×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 9995

Zobrazení položek podle značky: rozpočet města

Plzeň skončí loňské hospodaření s přebytkem 900 milionů, rozdělí ho na investice

Plzeň skončí loňské hospodaření s přebytkem téměř 900 milionů korun. Veškeré peníze vydá na rozvoj města. Na investice půjde 845 milionů korun a 30 milionů na projekty. Informoval o tom primátor Roman Zarzycký (ANO), který má v gesci ekonomiku města. Rozdělení přebytku bude schvalovat 11. dubna zastupitelstvo.

Plzeň skončí loňské hospodaření s přebytkem stovek milionů, rozdělí ho v dubnu

Plzeň skončí loňské hospodaření s přebytkem ve stovkách milionů korun. Jeho rozdělení bude schvalovat v dubnu zastupitelstvo. Po jednání rady města to řekl primátor Roman Zarzycký (ANO), který má v gesci ekonomiku města.

Největší investicí Rokycan bude příští rok dokončení páteřní Jiráskovy ulice. Zastupitelé města schválili rozpočet

Třetí největší město Plzeňského kraje Rokycany budou v roce 2024 hospodařit s příjmy ve výši 465,78 milionu korun a výdaji přes 681,57 milionu korun. Schodek 215,79 milionu korun je plně kryt z vlastních zdrojů. Rozpočet schválili zastupitelé města na jednání 18. prosince. Největší investicí pro příští rok zůstává dokončení Jiráskovy ulice v centru města či rekonstrukce Sportovního areálu Jižní předměstí v případě získání dotace.

Plzeň schválila rozpočet. Příští rok počítá s výdaji 10,4 miliardy korun

Plzeň příští rok počítá s příjmy 8,2 miliardy korun a s výdaji 10,4 miliardy korun. Schodek 2,2 miliardy korun přitom pokryje ze svých fondů. Příjmy plánuje město téměř o sedm procent vyšší proti letošnímu rozpočtu, výdaje mají vzrůst o více než 11 procent. Rozpočet, který dnes schválilo zastupitelstvo města, je výrazně proinvestiční a zaměřený na řadu zásadních projektů. Pro návrh hlasovalo 31 zastupitelů, 11 se zdrželo a nikdo nebyl proti.

Plzeň se chce krizí proinvestovat. Odhalila, jaké projekty v roce 2024 chystá!

Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská, stavba parkovacího domu Světovar, stavba východní tribuny Atletického stadionu ve Skvrňanech i haly pro míčové sporty na Borských polích, stavba vývařovny pro městský ústav sociálních služeb, rekonstrukce DEPO2015, rekonstrukce Klatovské 19 či rekonstrukce Pekla. Právě tyto projekty figurují ve výhledu plzeňské radnice na příští rok. Návrh rozpočtu je postaven jako vysoce proinvestiční a zaměřený na řadu zásadních projektů. Počítá s příjmy ve výši 8,2 miliardy korun a s výdaji 10,4 miliardy korun, přičemž saldo město pokryje prostředky ze svých fondů. Jen v oblasti investiční výstavby má Plzeň na rok 2024 a ve výhledech na léta 2025 až 2027 připraveno v úhrnu 8,5 miliardy korun. Návrh rozpočtu už odsouhlasila Rada města Plzně, zastupitelé o něm rozhodnou 14. prosince.

Plzeň hospodařila loňský rok s přebytkem. Na co peníze využije?

Loňské hospodaření Plzně skončilo přebytkem 616 milionů korun. Kladné saldo hospodaření zajistil lepší výběr daní, poplatků, výdajové úspory i přesun některých investic na letošek. Přebytek využije město na desítky investic a akcí, třeab na výdaje spojené s krizí na Ukrajině, hlavně na úpravy škol, na revitalizace vstupu do Borského parku, na opravy bytů a zařízení seniorů, na zajištění vody pro zoo i na zázemí pro fotbalisty a hokejisty.

Plzeň mění rozpočet. Zahýbala s ním válka i předpokládané zvýšení daňových příjmů

Úpravy rozpočtu města Plzně na rok 2022 a změny ve střednědobém rozpočtu pro léta 2023 až 2025 schválili plzeňští zastupitelé. Západočeská metropole vyblokovala pět milionů na humanitární pomoc lidem postiženým válkou na Ukrajině, město pak počítá i s předpokládaným zvýšením příjmu z cizích daní. Velkou část z toho chce radnice využít na kompletní rekonstrukci tramvajové trati na Koterovské.

Hospodaření města skončilo v plusu. Kam Plzeň přebytek investuje?

Plzeň rozdělí z loňského přebytku hospodaření dalších 136 milionů korun na dopravní i sportovní infrastrukturu a opravy bytů, vedle toho podpoří i sociální služby, zoo, knihovnu a sportovní organizace. Loňské hospodaření města včetně deseti obvodů skončilo "v plusu" 603 milionů Kč na běžných účtech, z toho přebytek hospodaření magistrátu činil 481 milionů. Část peněz rozdělila zastupitelstva už v únoru a březnu.

„Díky rozpočtovému opatření rozdělíme volné zdroje, a to konkrétně zbývající část disponibilního přebytku hospodaření magistrátu za rok 2020 ve výši 136 milionů korun a prostředků očekávané úspory v souvislosti s předpokladem nečerpání rezervy na zajištění finančního krytí plnění dobrovolného příplatku mimo základní kapitál pro Plzeňské městské dopravní podniky v roce 2021 ve výši 48 milionů korun,“ vysvětlil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem města David Šlouf.

Z volných zdrojů částky 136 milionů korun se především posílí rozpočet stavební akce Zázemí tréninkového centra mládeže ve Sportovním areálu ve Štruncových sadech, a to částkou 39,5 milionu korun, 23 milionů korun putuje na opravu volných bytů s cílem zajištění vyššího standardu bydlení, Plavecký bazén Lochotín vymění vzduchotechniku v prostoru šaten a tělocvičen, rekonstrukci šaten a sociálním zázemí – finanční podpora je 9,5 milionu korun. Volné prostředky z přebytku posílí také rozpočet Rekonstrukce tramvajové trati Plaská ve výši 13 milionů korun. „Deseti miliony korun posílíme objem prostředků, které budou blokovány ve Fondu rezerv a rozvoje na finanční zajištění případných dalších dopadů koronavirové krize. Dále byla vybraným subjektům částečně kompenzována redukce, která byla promítnuta do návrhu rozpočtu pro rok 2021. Například Knihovně města Plzně ve výši 1,3 milionu korun, Městskému ústavu sociálních služeb města Plzně ve výši 4,8 milionu korun, Správě hřbitovů a krematoria 0,5 milionu korun, Zoologické a botanické zahradě města Plzně 1,9 milionu korun,“ doplnil radní David Šlouf.

Dále zastupitelé města schválili úpravy rozpočtu Kanceláře ředitele technického úřadu Magistrátu města Plzně v souvislosti s čerpáním rezervy. Největší objemy prostředků rezervy budou využity na posílení akce I/20 Plaská – Na Roudné – Chrástecká z důvodu potřeby dodatečného zajištění skalního svahu zářezu (9 milionů korun) a posílení akce Revitalizace konečné stanice tramvaje č. 4 u Borského parku (10 milionů korun).

Rozpočtovým opatřením došlo k zajištění finančního krytí potřeb v souvislosti s přijatými opatřeními na zmírnění dopadů koronavirové krize. Z objemu účelové blokace je uvolněno 17 milionů korun, z toho například čtyři miliony korun jsou směřovány do oblasti sportu na podporu sportovních organizací, 2,5 milionu korun subjektům v sociální sféře, 2,6 milionu korun na krytí sníženého příjmu z nájmu v souvislosti s poskytovanými slevami. Schváleny byly také souvztažné úpravy rozpočtu na základě aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2021, zejména se jedná o přesuny prostředků mezi správci či závaznými ukazateli rozpočtu na základě aktuálních potřeb a požadavků správců.

Plzeň posílí investice, díky lepšímu výběru daní rozdělí 245 milionů

Obnova hlavní hrací plochy fotbalového stadionu ve Štruncových sadech, dovybavení informačního systému ledové plochy zimního stadionu, rekonstrukce školní kuchyně 15. základní školy, celoplošná oprava Folmavské ulice nebo řešení havarijního výběhu lvů v plzeňské zoo, jsou projekty, které budou podpořeny v souvislosti s použitím části přebytku hospodaření Magistrátu města Plzně za rok 2020, kterou tvoří zlepšené příjmy z tzv. cizích daní. Současně bude z Fondu rezerv a rozvoje města Plzně uvolněno 24,350 milionu korun na finanční zajištění dalších dopadů a opatření v souvislosti s koronavirovou krizí. Rozpočtové opatření pro rok 2021 schválili na únorovém zasedání zastupitelé města.

Plzeň má schválený rozpočet, na investice chce dát přes dvě miliardy

Plzeňští zastupitelé v pondělí na svém posledním jednání v tomto roce schválili rozpočet na příští rok. Západočeská metropole počítá s rozpočtovými výdaji 7,54 miliardy korun a s příjmy 5,62 miliardy. Obě částky jsou meziročně vinou koronavirové krize o více než 800 milionů korun nižší.  Pro hlasovalo 31 zastupitelů, proti nebyl nikdo, osm (Piráti a KSČM) se zdrželo.

Domažlická radnice snížila rozpočet o 30 milionů

Odložené opravy chodníků a parkovišť. To jsou první důsledky sníženého příjmu do domažlického městského rozpočtu v letošním roce. Zastupitelé schválili jeho změnu, a to snížení daňových příjmů ve výši 30 milionů korun.

Hlasování o rozpočtu Plzně na rok 2020 mělo překvapivě hladký průběh

Překvapivě hladký průběh měl na jednání plzeňského městského zastupitelstva bod, při kterém zastupitelé rozhodovali o rozpočtu na rok 2020. Schodkový rozpočet počítá s výdaji 8,355 miliardy korun. Na straně příjmů počítá město s částkou 6,514 miliardy korun. Rozpočet podpořilo při hlasování 36 zastupitelů. Zdrželo se celkem opozičních zastupitelů z řad Pirátů a KSČM. Peníze půjdou do řady oblastí a jsou určeny na provoz i investice. Záporné saldo Plzeň pokryje z prostředků uložených ve svém Fondu rezerv a rozvoje města Plzně a ve Fondu města Plzně na kofinancování dotovaných projektů.

Jednání zastupitelstva má na programu celou řadu kontroverzních bodů

Celou řadu zajímavých a mnohdy i velmi kontroverzních bodů má na programu pondělní jednání plzeňského městského zastupitelstva. Lze očekávat celou řadu názorových střetů, zastupitele čeká nejedna politická bitva. Schvalovat se bude mimo jiné rozpočet na příští rok, bouřlivě se bude určitě diskutovat v případě návrhu na snížení dotace pro společnost Techmania Science Center.