Plzeňská radnice zřídila stanové centrum pro bezdomovce

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 3. duben 2020 17:06
IMG_5093 foto: město Plzeň

Nové zázemí pro lidi bez domova připravila plzeňská radnice. Chce tak zabránit tomu, aby v ulicích krajské metropole šířili Covid-19. Stanové centrum, kde budou mít zajištěn přístup k teplé vodě, toaletám a základním potravinám, a také karanténní objekt otevře město v blízkosti průmyslové zóny na Borských polích.

Projekt spustí plzeňská radnice ve spolupráci s neziskovými organizacemi, jež se skupinou osob bez přístřeší pracují, v dohledu bude pomáhat městská i státní policie. Připraveno pro karanténu je 18 místností, v nichž mohou být po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje vždy až dvě osoby. V Plzni žije odhadem zhruba 300 bezdomovců.

„V době pandemie koronaviru zesilujeme i opatření ve vztahu k lidem bez domova. V našich nevyužívaných prostorách v lokalitě kasáren na Borských polích pro ně příští týden otevřeme stanové denní centrum a jeden z městských objektů v areálu upravíme pro karanténní účely,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa. Areál se nachází v prostoru mezi Folmavskou ulicí a ulicí Ke Karlovu.

Podle radního pro oblast bezpečnosti Martina Zrzaveckého, který projekt kompletně zaštiťuje a zajišťuje, město už ve vybydleném objektu bývalé roty určeném pro karanténu provedlo nezbytně nutné úpravy, zajistilo tam provizorní zázemí. „Výhodou je, že se areál, který bude oplocený, nachází mimo osídlené území města Plzně, čímž se snažíme minimalizovat riziko pro okolí,“ vysvětlil radní Martin Zrzavecký.

Kromě objektu pro karanténu začne v areálu bývalých kasáren sloužit od příštího týdne také provizorně vybudované stanové denní centrum, kde budou mít bezdomovci zajištěno hygienické zázemí a základní stravu, také jim budou poskytnuty roušky a další ochranné pomůcky. Celkem 44 stanů město získalo darem od zástupců outdoorové plzeňské značky Hannah, využije je právě pro stanové centrum. V centru budou působit a pracovat s komunitou bezdomovců například Středisko křesťanské pomoci Plzeň, Ponton z. s., zapsaný ústav Point 14, Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s., a Spolek Ulice Plzeň, tedy subjekty, jež mají s těmito osobami zkušenosti a jsou s nimi v pravidelném kontaktu. Ve spolupráci s Městskou charitou Plzeň bude lidem poskytnuto ošacení.

Informace mezi bezdomovce o existenci centra a jeho otevření v příštím týdnu začnou šířit zástupci terénních organizací i Městská policie Plzeň. Denní stanové centrum pomůže odlehčit domovu sv. Františka v centru Plzně, v němž funguje noclehárna a zázemí pro bezdomovce.