Při mimořádných situacích pomůže Plzni 3D model

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 13. prosinec 2019 13:16
digidvojče Foto: město Plzeň

Ke krizovému řízení a simulaci scénářů možných krizových událostí jako jsou například vizualizace povodní bude sloužit počítačový 3D model města. Plzeň tak získá takzvané digitální dvojče, jež vychází z přesného 3D modelu města. 

3D model města vznikne na základě leteckého snímkování s přesností 5cm/pixel. „Snímkování se provede ve vegetačním a nevegetačním cyklu. Model města pak bude pravidelně aktualizován mapováním probíhajících změn, které vyvolává například výstavba,“ přiblížil radní pro oblast Smart Cities a podporu podnikáni Vlastimil Gola.

Vytvořený model město využije v několika oblastech. Například v rámci krizového řízení půjde o simulaci událostí, které s sebou nesou riziko ohrožení zdraví a života obyvatel. „Představme si zcela naplněný stadion ve Štruncových sadech. Při fotbalovém utkání se v jedné části stadionu přihodí událost, kvůli které bude třeba neprodleně evakuovat návštěvníky, přičemž ale nebude možné využít všechny východy. S tímto modelem dokážeme simulovat, za jak dlouho a kudy se lidé ven ze stadionu dostanou. Pokud bychom toto chtěli zjistit klasickým cvičením, potřebovali bychom několik tisíc lidí, a to by samozřejmě bylo nesrovnatelně složitější,“ vysvětlil Tomáš Krblich, ředitel úseku Aplikací Správy informačních technologií města Plzně.

Přesný 3D model města najde využití také třeba při měření hlukového znečištění, modelování a plánování staveb, nebo podpoře turismu. „Dokážeme do města zasadit novou stavbu a v tu chvíli uvidíme, jak by se díky tomu změnila daná lokalita, v rámci časových snímků také dokážeme detekovat, co se ve městě změnilo, takže nalezneme třeba i černé stavby. Získaná data mohou sloužit složkám integrovaného záchranného systému – v případě požáru by si velitel mohl zobrazit vnitřek budovy a lépe tak řídit probíhající zásah. Online 3D modely památek mají potenciál přitáhnout do Plzně více turistů. Těch oblastí je opravdu mnoho,“ doplnil Tomáš Krblich.

Projekt oficiálně odstartoval 1. prosince 2019, druhý prosincový týden proběhla úvodní schůzka v belgických Antverpách. „Celkově DUET poběží tři roky, první část je věnována plánování a selekcím jednotlivých nápadů, jaká konkrétní využití by měla smysl. V druhé fázi je na řadě programování, tedy realizace 3D modelů a aplikací pro práci s nimi a v poslední části přijde samozřejmě vyhodnocení a ověření funkčnosti jednotlivých řešení,“ podotkl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

„Jsem velmi rád, že jsme součástí takto prestižního evropského dotačního programu zaměřeného na inovace. Úspěšnost žadatelů o získání grantu v průměru nepřevyšuje 12 procent. Plzeň tímto opět potvrzuje, že je městem inovací, vědy a výzkumu. Věřím, že realizací tohoto projektu získáme cenná data užitečná v řadě oblastí, a také naprosto nový pohled na plánování a chod života v Plzni,“ dodal primátor města Plzně Martin Baxa.