Tréninkové hřiště Viktorie Plzeň má projít rekonstrukcí

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 18. březen 2021 19:19
21a134ab931001cbfd662f29688f7cbf Foto: FCVP

Sportovní areál v Luční ulici by měl projít další rekonstrukcí. Viktoria Plzeň podala žádost o dotaci na modernizaci stávající tréninkové plochy druhého hřiště.

"Rekonstrukce bude zahrnovat zemní a výkopové práce, stávající přírodní povrch bude zcela odstraněn a bude provedena výměna podkladu sportoviště. Následně proběhne realizace podloží a zatravnění včetně opravy drenážního a závlahového systému,“ popsal první náměstek primátora Roman Zarzycký. Součástí rekonstrukce jsou také zemní pouzdra pro umístění fotbalových branek.

Sportoviště bude po rekonstrukci v rámci volných kapacit využíváno také jinými subjekty, jako je Regionální fotbalová Akademie Plzeňského kraje, okresními a krajskými výběry jednotlivých mládežnických organizací i žáky školských zařízení, s nimiž klub v rámci své činnosti spolupracuje. Rozpočet investiční akce je stanoven na 7,5 milionu korun včetně DPH.  Rada města souhlasila s poskytnutím individuálních investičních dotací pro Viktoria Plzeň ve výši dva miliony korun.

Další dotaci, jeden milion korun, schválila rada města pro Handball club Plzeň-Újezd. „Handball club Plzeň-Újezd požádal město o individuální investiční dotaci ve výši jeden milion korun na dofinancování projektu rekonstrukce stávajícího antukového hřiště s osvětlením na hřiště s umělým povrchem včetně nového osvětlení, a to ve sportovním areálu v ulici Staroveská v plzeňském Újezdě. Celkové náklady jsou odhadnuty na 4,6 milionu korun. Předpokládaný začátek rekonstrukce je naplánován na srpen 2021, dokončeno by mělo být do konce října 2021,“ doplnil Roman Zarzycký.

„Národní sportovní agentura pro letošní rok vypsala dotační výzvu Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024, ve které mohou žádat i sportovní subjekty, které jsou v dlouhodobém nájmu. Dotační program je určený na modernizaci sportovišť a maximální dotace činí 10 milionů korun. Podmínkou dotační výzvy je 30% spoluúčast žadatelů. Z tohoto důvodu se Viktoria Plzeň – fotbal a Handball club z Újezdu obrátily na město Plzeň s žádostí o přispění na tuto spoluúčast,“ vysvětlil první náměstek primátora Roman Zarzycký.