Plzeň chystá stavbu centra služeb pro bezdomovce za 120 milionů korun

Zveřejněno v Z Plzně
Od - čtvrtek, 16. prosinec 2021 06:49
Plzeň chystá stavbu centra služeb pro bezdomovce za 120 milionů korun Foto: MP Plzeň

Kapacity pro bezdomovce se v Plzni o něco zvýší. Ve Wenzigově ulici, kde Městská charita Plzeň provozuje noclehárnu, začne město příští rok stavět Centrum služeb pro osoby bez přístřeší za 120 milionů korun. Zvýší se tak kapacita noclehárny, nízkoprahového denního centra i dalších služeb.

Podle průzkumů celkem žije v západočeské metropoli více než 400 lidí bez domova. "Centrum služeb pro osoby bez přístřeší ve Wenzigově ulici zahrnuje výstavbu zázemí pro noclehárnu a nízkoprahové denní centrum a nový azylový dům komunitního tipu, který umožní efektivnější sociální práci s uživateli této služby. U této služby vycházíme z dlouhodobých zahraničních zkušeností. Obě zařízení budou navíc bezbariérová, a tak bude možné poskytovat služby i lidem bez domova se sníženou mobilitou, což v současnosti není možné,“ uvedl primátor Martin Baxa.

V jednom z nových objektů bude zařízení městské charity, které rozšíří provoz dosavadního Domova sv. Františka. Ve druhé novostavbě bude Armáda spásy provozovat azylový dům komunitního tipu s názvem Patronus. V charitním objektu se počítá s kompletním provozem služeb noclehárny a nízkoprahového denního centra. Kapacita centra bude 30 míst pro ženy a 30 míst pro muže, což představuje rozšíření služby o 20 míst. Noclehárna bude mít 56 lůžek, o deset víc než dosud.

V původní budově Domova sv. Františka by se měl uvolnit prostor pro zázemí terénních programů a vznikne i záložní prostor 30 míst pro poskytnutí noclehu v zimním období. Nový Azylový dům s kapacitou 26 lůžek bude poskytovat lidem bez přístřeší ubytování na přechodnou dobu a prostřednictvím individuální sociální práce pomáhat při jejich začlenění do společnosti, včetně návratu na trh práce, a bude podporovat nezávislost na sociálních službách. V tomto domě budou mít klienti samostatné pokoje včetně sociálního zázemí, jídelnu, prádelnu, sušárnu, kuchyni, dílnu a pobytový vnitroblok.

S výstavbou zařízení je počítáno ve Střednědobém plánu sociálních služeb Plzeňského kraje a v Akčních plánech sociálních služeb na území města Plzně a dalších koncepčních dokumentech. Stavět by se mělo v letech 2022 až 2023.