Západočeská univerzita ruší výuku

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 10. březen 2020 13:30
ZČU ZČU - ilustrační foto

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR ruší Západočeská univerzita v Plzni s účinností od 11. března 2020 do odvolání kontaktní výuku. Zrušen je také reprezentační ples a další akce převyšující 100 účastníků.

"Umožňuje-li to charakter předmětu, lze uskutečnit výuku pomocí prostředků dálkové komunikace. V případě, že mimořádné opatření o zákazu osobní přítomnosti studentů na studiu na vysoké škole, vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví, přesáhne 14 dnů, bude dohodnuta úprava harmonogramu akademického roku tak, aby byly dodrženy standardy kvality výuky," uvedla mluvčí ZČU Šárka Stará.

Zároveň ZČU s platností od 11. března do odvolání uzavírá obě menzy. "Další fungování ZČU bude beze změn. Zajištění provozu jednotlivých úseků je v kompetenci jednotlivých vedoucích zaměstnanců," dodala Stará.

V souladu s mimořádným opatřením vlády ČR ruší ZČU reprezentační ples, který se měl konat v sobotu 14. března, a všechny další akce s více než 100 účastníky.