Zlepší se dopravní obslužnost ve městě? Železnice by měla hrát roli i ve veřejné dopravě v Plzni

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 30. červenec 2020 12:28

Budoucí role drážní dopravy ve veřejné dopravě v Plzni a užší zapojení železnice do zajištění obslužnosti města bylo hlavním tématem jednání za účasti prvního náměstka primátora a předsedy představenstva Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) Romana Zarzyckého, radního Vlastimila Goly, generálního ředitele Českých drah (ČD) Václava Nebeského, jeho náměstka Jiřího Ješety a generálního ředitele PMDP Jiřího Ptáčka.

Zástupci města, PMDP i ČD se společně shodli na stále rostoucí potřebě intenzivnější spolupráce při zajišťování mobility Plzně. Právě užší provázanost různých typů dopravy odstraní zbytečné komplikace  a bariéry při cestování. Snadné odbavení, zajištění bezpečné a spolehlivé přepravy či poskytování aktuálních informací, to jsou základní atributy motivující cestující k využívání veřejné dopravy ve větší míře.

„V současné době řeší město Plzeň výrazný nárůst individuální dopravy způsobený odlivem cestujících z veřejné dopravy. Významným podílem se na nárůstu podílejí dojíždějící, kteří z důvodů nedávných událostí přesedli do aut,“ popisuje Roman Zarzycký, první náměstek primátora a předseda představenstva PMDP, který vidí tak vidí velký potenciál a významnou a nezastupitelnou roli Českých drah, které zajišťují vysoce kapacitní páteřní přepravu z regionu do města a zpět.

Perfektně fungující veřejné doprava je základní podmínkou ke změně chování uživatelů. Vzájemná spolupráce obou dopravců je tak nevyhnutelná, jak v oblasti plánování budoucích koncepcí obsluhy regionu, tak i ve standardních provozních procesech, jako je například sdílení informací. Jedním z hlavních bodů jednání tak byl PMDP připravovaný metropolitní dispečink, který počítá i se zapojením dispečinku ČD. Od intenzivnější spolupráce si oba dopravci slibují především zlepšení dopravní obslužnosti, zefektivnění veřejné dopravy, snížení intenzity individuální automobilové dopravy a zatraktivnění celého regionu.