Lávka v lokalitě u Černého Mostu se letos dočká opravy

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 26. únor 2020 10:28

Lávka pro pěší a cyklisty v lokalitě u Černého Mostu, která přemosťuje železniční trať Plzeň – Klatovy a spojuje části Plzně Valchu a Litice, se letos dočká opravy. Náklady na rekonstrukci představují 6,5 milionu korun. Jde o jednu z letošních investičních akcí Správy veřejného statku města Plzně.

Při rekonstrukci bude vybourána stávající mostovka, kterou tvoří železobetonová deska a asfalt, bude demontováno nevyhovující zábradlí na lávce a předmostí. Lávka bude po vybourání mostovky a demontáže zábradlí jeřábem sesazena na vedlejší pozemek, kde bude provedena její repase a poté osazena na původní místo.

Při opravě budou osazeny a svařeny jednotlivé díly mostovky. Lávka dostane nové zábradlí a protikorozní ochranu. Oba konce nosné konstrukce budou opatřeny novým mostním závěrem. Na již osazené lávce se provede pochozí hydroizolace mostovky, na předmostí se vybuduje nové vozovkové souvrství a nové zábradlí. Oprava by mohla být hotová pravděpodobně ve druhé polovině roku.