Plzeňská sociální zařízení: Děláme maximum, abychom ochránili klienty

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 31. březen 2020 14:40
200326_Korona_Charita foto: město Plzeň

Přísná režimová opatření přijala plzeňská sociální zařízení, aby ochránila své klienty a také zaměstnance před možnou nákazou Covid-19. Už několik týdnů v nich platí zákazy návštěv, neprobíhají společné akce, minimalizuje se možnost potkávání personálu, mapují se rodinné situace zaměstnanců, zda nepřišli do kontaktu s nakaženou osobou, kompletně se dezinfikují prostory, stejně tak se dezinfikují například i nákupy pro klienty a připravují se možné krizové varianty.

Městský ústav sociálních služeb se od samého počátku vrhl do výroby vlastních roušek. „Sami jsme vymysleli střih textilní roušky, kterou lze vybavit vloženým filtrem z geotextilie nebo filtrem typu Hepa třídy 13–14, která je velmi účinná proti virům. Naše roušky mají tedy tři ochranné vrstvy: textil – filtr – textil. Ušili jsme si vlastními silami takto přes tisíc roušek," popsal ředitel městského ústavu Vladimír Chuchler. Zaměstnanci městského ústavu obdrželi vitamínové přípravky, přípravky na posílení imunity, ovoce, krémy na ruce, které jsou alkoholovou desinfekcí namáhané a také tee tree oil, který má dlouhodobě desinfekční protivirové účinky. V pobytových zařízeních ústavu jsou od začátku března zakázané návštěvy, proto ústav zakoupil telefony s velkým displejem a umožnil tak klientům a jejich blízkým videohovory. „Jsme v nepřetržitém kontaktu s městem, který je pro nás klíčovým partnerem. Hned v začátku epidemie jsme zavedli velmi přísná preventivní opatření, instalovali jsme dezinfekce na frekventovaná místa v zařízeních a vydezinfikovali jsme veškeré prostory,“ doplnil ředitel Vladimír Chuchler.

V Dětském centru museli omezit návštěvy. "Nastavili jsme hned od začátku epidemie přísná hygienická opatření. Ochranné pomůcky personálu se nám podařilo také včas zajistit. Velmi dbáme na mapování rodinných situací zaměstnanců, zda nepřišli do kontaktu s nakaženou osobou onemocněním Covid-19,“ přiblížila současnou situaci v Dětském centru ředitelka Jana Tytlová.

Stacionář Domovinka zajistil dobrovolníky nejen na výpomoc v našich poskytovaných službách, ale také dobrovolníky pro pomoc seniorům s nákupy a podobně, zajišťovanými MDC Totem. "Pro naše zaměstnance jsme sehnali textilní roušky, vitamíny a další prostředky na posílení imunity. Ale nejen pro ně, ale také pro klienty v terénu, a to včetně čerstvého ovoce, sirupů na imunitu či léků na teplotu a kašel,“ uvedla ředitelka Domovinky Bohumila Hajšmanová.

Městská charita prozměnu sváží své zaměstnance do zaměstnání tak, aby se vyhnuli místům s větší koncentrací osob. "Po celou dobu probíhající epidemie dbáme na zvýšenou dezinfekci ploch a na dezinfekci vlastní dbají také sami zaměstnanci. Obdobně jako jiná pobytová zařízení jsme zřídili videohovory s rodinami klientů, kterým v našich pobytových zařízeních zajišťujeme volnočasové aktivity na celý týden a samozřejmě jim poskytujeme veškeré informace o nemoci Covid-19. Klientům, kterým nakupujeme, nákup dezinfikujeme,“ popsal ředitel Městské charity Plzeň Pavel Janouškovec.

Diecézní charita zajišťuje rozvoz ochranných pomůcek od státu na distribuční místa v rámci celého Plzeňského a Karlovarského kraje a dalších veřejných subjektů do míst s největším nedostatkem těchto potřeb. Zásilky třídí přes svůj humanitární sklad. „V našich zařízeních po celém kraji jsme zřídili improvizované šicí dílny, díky kterým si zabezpečujeme roušky svépomocí. Pro klienty zajišťujeme drobné nákupy, zprostředkováváme jim kontakt se svými rodinami. Zřídili jsme pro občany krizové linky Terénní krizové služby a duchovní linku, ale nezapomínáme ani na cizince, kterým i přes tuto složitou dobu pomáháme v naší poradně pro cizince a uprchlíky. Vážíme si obrovské solidarity a obětavosti všech, kteří nám v této nelehké době a zejména směrem k potřebným, nabídli pomoc,“ doplnil ředitel Jiří Lodr.

„V tento okamžik bych chtěla především poděkovat všem ředitelům sociálních služeb na území města Plzně a zároveň jejich obětavým zaměstnancům, na které je v současné, velmi složité době naloženo obrovské množství zodpovědnosti. Mají před sebou možná ty nejtěžší služby v jejich životě, často na úkor osobního života tráví v sociálních zařízeních s klienty i vlastní volný čas a snaží se jim především zpříjemňovat dny v uzavřených zařízeních. Máme obrovské štěstí na lidi v těchto exponovaných pozicích, kteří perfektně zvládají své manažerské role,“ uvedla náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.