V Plzni a Plzeňském kraji se bude od dubna jezdit podle nového tarifu. Co přinese pro cestující?

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - středa, 29. březen 2023 16:17
V Plzni a Plzeňském kraji se bude od dubna jezdit podle nového tarifu. Co přinese pro cestující? ilustrační. Foto: M. Osvaldová

Od 1. dubna budou platit při využívání veřejné dopravy ve městě Plzni a v Plzeňském kraji shodné slevy ve výši 50 % ve veřejné dopravě nejen na předplatné jízdenky, ale také na jednotlivé jízdenky. Poloviční sleva bude poskytnuta na základě nového Tarifu Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK) mládeži (15 - 18 let), studentům (18 - 26 let), osobám, které pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, osobám, které jsou na mateřské či rodičovské dovolené, osobám, kterým bylo vydáno osvědčení válečného veterána, osobám pobírající dávku v hmotné nouzi a seniorům, kteří dovršili věk 65 let.

Shodné slevy u předplatného byly zavedeny jak v Plzni, tak v Plzeňském kraji už od 1. ledna 2018, ke sjednocení rozsahu slev u jednotlivých jízdenek dochází ale až po dalších pěti letech poté, co Rada města Plzně rozhodla, že od 1. dubna 2023 poskytne vybraným kategoriím cestujícím na území města Plzně nově slevu 50 % na jednotlivé jízdenky, tedy ve stejném rozsahu jako Plzeňský kraj, a pro občany starší 65 let, schválila bezplatnou přepravu po území města. „Z mého hlediska i z pohledu starších občanů města Plzně je nejpodstatnější ta změna Tarifu IDPK, která se týká občanů ve věku 65 až 70 let. Město Plzeň mělo až do komunálních voleb na podzim 2022, vůli poskytovat bezplatnou přepravu pouze občanům starších 70 let, a to pouze těm, kteří byli držiteli Plzeňské karty. Díky rozhodnutí nově zvolené rady města bude od 1. dubna 2023 bezplatná přeprava poskytována všem občanům starším 65 let s tím, že nárok mohou prokázat nejen pomocí Plzeňské karty, ale také na základě občanského průkazu či cestovního pasu. Město Plzeň tak vychází vstříc nejen svým starším občanům, ale také návštěvníkům z Plzeňského kraje, Česka, Evropy i celého světa,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Podle hejtmana Rudolfa Špotáka Plzeňský kraj k 1. lednu 2023 zlevnil předplatné jízdenky pro vnější tarifní zóny pro všechny kategorie cestujících o zhruba 5 % a díky dohodě s nově zvolenou Radou města Plzně bylo možné k 1. dubnu 2023 snížit také ceny jednotlivých jízdenek pro přepravu do Plzně. "Pro mne osobně je podstatné poskytnout při cestách do Plzně slevu těm mladým rodinám, kde mají žáky a studenty a také zlevnit přepravu veřejnou dopravou našim nejstarším spoluobčanům. Při přepravě do Plzně se zavedením nového Tarifu IDPK sníží cena jízdenek pro slevové kategorie cestujících o 8 až 9 korun. Poskytnuté slevy jsou z hlediska dopadu do rozpočtu Plzeňského kraje kompenzovány jen mírným navýšením cen plnocenných jízdenek, například cena síťové jízdenky pro sedm a více zón byla zvýšena jen o 4 Kč ze 78 Kč na 82 Kč," dodal krajský náměstek pro dopravu Pavel Čížek. I po mírné úpravě cen plnocenných jízdenek, patří ceny jízdenek v Plzeňském kraji podle Čížka stále k nejlevnějším v celé republice.

Všichni, kdo patří do kategorií cestujících s nárokem na slevu 50 %, kteří mají pro přepravu ve vozidle PMDP aktivován slevový zákaznický profil na Kartě či Virtuální kartě, si mohou od 1. dubna 2023 koupit pro přepravu v Plzni zlevněné jednotlivé jízdné. Za stejných podmínek si zlevněné jízdenky pro cesty so Plzně a zpět (se zlevněným jízdným pro zónu 001 Plzeň) mohou koupit nově také občané, kteří budou cestovat do Plzně z jiných obcí a měst Plzeňského kraje. „Pokud si student ve věku 18 až 26 let koupí jízdenku do Plzně z vnější zóny nebo naopak či jízdenku z vnější zóny do vnější zóny s trasou přes Plzeň, bude mu sleva poskytnuta na základě předložení platného studentského průkazu nebo platného průkazu ISIC nebo na základě žákovského průkazu nebo platného identifikačního dokladu. To platí pro mládež, žáky a studenty ve věku 15 až 18 let,“ přiblížil Čížek.

Další změna Tarifu IDPK spočívá v tom, že osoby v hmotné nouzi budou mít, po předložení potvrzení z Úřadu práce, nárok na aktivaci zákaznického profilu a zlevněného předplatného, které jim bude poskytováno místo na období dosavadních maximálně 93 dnů, nově na období maximálně 125 dnů ode dne vydání rozhodnutí. Prodloužení doby časové platnosti je navrženo proto, že dávka v hmotné nouzi je vyplácena pouze po dobu 93 dnů, ale až po uplynutí dalších 30 dnů může osoba v hmotné nouzi požádat o novou dávku, respektive o nové zlevněné předplatné.

„Pro město Plzeň a jeho občany je podstatné, aby od 1. dubna poskytované slevy ve veřejné dopravě, na nichž se shodla rada města i rada kraje, vedly k tomu, že naši spoluobčané po při cestách po Plzni i při cestách z jiných obcí do Plzně raději vyžívali služeb veřejné dopravy než vlastních aut. Sníží se tím dopravní zátěž komunikací vedoucích do centra Plzně a zlepší se tím stav životního prostředí nás všech,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar s tím, že ve vazbě na nový Tarif IDPK předloží Radě města Plzně návrh na snížení parkovacího poplatku na dvou záchytných parkovištích, kde je součástí poplatku i jízdenka na přepravu veřejnou dopravou po území města Plzně.