oprava, cyklisté a chodci musí využívat jinou

V pondělí 7. června se uzavře lávka pod Pecihrádkem. Cyklisté a pěší tak budou muset pro spojení z Doubravky na Bílou Horu použít lávku U sv. Jiří. Během čtyřtýdenní opravy se lávka dočká kompletního nátěru proti korozi a opravy mostovky.

Lávka slouží pěším a cyklistům od roku 1993. Poslední protikorozní nátěr dostala v roce 2005. Kvůli tomu novému se bude muset demontovat celá dřevěná mostovka z dřevěných fošen. Po otryskání získá lávka nový nátěr. Zachovalé dřevěné fošny se vrátí na své místo, ty poškozené budou vyměněny za nové a instalovány novými kovovými úchyty. „Technologie použité při opravě vyžadují vhodné klimatické podmínky, proto je nutné provést opravu lávky v létě, kdy je pravděpodobnost vyšších teplot a stálejšího počasí. Pokud do oprav nezasáhne počasí, první cyklisté by se po opravené lávce Pod Pecihrádkem měli projet 7. července,“ popsal plánované změny náměstek primátora města Plzně Michal Vozobule.

Vzhledem k tomu, že oprava lávky přeruší frekventovanou cyklistickou komunikaci, bude na nejbližších rozcestích před lávkou z obou stran vyznačena objízdná trasa pro cyklisty i s plánkem objízdné trasy. Cyklisté budou muset pro cestu z Bílé Hory do Doubravky použít asi tři kilometry dlouhou objízdnou trasu přes lávku U sv. Jiří a ulicemi Jateční, Na Roudné a Nad Feronou. Na trase je přitom čeká přibližně stometrový pěší koridor stavbou Východního okruhu, kde by měli kolo vést.

Investorem stavby je město Plzeň prostřednictvím své příspěvkové organizace Správa veřejného statku města Plzně, která ji zajišťuje. Celkové náklady na stavbu byly vysoutěženy ve výši 1,394 milionu korun včetně DPH.

Lávka Pod Pecihrádkem je spolu s lávkou U Černého mostu na Valše již druhou, kterou město letos opravuje. Opravy dalších lávek Správa veřejného statku města Plzně, která se o městský majetek včetně mostů a lávek stará, připravuje v závislosti na jejich aktuálním stavu. V loňském roce dala například nový povrch na mostovku Vokounovy lávky spojující Homolku na Slovanech s oblastí kolem doudleveckého hřbitova. V Plzni je více než 50 lávek, o které se město musí starat. Ročně je na jejich údržbu v městském rozpočtu vyčleněno pár desítek milionů korun. Každý rok je třeba některou z nich pořádně opravit.

Lávky na řekách a potocích jsou součástí systému Sportovně rekreačních tras podél plzeňských řek, tzv. „plzeňských greenways“. Tento systém vzájemně propojených cest pro nemotorovou dopravu byl v roce 2009 oceněn Evropskou asociací Grennways (EGWA) druhým místem v kategorii Mobility, a to jako první projekt tohoto typu z bývalého východního bloku.

Doubravečtí uctili památku vůdce Rumburské vzpoury Stanka Vodičky

Vedení městského obvodu Plzeň 4 a zástupce města Plzně v pátek 28. května uctili památku jednoho z vůdců Rumburské vzpoury a rodáka z plzeňských Lobez Stanka Vodičky. Známý voják, básník a telegrafista byl popraven před 103 lety.

TZ   Pietní akt na počest Stanka Vodičky 2Rumburská vzpoura byla protiválečným vystoupením českých vojáků náhradního praporu 7. střeleckého pluku armády Rakouska-Uherska. Povstání vypuklo 21. května 1918 v Rumburku. Stalo se tak v reakci na nedostatečné zásoby jídla, posléze také na nevyplacený žold a šikanu od důstojníků. Rakousko-uherské armádě se ale povstání podařilo potlačit

„Stanko Vodička byl jedním ze tří hlavních vůdců povstání. Bohužel za to nakonec zaplatil životem, když byl 29. května odsouzen vojenským soudem a s dalšími účastníky vzpoury popraven za rumburských hřbitovem. Jeho památku jsme uctili minutou ticha a položením pamětního věnce,“ uvádí místostarosta Václav Beran (ANO).

Stanko Vodička se narodil 4. května 1895. Později se stal básníkem a telegrafistou. V Plzni na Slovanech a v Rumburku po něm byly pojmenovány ulice, vzpouru připomínala také divadelní hra Stanko Vodička, vůdce rumburských rebelů od herečky Božy Vodičkové-Olšovské nebo kniha Rumburské povídky od Václava Kaplického.

V roce 1964 byl na motivy povstání natočen film Hvězda zvaná Pelyněk od režiséra Martina Friče, ve které Vodičku ztvárnil herec Radoslav Brzobohatý. Dnes Stanko Vodička odpočívá v rodinném hrobu na hřbitově u sv. Jiří na Doubravce.

„Stanko Vodička s dalšími vůdci povstání v těžkých chvílích prokázal nesmírnou odvahu. Obětoval svůj život v boji za to, aby se čeští vojáci v rakousko-uherské armádě měli lépe a dostalo se jim uznání. Letos od tragické popravy uplynulo dlouhých 103 let, ani po takové době ale nesmíme na hrdiny zapomínat,“ říká místostarosta Zdeněk Mádr (ODS).

Pietního aktu se zúčastnila také místostarostka Lenka Kočová (ODS), Petr Osvald z kanceláře primátora města Plzně a zástupci z řad veřejnosti.

Památník z roku 1919, jehož autorem je plzeňský sochař Vojtěch Šíp, stojí nedaleko lobezské školy, kterou Vodička navštěvoval. V čele pomníku je zasazena kovová deska se jmény deseti občanů, kteří byli umučeni během nacistické okupace v letech 1939–45.

Doubravka testuje zdarma v místní hasičárně

Na Doubravce se lidé mohou nechat zdarma otestovat na covid-19 v místní hasičárně. Jedná se o další službu související s koronavirem, která je občanům ve čtvrtém městském obvodu k dispozici. Druhou je registrační centrum v Doubraveckém klubu, kde místní pracovnice pomohly získat termín na očkování vakcínou proti covidu-19 téměř stovce seniorů.

TZ Na Doubravce se lide mohou nechat zdarma otestovat na covid F1Antigenní testování na covid-19 probíhá v hasičárně sboru místních dobrovolných hasičů ve Hřbitovní ulici 3. Službu ve spolupráci s městským obvodem Plzeň 4 provozuje Domovinka s lékárnou Remus, a to v pondělí od 9 do 10 hodin a ve středu od 13 do 14 hodin.

„Testování na covid-19 provádíme zdarma za pomoci našich sestřiček. Zatím ji využívá zhruba pět lidí v danou hodinu a den. Každý testovaný občan od nás dostane certifikát o výsledku testu,“ říká ředitelka sociální služby Domovinka Bohumila Hajšmanová.

Antigenní testování v místní hasičárně funguje od začátku května. Domovinka zatím neuvažuje o tom, že by antigenní testování zrušila. Záležet ale bude především na tom, jak vláda v následujících dnech a týdnech upraví svá nařízení a opatření.

„Jsme moc rádi, že díky Domovince se naši občané mohou nechat snadno a bezpečně otestovat v blízkosti svého bydliště, a získat tak kýžené potvrzení, které je vstupenkou například na zahrádky restaurací a do řady institucí. Vážíme si takové spolupráce, Domovinku dlouhodobě podporujeme a podporovat budeme i nadále,“ říká místostarostka Lenka Kočová (ODS).

Úřad zaregistroval stovku seniorů

Antigenní testování je už druhou službou, kterou lidé na Doubravce v souvislosti s koronavirem mohou využít. Tou první je pomoc seniorům s registrací na očkování vakcínou proti covid-19. Registrační centrum funguje v Doubraveckém klubu úřadu městského obvodu Plzeň 4.  Registraci provádí pracovnice úřadu zdarma nad rámec své pracovní činnosti.

„Od ledna k dnešnímu dni jsme na očkování zaregistrovali 98 seniorů. V souvislosti s uvolňováním opatření a otevřením registrací pro mladší věkové skupiny jsme nyní činnost registračního centra utlumili. Samozřejmě pokud k nám přijde občan a bude chtít pomoci s registrací, moc rádi mu i nadále pomůžeme,“ uvádí místostarosta Václav Beran (ANO).

Úklid ke Dni Evropy: Dobrovolníci se zaměřili na znečištěné oblasti podél řek

Úklid lesa a břehu řeky blízko zastavěné oblasti v Plzni na Doubravce čekal na účastníky enviromentální ekologické výzvy na oslavu DNE EVROPY 2021, kterou v pátek pořádala Kancelář evropského parlamentu v ČR. "Jsme rádi za podporu veřejnosti a za to, že lidem společná evropská myšlenka není lhostejná," uvedl vedoucí Kanceláře evropského parlamentu v ČR Jiří Kubíček.

IMG 0201 1Do akce se mohla zapojit celá rodina. Program, podmínky i trasa a náročnost úklidu byly přizpůsobeny všem generacím. Na místě byly zajištěné úklidové a ochranné pomůcky a k dispozici koordinátor, který všechny seznámil bezpečností práce. Úklid se uskutečnil  na předem vytipovaném území a nebylo tak potřeba odpadky hledat, čímž se zvýšila efektivita celého úklidu. Děti dostaly za odměnu pexeso se zvířátky a dospělí dobrovolníci si odnesli trička a účastnický list. Část odpadkových pytlů poskytla společnost Čistá Plzeň a rukavice věnoval městský obvod 4 Doubravka.

"Ve spolupráci s městským obvodem Plzeň 4 jsme vybrali nejvíce znečištěné oblasti podél řeky Berounky a Úslavy. Uklízelo se i v zalesněné oblasti blízko turistických tras k vrchu Chlum," uvedla zástupkyně produkční agentury Euronova & Partners Alena Königsmarková. Celá trasa měla 10 kilometrů a byla rozdělena na několik úseků. Dobrovolníci měli možnost vybrat si místo, které chtějí uklidit. Akce byla přizpůsobena aktuálním epidemiologickým opatřením.

Úklid lesa a přírody obecně je velmi prospěšná aktivita, u které hned vidíte výsledek. Pomůžete tak zvířatům bezpečně žít v lese bez skleněných střepů a plastových odpadů. Děti i dospělí jsou velmi vnímaví k problematice znečištění životního prostředí a zajímá je i recyklace a třídění odpadu. Celosvětový trend Zero waste už se zabydluje i nás. Lidé, kteří se zapojili, do úklidové akce odcházeli s pozitivní energií a dobrým pocitem, že udělali něco prospěšného.

Na Doubravce uctili památku českých letců RAF

Památku letců z Doubravky, kteří bojovali za svobodu tehdejšího Československa v britském královském letectvu RAF, v úterý uctilo vedení čtvrtého obvodu s představiteli města Plzně a Plzeňského kraje. Největší z pietních aktů na Doubravce se uskutečnil na Habrmannově náměstí před budovou bývalé konzervatoře, kde válečné hrdiny připomíná pamětní deska.

Hasiči mají nový autobus, dostali ho od policistů

Nový autobus, který bude sloužit jako evakuační dopravní prostředek v rámci mimořádných událostí města, dostali 26. března dobrovolní hasiči z Doubravky od krajské policie.

Oblíbené pytlomaty už zavádí další obvod. Kde je najdete?

Dva pytlomaty uvádí do zkušebního provozu městský obvod Plzeň 4. Reaguje tak na přání občanů, kteří o pytlomaty na území Doubravky projevují značný zájem. Pytlomaty už nyní lidé najdou na trasách v lokalitě pod Chlumem. Pokud se zde jejich provoz osvědčí, objeví se i na dalších frekventovaných místech v obvodu.

Nádrž v Bukovci čeká rekonstrukce. Jak bude oblíbená lokalita vypadat?

Rozsáhlou studii proměny oblíbené nádrže v plzeňském Bukovci představil Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (ÚKRMP) společně s městským obvodem Plzeň 4 a krajinářským ateliérem Land05 představil. Představení studie veřejnosti proběhlo on-line prostřednictvím facebookového streamu vysílaného ze studia „streampoint.“ v DEPO2015.

Památku obětí leteckého útoku na Plzeň uctilo vedení čtvrtého obvodu

Památku obětí druhé světové války a spojeneckého náletu ze 17. dubna 1945, který je považován za nejtragičtější a nejničivější nálet na západočeskou metropoli, v sobotu 17. dubna uctilo vedení městského obvodu Plzeň 4. Kvůli epidemiologické situaci a vládním nařízením sobotní pietní akty proběhly bez účasti široké veřejnosti a čestné stráže.

Zařízení pro seniory získalo jako dárek nové vybavení pro domácnost

Sociální služba Domovinka má od úterý nový čistič koberců a sušičku na prádlo. Zařízení, ve kterém se starají o seniory, dostalo nové vybavení pro domácnost od městského obvodu Plzeň 4. Dary zdejší ředitelce Bohumile Hajšmanové slavnostně předali starosta čtvrtého obvodu Tomáš Soukup s místostarostkou Lenkou Kočovou.

Nepořádek po bezdomovcích pomáhají na Doubravce uklidit i dobrovolníci

Další rozsáhlá likvidace nepořádku po osobách bez domova odstartovala ve čtvrtek na území městského obvodu Plzeň 4. Ačkoliv lidí, kteří nemají střechu nad hlavou, žije v obvodu zhruba desítka, nepořádek, který na různých místech zanechávají, je značný. K úklidu veřejného prostranství se letos připojila i značná část dobrovolníků z řad veřejnosti.

Dětská hřiště na Doubravce chrání před viry a bakteriemi nátěr

Speciální dlouhodobou ochranu před viry a bakteriemi dostane 35 dětských hřišť ve čtvrtém plzeňském obvodu Doubravka. Účinkovat bude až 120 dnů. 

Odložili byste do něj čtyřnohého miláčka? Plzeňané vymysleli box pro psy

Potřebujete si zajít nakoupit nebo si cokoli vyřídit a úřad a máte sebou psa? Přesně tenhle problém má vyřešit tzv. Dog Dock neboli box na psy, který vznikl v plzeňské Doubravce u budovy místního městského úřadu. Za nápadem stojí manželé Kateřina a Čestmír Koželuhovi.

Obrovský průšvih plzeňského radního! Z karanténního místa utekli nakažení bezdomovci

Hodně co vysvětlovat bude mít plzeňský radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký (ČSSD). Z karanténního místa pro bezdomovce, které město i přes protesty místních obyvatel i obvodu, zřídilo v budově bývalé konzervatoře na Doubravce, utekli v pátek dva nakažení. A to přesto, že město, konkrétně právě radní Zrzavecký, zástupce obvodu ujišťovalo, že bude objekt pod nepřetržitým dohledem. Na sociálních sítích okamžitě po zveřejnění volali lidé po Zrzaveckého rezignaci. 

Strana 1 z 5