Nápady na lepší výuku na dálku přinesl plzeňský hackathon

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 27. srpen 2020 15:26
_DSC6296 foto: město Plzeň

Aplikace, která umožní i méně technicky zdatným učitelům založit video místnost a pozvat do ní k výuce žáky, je jedním z výstupů plzeňského hackathonu. Při něm téměř tři desítky účastníků, vývojářů a pedagogů z tuzemska i zahraničí, vytvářely v prostorách městského technologického parku v Cukrovarské ulici nové projekty v oblasti digitálního vzdělávání. Dvoudenní akci spolupořádala Správa informačních technologií města Plzně (SIT), která nyní spouští jednání o tom, jak dané projekty uvést do praxe.

Foto: město Plzeň

„České školství se letos dostalo do situace, kterou bychom si před časem jen těžko dovedli představit. Digitální forma vzdělávání kvůli pandemii koronaviru dostala zcela nový rozměr. Na tyto změny však nebylo naše školství připraveno, jejich příchod byl překotný, o fungujícím systému vzdělávání na dálku nemohla být příliš řeč. Nyní jsme ve stavu, kdy musíme využít šanci se připravit na případné eventuality, jež mohou nastat. Proto jsem velice rád, že se v Plzni povedlo uspořádat akci tohoto typu. Podle ohlasu sklidila velký úspěch. Věřím, že projekty, které v rámci hackathonu vznikly, začnou sloužit v praxi,“ řekl primátor města Plzně Martin Baxa.

Akce se zúčastnilo téměř 30 lidí. Přihlásit se mohl kdokoliv, kdo se zajímá o digitální vzdělávání. Na dvoudenním maratonu se sešli vývojáři a pedagogové převážně z Plzeňského kraje, nechyběli ale ani zahraniční účastníci, hackathon přilákal soutěžní tým z Polska. „Akce měla obrovský přínos v tom, že se sešli lidé, kteří konkrétně ví, co potřebují, co by ve výuce pomohlo, tedy pedagogové spolu s technicky nadanými vývojáři, kteří jsou schopni tyto nástroje zrealizovat. Celkem se utvořilo pět týmů a všech pět projektů má podle nás potenciál být přínosem pro digitální vzdělávání. Proto nyní spouštíme jednání, jak v rámci aplikace Škola OnLine, kterou využívají městské základní školy, dané projekty implementovat do praxe,“ vysvětlil Luděk Šantora, ředitel SIT.

foto: město Plzeň

Nejvíce bodů získala aplikace, která by umožnila velmi jednoduchým způsobem, a to i pro méně technicky zdatné pedagogy, založit video místnost a pozvat do ní k výuce žáky. Zaujal také projekt na dlouhodobé hodnocení pedagogů, jenž by sledoval vývoj kvality výuky v čase. Tím by vznikl cenný nástroj pro zřizovatele škol, ředitele a rodiče, kteří vybírají instituci pro vzdělávání svých dětí. Zajímavých nápadů bylo ale víc. „Další projekt se věnoval třídění elektronické pošty. Ve chvíli, kdy učitel zadá žákům přes internet úkol, chodí mu do schránky velké množství odpovědí, kterými se musí probírat. Účastníci proto vymysleli aplikaci, která by byla sama schopna poštu roztřídit do jednotlivých složek tříd a konkrétního žáka, generovala by údaje o tom, kdo už úkol odevzdal, přičemž by nechyběla ani kontrola o shodě jednotlivých materiálů, tedy zda nedošlo k plagiátorství. Velmi užitečným nástrojem by mohla být také databáze návodů k jednotlivým aplikacím pro online výuku, jež by obsahovala krátká instruktážní videa, aby každý snadno pochopil, jak s programy pracovat. Přínos vidíme i ve webovém rozhraní pro kantory sloužícím ke sdílení dobrých zkušeností, jehož součástí by bylo hodnocení jednotlivých nástrojů pro digitální vzdělávání,“ uvedla projektová manažerka úseku SIT Port Správy informačních technologií města Plzně Anna Čudáková.