Plzeň podpoří stavby fotbalistů, házenkářů a plavců. Má to ale jednu podmínku

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 29. březen 2021 19:12
dětský bazén foto: M. Osvaldová

Město Plzeň podpoří dvěma miliony korun sportovní infrastrukturu fotbalové Viktorie Plzeň, jedním milionem Handball club v Újezdě a Plavecký klub Slávie VŠ dostane 630.000 korun. K tomu, aby peníze od města dostaly, musí všechny subjekty obdržet do 30. září dotaci od Národní sportovní agentury (NSA).

„Národní sportovní agentura pro letošní rok vypsala dotační výzvu Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024, ve které mohou žádat i sportovní subjekty, které jsou v dlouhodobém nájmu. Dotační program je určený na modernizaci sportovišť a maximální dotace činí 10 milionů korun. Podmínkou dotační výzvy je 30% spoluúčast žadatelů. Z tohoto důvodu se Viktoria Plzeň – fotbal, Handball club z Újezdu a Plavecký klub Slavia VŠ Plzeň obrátily na město Plzeň s žádostí o přispění na tuto spoluúčast,“ vysvětlil první náměstek primátora Roman Zarzycký.

„Viktoria Plzeň – fotbal z. s., dlouhodobý nájemce sportovního areálu v Luční ulici, podala žádost o dotaci na modernizaci stávající tréninkové plochy druhého hřiště v daném areálu. Rekonstrukce bude zahrnovat zemní a výkopové práce, stávající přírodní povrch bude zcela odstraněn a bude provedena výměna podkladu sportoviště. Následně proběhne realizace podloží a zatravnění včetně opravy drenážního a závlahového systému,“ popsal první náměstek primátora Roman Zarzycký. Součástí rekonstrukce jsou také zemní pouzdra pro umístění fotbalových branek. Sportoviště bude po rekonstrukci v rámci volných kapacit využíváno také jinými subjekty, jako je Regionální fotbalová Akademie Plzeňského kraje, okresními a krajskými výběry jednotlivých mládežnických organizací i žáky školských zařízení, s nimiž klub v rámci své činnosti spolupracuje. Rozpočet investiční akce je stanoven na 7,5 milionu korun včetně DPH.

„Handball club Plzeň-Újezd požádal město o individuální investiční dotaci ve výši jeden milion korun na dofinancování projektu rekonstrukce stávajícího antukového hřiště s osvětlením na hřiště s umělým povrchem včetně nového osvětlení, a to ve sportovním areálu v ulici Staroveská v plzeňském Újezdě. Celkové náklady jsou odhadnuty na 4,6 milionu korun. Předpokládaný začátek rekonstrukce je naplánován na srpen 2021, dokončeno by mělo být do konce října 2021,“ doplnil Roman Zarzycký.

Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z. s. požaduje 630 tisíc korun na modernizaci nezbytného technického zařízení – výměna startovních bloků. "Cílem je nákup a osazení startovních bloků vyhovujících nejnovějším standardům Světové plavecké federace pro pořádání soutěží nejvyšší úrovně a pro soutěže mistrovské úrovně České republiky. jedná se o startovní bloky s odrazovou plochou o rozměru 50x70 metrů s nastavitelnou opěrkou nohy pro atletický start včetně odnímatelného zařízení pro znakový start a s možností jejich připojení k elektronické časomíře pro detekci chybných startů,“ řekl Přemysl Švarc, vedoucí magistrátního odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání.