Předseda představenstva PMDP Zarzycký: Plzeňskou dopravu bude řídit unikátní metropolitní dispečink

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 30. duben 2020 15:41
Dispečink PMDP Dispečink PMDP

V realizaci záměru vybudování metropolitního dispečinku pokračují Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP). Dispečink se má stát základním kamenem pro sledování, optimalizaci, sběr dat a řízení dopravní infrastruktury města.

Metropolitní dispečink jako jeden z hlavních nástrojů organizace a řízení městské mobility zařadili plzeňští zastupitelé do Plánu udržitelné mobility Plzně. „Stávající úroveň provázanosti dopravních služeb neumožňuje komplexnější přístup k řízení dopravního systému. Metropolitní dispečink se stane páteřním řešením všech dopravních služeb na území města, pomůže ke zvýšení plynulosti dopravy, snížení počtu a rozsahu kongescí, lepší informovanosti občanů a zejména dovolí účinně reagovat v krizových situací,“ říká Roman Zarzycký (ANO), první náměstek primátora a předseda představenstva PMDP. Podle něj navíc efektivní fungování dopravního systému povede také ke snížení ekologické zátěže.

„Vlivem současné situace očekáváme opětovný nárůst individuální dopravy a prediktivní ovlivňování dopravních proudů vidíme jako nevyhnutelný proces k udržení mobility města,“ popisuje Jiří Ptáček, generální ředitel PMDP. Vybudované pracoviště, jehož součástí se stane i dopravní dispečink PMDP, umožní podle Ptáčka rychlejší a pružnější komunikaci jednotlivých pracovníků a urychlí tak vzájemnou výměnu dat, odstraňování závad v provozu a také umožní efektivněji řídit dopravu v případě mimořádných událostí.

Aktuálně probíhá výběr zhotovitele prováděcího projektu. "Prováděcí projekt by měl být dokončen v říjnu tohoto roku, kdy by mělo dojít k zahájení výstavby nového pracoviště a postupnému slučování datových zdrojů jednotlivých agend. V případě, že se podaří sehnat dostatečné finanční krytí, předpokládáme dokončení všech v současnosti plánových etap na podzim roku 2022,“ doplňuje Zarzycký.

Připravovaná realizace předpokládá využití dotačních titulů, které umožní realizaci v kratším čase, než pokud by do zřízení metropolitního dispečinku investovalo pouze město.