Jako připomínku 21. srpna 1968 nechá Plzeň zhotovit pamětní desku. Bude v dlažbě náměstí

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 30. červen 2020 17:56
náměstí plzeň náměstí Republiky v Plzni / foto: M. Osvaldová

Do dlažby náměstí Republiky mezi katedrálu a biskupství bude osazena bronzová pamětní deska, která bude připomínat události 21. srpna 1968, kdy do Československa vpadla vojska Varšavské smlouvy. Její slavnostní odhalení se uskuteční symbolicky právě 21. srpna.

„Zhotovení a osazení desky iniciovalo město na základě mnoha podnětů veřejnosti. Pro naprostou většinu občanů Československa bylo takzvané Pražské jaro nadějí na svobodnější život a lepší budoucnost a agrese 21. srpna byla pro ně proto šokem a velkou ranou do jejich životů. Občané naší země, včetně Plzeňanů, však dali jasně najevo svůj odpor,“ uvedl primátor Martin Baxa.

Zhotovitelem díla o rozměrech A2 (420 x 594 milimetrů) bude umělecko-modelářský ateliér Matějka, který se již podílel na řadě podobných projektů v Plzni. Autorem návrhu je výtvarník Vladimír Líbal ve spolupráci s Odborem prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně.