Dům na půl cesty má pomoci mladým, který opouštějí dětský domov a ocitli se na ulici

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 25. únor 2021 10:33
IMG_20210218_130506 Foto: město Plzeň

V bývalých kancelářích Plzeňských městských dopravních podniků v objektu Palackého 16 vybudovalo město Plzeň velkometrážní byt o dispozici 11+1 pro Středisko křesťanské pomoci Plzeň. To zde bude poskytovat sociální službu dům na půl cesty pro mladé lidi ve věku 18 až 26 let, kteří například opouštějí dětský domov či jinou formu ústavní výchovy, pocházejí z disfunkčních rodin, nemají patřičné sociální zázemí či se již ocitli na ulici, a díky podpoře střediska získají své vlastní osobní zázemí i společenské uplatnění.

foto: město Plzeň

„Cílem domu na půl cesty je usnadnit vstup mladým lidem do života dospělých. Nechceme, aby mladí lidé, kteří odcházejí z dětských domovů, pocházejí z disfunkční rodiny, či po propuštění z ochranné léčby i výkonu trestu skončili na ulici, tak jak se bohužel u některých děje. Středisko křesťanské pomoci jako jediné tuto službu v celém Plzeňském kraji nabízí. Díky němu najdou nejen svoje první soukromé bydlení, ale také pomoc sociálního pracovníka, který jim pomůže si najít práci, učí je se zorientovat ve finančních otázkách i dalších společenských záležitostech. Jsem velmi rád, že město buduje různé formy podpory bydlení, tak aby lidé nekončili na ulici a mohli si vybrat, jak chtějí žít. Město má nastavený velmi dobrý systém ukončování bezdomovectví, který se snaží dále rozvíjet. Nové prostory umožní kvalitnější poskytování sociální služby a věřím, že její uživatelé zde najdou svůj domov, a to jim umožní zvýšit kvalitu jejich života, a tím se zabrání životu na ulici po opuštění ústavní výchovy. Celkové náklady na vybudování jsou vyčísleny na šest milionů korun,“ uvedl radní města pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf, pod jehož vedením projekt vznikl.

Foto: město Plzeň

Středisko křesťanské pomoci Plzeň tuto službu domu na půl cesty nabízí nyní v Božkovské ulici. „Kapacita našeho současného domu v Božkovské ulici je sice osm klientů, ti jsou ovšem ubytováni až v třílůžkovém pokoji a nemají tedy žádné soukromí. Díky spolupráci města nabídneme osmi klientům svoje první soukromé ubytování. Pro jednoho klienta bude vždy jeden pokoj,“ popsal ředitel Střediska křesťanské pomoci Marek Novotný.

„Opravy objektu začaly v září loňského roku. Veškeré prostory prošly celkovou rekonstrukcí. V rámci přestavby byly vytvořeny nové místnosti, bylo nutné vybourat průchody do místností a osadit nové dveře, upravit všechny povrchy zdí a sjednotit výšky podlah. Kvůli velkému hluku z Přemyslovy ulice bylo nutné nainstalovat vzduchotechniku. Dále jsme osadili kazetový strop i nové etážové vytápění bytu. V celém bytě byla vyměněna okna. Nezbytnou nutností bylo vybudování nových koupelen a nové kuchyně. V rámci bytu vznikla nová technická místnost, která slouží pro uložení kotle a nádrží pro teplou vodu, zároveň slouží i jako možná prádelna a úklidová místnost. Velkometrážní byt po dokončení přestavby má dispozici 11+1 o velikosti 223 metrů čtverečních. Byt bude mít středisko v pronájmu od 1. března 2021 za standardní nájemné,“ popsal Jan Souček, vedoucí oddělení správy Odboru bytového Magistrátu města Plzně.

Foto: město Plzeň

„Z celkového počtu 11 místností bude osm z nich sloužit klientům naší služby, v dalších třech vznikne společenská, zasedací místnost a kancelář pro sociální pracovníky, kteří s těmito mladými lidmi pracují a pro správce. Pracovníci služby jsou přítomni denně, včetně víkendů i svátků a pomáhají klientům řešit každodenní situace,“ vysvětlila Anita Trmalová, vedoucí sociální služby Dům na půl cesty Bójka Střediska křesťanské pomoci Plzeň. Dům na půl cesty je podle ní službou pobytovou s cílovým zaměřením na osoby v nepříznivé sociální situaci ve věku od 18 do 26 let, které nejsou schopny řešit tuto situaci vlastními silami. "Často se jedná právě o osoby přicházející ze zařízení pro péči o děti a mládež nebo z náhradní rodinné péče, či osoby propuštěné z ochranné léčby, z nefunkčních rodin nebo i dokonce z ulice. Služba není určena pro osoby užívající nelegální návykové a omamné látky a závislé na alkoholu. Dále také osoby s duševní poruchou, závažnější poruchou chování nebo osoby se zdravotním znevýhodněním," dodala.

„Sociální službu domu na půl cesty vykonáváme v Plzeňském kraji již téměř 11 let, po celou dobu v Božkovské ulici. Za tu dobu jsme smluvně nabídli podporu 160 mladým lidem postavit se na vlastní nohy,“ připomněl ředitel Marek Novotný.

„Našim cílem Domu na půl cesty Bójka je pomoc mladým lidem zvládnout vstup do dospělého života, který mají ztížený nefunkčním rodinným zázemím z dětství. Naše činnost spočívá především v nezbytné psychické podpoře pro posílení soběstačnosti při řešení krizových situací a podpory při řešení krátkodobých i dlouhodobých problémů (hledání práce, komunikace s exekutory), finanční poradenství, zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech, motivace k nalezení a udržení zaměstnání, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a aktivní trávení volného času včetně naučení se domácích prací – vařit, prát, uklízet, ale také se starat o své prostředí, ve kterém žijí,“ doplnila Anita Trmalová.

Středisko křesťanské pomoci Plzeň kromě provozu Domu na půl cesty Bójka provozuje Terapeutickou komunitu Vršíček v Litohlavech, službu sociální rehabilitace i terénní program. Založeno bylo v roce 1991 jako azylový dům především pro lidi propuštěné z výkonu trestu po amnestii v roce 1990.