Jak řešit bezdomovectví? Plzeň si chce nechat zpracovat studii

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 10. listopad 2020 19:32
bezdomovci3 ilustrační, plzen.cz

Plzeň si nechá zpracovat odbornou studii na téma bezdomovectví ve městě. Vyhotoví ji odborníci ze Západočeské univerzity v Plzni, kteří se budou snažit najít odpovědi na otázku, zda a jak lze tuto problematiku přijatelně řešit. 

„Řešení problematiky bezdomovectví není jednoduché, protože se dotýká celé řady oblastí. Je potřeba zabývat se nejen sociální oblastí, ale také otázkami dodržování veřejného pořádku, zasahuje i do oblastí zdravotnictví či bytové politiky města. Veškerá nastavovaná opatření v těchto jednotlivých segmentech by měla na sebe vzájemně navazovat a doplňovat se,“ uvedl člen Rady města Plzně pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf.

„Problematika bezdomovectví je velmi silným tématem plzeňské veřejnosti. Je potřeba nastavit soubor opatření, která by byla efektivní a přijatelná jak pro obyvatele města, tak pro neziskové organizace, které se problematikou bezdomovectví zabývají, i pro akademickou obec či vedení města a městských obvodů,“ zdůraznil David Šlouf.

Vedení města se proto rozhodlo problematiku bezdomovectví řešit systémově a ke spolupráci pozvalo Západočeskou univerzitu (ZČU) v Plzni. Vznikne studie s názvem Bezdomovectví: Lze nějak přijatelně řešit? Případně jak? Pracovat na ní bude Jan Váně, vedoucího katedry sociologie ZČU, který je autorem speciálního uspořádání a plánu výzkumu včetně metodologického postupu, jenž je v České republice unikátní a je v souladu s potřebami města Plzně. Ke spolupráci byl přizván i Petr Vašát ze Sociologického ústavu Akademie věd. Oba výzkumníci ke spolupráci přizvali i další odborníky z řad poskytovatelů sociálních služeb. Výzkum pak bude podkladem pro vznik jednotné koncepce pro řešení bezdomovectví, jejíž cílem je navrhnout efektivní, pro širokou veřejnost přijatelná a pozitivně vnímaná opatření.

Náklady na studii Bezdomovectví: Lze nějak přijatelně řešit? Případně jak? budou činit asi 1,24 milionu korun bez DPH. David Šlouf připomněl, že ZČU již v minulosti pro město dělala celou řadu studií a výzkumů i z problematiky bezdomovectví. Studie byly vždy odvedené v perfektní kvalitě a na jejich základě jsou například postaveny rozvojové plány sociálních služeb města Plzně.