Plzeňská radnice pomůže v krizi stovkám kulturních, sportovních i dalších aktérů

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 12. květen 2020 22:03
radnice Plzeň foto: plzen.cz

Speciální podporu na pomoc kulturním a sportovním aktérům a subjektům s projekty v oblasti cestovního ruchu a prezentace města spouští plzeňská radnice. Na speciální dotace Plzeň uvolnila celkem 14,5 milionu korun, maximální výše podpory se předpokládá 250 tisíc korun. Podpora pomůže překonat krizové období způsobené pandemií koronaviru mnoha subjektům. Ty se podílejí na realizaci kulturních, sportovních a dalších akcí v Plzni, mnoho z nich přišlo po vyhlášení zákazu hromadných akcí o veškeré příjmy nebo o jejich velkou část.

„Dopady nouzového stavu ovlivnily prakticky všechny oblasti ekonomiky a veřejného života, včetně kultury, sportu a cestovního ruchu. Kvalita a bohatá nabídka volnočasových aktivit v Plzni patří mezi hlavní faktory přispívající k tomu, že jsou naši občané dlouhodobě spokojeni s úrovní života v našem městě. Proto chceme stávající kvalitu volnočasové nabídky udržet, podpořit místní aktéry a jejich aktivity a pomoci jim tak překonat kritické období, ve kterém by bez podpory města mohlo dojít k zániku či omezování některých akcí, rušení pracovních míst v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu a podobně,“ uvedl primátor Martin Baxa.

Podle průzkumu Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně zveřejněného 10. března 2020 na Fóru cestovního ruchu je s úrovní života ve městě spokojeno 83 procent obyvatel. Jako nejčastěji zmiňovaný faktor Plzeňané uvedli kulturu (31,1 % – 730 respondentů), následovaly parky a zeleň (16,4 % – 384), kvalitní MHD (14,3 % – 335), dále sport a sportovní vyžití (10,6 % – 249). Kvalita kulturního a sportovního vyžití je též jedním z hlavních důvodů, které přivádí do Plzně nové obyvatele, studenty a v neposlední řadě také návštěvníky.

„Festivaly a další kulturní i sportovní akce plní hotely i restaurace a vytváří v Plzni tisíce pracovních míst. Na realizaci kulturních a sportovních projektů se podílejí stovky osob, které fungují často nezávisle jako osoby samostatně výdělečně činné. Mnoho z nich přišlo po vyhlášení nařízení vlády z 10. března 2020 o zákazu hromadných akcí o veškeré své příjmy nebo o jejich velkou část. Právě jim je podpora určena,“ doplnil primátor Martin Baxa.

Město Plzeň se tak vedle celé řady dalších opatření na podporu místní ekonomiky, vyhlášených jako „Plzeňská protikoronavirová dvanáctka“, rozhodlo vytvořit podmínky pro podporu kultury, sportu, prezentace města a cestovního ruchu formou individuálních dotací.