Plzeň hospodařila loňský rok s přebytkem. Na co peníze využije?

Zveřejněno v Z Plzně
Od - středa, 11. květen 2022 06:50
Plzeň hospodařila loňský rok s přebytkem. Na co peníze využije? Foto: P. Bauer

Loňské hospodaření Plzně skončilo přebytkem 616 milionů korun. Kladné saldo hospodaření zajistil lepší výběr daní, poplatků, výdajové úspory i přesun některých investic na letošek. Přebytek využije město na desítky investic a akcí, třeab na výdaje spojené s krizí na Ukrajině, hlavně na úpravy škol, na revitalizace vstupu do Borského parku, na opravy bytů a zařízení seniorů, na zajištění vody pro zoo i na zázemí pro fotbalisty a hokejisty.

„Výše přebytku byla ovlivněna lepšími příjmy z cizích daní, z poplatků za likvidaci odpadů, ze správních poplatků, ale i například příjmy z pronájmu či prodeje majetku a dalších. Kromě toho se nám dařilo také šetřit na výdajích, a to nejen na běžných výdajích úřadu, ale i u výdajů na stavební investice a u dalších položek,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a pro nakládání s majetkem David Šlouf.

Co se týká peněz z přebytku, půjde například 40,8 milionu korun na dofinancování akce Revitalizace konečné stanice tramvaje č. 4 u Borského parku. Posílen bude o 20,5 milionu korun také rozpočet určený na opravy bytového a nebytového městského fondu. „Například vyměníme výtahy na adrese Kaznějovská 43, zrekonstruujeme sociální zázemí pro seniory v Hřímalého 30 a 32. Vyčleníme více peněz také na zajištění kofinancování dotačních projektů, tedy na převod do Fondu pro kofinancování dotačních projektů, a to o 15 milionů korun. Třináct milionů korun dáme do rekonstrukce objektu v Bolzanově ulici, o milion méně pak na propojovací tunel mezi první a druhou ledovou plochou na zimním stadionu,“ vyjmenoval další z projektů náměstek David Šlouf.

Z přebytkových peněz se bude řešit také využití užitkové vody z Mže pro údržbu v areálu zoologické a botanické zahrady v Plzni (11,5 milionu korun), díky penězům navíc se bude i modernizovat systém řízení dopravy na světelném signalizačním zařízení křižovatky Lidická – Plaská v Plzni, a to za deset milionů korun. „V oblasti dopravy počítáme dále také s částkou deset milionů korun na projektovou dokumentaci tramvajové trati na Vinice – Mikulášské náměstí,“ doplnil David Šlouf. O částku 9,5 milionu korun město posílí i rozpočet akce výstavby zázemí tréninkového centra mládeže v Luční ulici.

Část prostředků přebytku byla již dříve rozhodnutím zastupitelstva přerozdělena na krytí nezbytných potřeb jednotlivých správců, a to včetně zajištění finančního krytí pro poskytnutí humanitární pomoci pro občany postižené válkou na Ukrajině.