Plzeň mění rozpočet. Zahýbala s ním válka i předpokládané zvýšení daňových příjmů

Zveřejněno v Z Plzně
Od - středa, 30. březen 2022 06:59
Plzeň mění rozpočet. Zahýbala s ním válka i předpokládané zvýšení daňových příjmů ilustrační. Foto: P. Bauer

Úpravy rozpočtu města Plzně na rok 2022 a změny ve střednědobém rozpočtu pro léta 2023 až 2025 schválili plzeňští zastupitelé. Západočeská metropole vyblokovala pět milionů na humanitární pomoc lidem postiženým válkou na Ukrajině, město pak počítá i s předpokládaným zvýšením příjmu z cizích daní. Velkou část z toho chce radnice využít na kompletní rekonstrukci tramvajové trati na Koterovské.

„První změnou, která se týká rozpočtu na letošní rok, je blokování pěti milionů korun na humanitární pomoc ve Fondu rezerv a rozvoje města Plzně,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem David Šlouf. Peníze jsou podle něj určeny na humanitární pomoc lidem postiženým válkou na Ukrajině. "Budou průběžně uvolňovány během letošního roku na základě aktuálních potřeb jednotlivých organizací, které v Plzni uprchlíkům z Ukrajiny pomáhají,“ vysvětlil David Šlouf.

Součástí rozpočtového opatření pro rok 2022 je pak také využití části přebytku hospodaření města z roku 2021, a to ve výši 291 milionů korun. Dále se letošní rozpočet ještě navýšil o cca 150 milionů korun v oblasti příjmů z cizích daní. „Východiskem pro tuto úpravu jsou predikce Ministerstva financí České republiky z ledna letošního roku, při nichž však byla zohledněna i možná rizika související s dalším ekonomickým vývojem našeho státu,“ poznamenal David Šlouf. „Část těchto zvýšených příjmů do letošního rozpočtu využijeme především na vyrovnání navýšených cen energií v budovách a objektech ve vlastnictví města Plzně, jako jsou například sportoviště. A také je přerozdělíme našim příspěvkovým organizacím. I ty je využijí především na úhradu zvýšených nákladů za energie. Navýšíme také rozpočty jednotlivým plzeňským obvodům,“ řekl David Šlouf.

V návaznosti na predikci ministerstva financí byl v oblasti příjmu z cizích daní také upraven Střednědobý výhled rozpočtu Magistrátu města Plzně v letech 2023–2025, který zastupitelé města Plzně schválili spolu s rozpočtem na rok 2022 při svém posledním loňském zasedání 13. prosince. Tehdy byl v rozpočtu příjmu z cizích daní na rok 2023 předpokládán příjem 5,1 miliardy korun, nově to je 5,2 miliardy korun. V letech 2024–2025 byl v původně schváleném střednědobém rozpočtu příjem z cizích daní ve výši 5,2 miliardy korun ročně, nově to je 5,3 miliardy korun.

„Velkou část předpokládaných zvýšených příjmů z cizích daní v letošním roce i v dalších letech chceme využít na kompletní rekonstrukci tramvajové trati na Koterovské. Její realizace v letech 2023 až 2025 zahrnuje kromě opravy samotné tratě také úpravy sdělovacích vedení. Dále budou upravovány navazující místní komunikace, vodohospodářské objekty, plynovod a provedeny sadové úpravy. Odhadované celkové náklady činí 346 milionů korun,“ informoval David Šlouf.