Výtvarná výchova v angličtině. 21. základní škola spustila bilingvní výuku

Na 21. ZŠ v Plzni se začne s výukou angličtiny při výtvarné výchově.

Od školního roku 2020/2021 vyučuje 21. ZŠ Plzeň na prvním stupni ve dvou bilingvních třídách. Škola získala povolení školské rady, Rady města Plzně a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky k výuce předmětu výtvarná výchova v anglickém jazyce. Výhledově škola plánuje ve své koncepci pokračovat a rozšířit bilingvní výuku i na druhý stupeň.

„Jedná se o cizojazyčnou výuku nejazykového předmětu, při které není kladen důraz na získání nových znalostí v cizím jazyce, ale na získání znalostí v nejazykovém předmětu prostřednictvím cizího jazyka. Žáci si nepřekládají a v angličtině jsou pak schopné i přemýšlet, neučí se jen anglický jazyk, ale učí se v angličtině. Výuka probíhá na základě školního vzdělávacího programu ‚Brána jazyků otevřená‘ a navazuje na celkovou koncepci školy, která podporuje rozšířenou výuku cizích jazyků,“ vysvětlil ředitel 21. ZŠ Plzeň Martin Prokop.

V aktuálním školním roce se jedná o dvě první třídy a v dalších letech bude bilingvní výuka navazovat do dalších ročníků. Ostatní běžné třídy v ročníku se budou vzdělávat dle školního vzdělávacího programu 21. ZŠ Plzeň.

Personální podmínky zvládne škola zajistit z řad vlastních pedagogů prvního stupně a učitelů s aprobací anglického jazyka. Vzhledem k postupnému nárůstu bilingvních tříd nebude problém výhledově zajistit proškolené pedagogy s patřičným vzděláním nebo podpořit stávající učitele v dalším vzdělávání. „Materiální podmínky pro tuto výuku má škola zajištěny za podpory Magistrátu města Plzně,“ uvedla radní pro oblast školství Lucie Kantorová. I v dalších letech bude potřeby škola plánovat za podpory města, z vlastních zdrojů nebo grantů zaměřujících se na výuku cizích jazyků. Finanční zajištění pedagogických pracovníků bilingvní výuky škola pokryje ze státního rozpočtu.