Hlasování o rozpočtu Plzně na rok 2020 mělo překvapivě hladký průběh

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 9. prosinec 2019 22:50
Magistrát města Plzně Magistrát města Plzně. Foto: Richard Beneš

Překvapivě hladký průběh měl na jednání plzeňského městského zastupitelstva bod, při kterém zastupitelé rozhodovali o rozpočtu na rok 2020. Schodkový rozpočet počítá s výdaji 8,355 miliardy korun. Na straně příjmů počítá město s částkou 6,514 miliardy korun. Rozpočet podpořilo při hlasování 36 zastupitelů. Zdrželo se celkem opozičních zastupitelů z řad Pirátů a KSČM. Peníze půjdou do řady oblastí a jsou určeny na provoz i investice. Záporné saldo Plzeň pokryje z prostředků uložených ve svém Fondu rezerv a rozvoje města Plzně a ve Fondu města Plzně na kofinancování dotovaných projektů.

Z velkých stavebních akcí spustí město například výstavbu technologického parku v areálu Světovar, kompletně zrevitalizuje lokalitu Zátiší včetně stavby 18 nových bytových domů, vybuduje víceúčelovou halu v Krašovské ulici a další. Dokončovat se budou v krajské metropoli i již započaté projekty, například přestavba sportovního areálu Prokopávka, sběrný dvůr Na Bořích a jiné.

„Tradičně nejvíce peněz půjde do oblasti dopravy, a to 2,448 miliardy korun. Následují oblasti ochrany životního prostředí, vodního hospodářství a vzhledu města (836 mil.), hospodářský rozvoj (775 mil.), tělovýchova a zájmová činnost (759 mil.), vnitřní správa (604 mil.), bytová oblast (444 mil.), kultura (451 mil.), bezpečnost (293 mil.) a školství (261 mil.),“ přiblížil radní města Plzně pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf (ODS).

V oblasti dopravy budou mezi významné investiční akce patřit budování městského západního okruhu v úseku Křimická – Karlovarská, kde město vyčlenilo z rozpočtu 114 milionů korun. Na dobudování tramvajové trati na Borská pole padne dalších 152 milionů korun. Výstavba záchytného parkoviště P + R Dobřanská Kaplířova počítá s částkou 47 milionů, rekonstrukce mostu přes Radbuzu v Liticích přijde na 43,8 milionů korun. Co se týká provozních výdajů v oblasti dopravy, vydá město o 68,3 milionů více na MHD.

Takto hlasovali zastupitelé Plzně o rozpočtu města na příští rok.

V oblasti ochrany životního prostředí, vodního hospodářství a vzhledu obce budou nejvýznamnější výdaje do odkanalizování a vybudování vodovodu v Koterově za 80 milionů, dalších celkem 232 milionů korun město vyčlenilo na kofinancování akcí stavby retenční nádrže Vinice, na obnovu Roudenského kanalizačního sběrače, na odkanalizování Lhoty, rekonstrukci ulice Na Rychtě, rekonstrukci tramvajové trati Solní a Zbrojnická.

„Co se týká oblasti hospodářského rozvoje, tam počítáme pro rok 2020 s největší částkou na budování Technologického parku DRONET, konkrétně uvolníme 360 milionů korun. V areálu vznikne zázemí pro dětskou skupinu zdejších zaměstnanců a kancelářské prostory pro inkubované start-upy, vybudují se prototypové dílny, konferenční sál, zasedací místnosti, vodní testovací nádrž speciálních dronů, součástí bude i nové parkoviště,“ uvedl David Šlouf.

Deset procent z celkových výdajů dá město v roce 2020 do oblasti nazvané tělovýchova a zájmová činnost. Z vyčleněné částky 759 milionů korun je 219 milionů korun určeno na nedávno zahájenou kompletní přestavbu sportovního areálu Prokopávka, 99,7 milionu korun na vybudování víceúčelové haly Krašovská, 40,5 milionu korun na revitalizaci zázemí tréninkového centra mládeže v Luční ulici, 73,8 milionu korun na přestavbu dětského bazénu na nové šatny v Plaveckém bazénu Slovany. Dostane se i na celou řadu dalších projektů.

Do bytové oblasti a kultury dá Plzeň příští rok shodně zhruba po 450 milionech Kč. Město investuje 136 milionů Kč do revitalizace Zátiší, kde vznikne 18 nových domů se 192 byty. Projekt za zhruba 400 milionů korun je rozdělen do tří etap a nabídne kvalitní bydlení pro seniory, handicapované i mladé rodiny. Na bezpečnost půjde 293 milionů a na školství 261 milionů. Divadlu J. K. Tyla se o 8 milionů korun zvýší dotace pro Plzeňskou filharmonii, o 3,5 milionu korun více dostane také Knihovna města Plzně. Částka 8,2 milionu korun navýší mzdové tarify Městské policie Plzeň, prostředky ve výši 10,2 milionu korun navíc na mzdy bude mít v roce 2020 k dispozici Městský ústav sociálních služeb, Dětské centrum si u provozního příspěvku polepší o 2,6 milionu korun.

„Rozpočet tak jak je zpracován, tak to je výborný servis pro nás i občany. Důležité věci jsou vypíchnuty a odůvodněny. Po odborné stránce je rozpočet zpracován velmi dobře. Obecně chceme poukázat na něco, co se nám nelíbí dlouhodobě. To je stagnace a růst provozních nákladů. Má město nějaký plán a opatření, aby pracovalo na snížení těchto nákladů,“ zajímal se opoziční zastupitel Pavel Bosák.

Další pirátský zastupitel Jiří Rezek se zase zajímal o to, zda proč nemá město Plzeň participativní rozpočet na úrovni města. To znamená, že občané si sami přímou volbou rozhodují na jaké projektu půjdou peníze z rozpočtu. „ODS a ANO má většinu v zastupitelstvu a není si to schopná prosadit? Byl to jenom předvolební tah,“ tázal se Rezek.

Radní Šlouf odpověděl, že nejblíže k lidem mají obvody, kde je zpravidla stejná koalice jako na městě. „Městské obvody mají participativní rozpočty, či participativní projekty. Nechávají to projednávat s občany. Na svůj postoj jsme nerezignovali, je lepší, když to v řádech milionů udělá každý obvod sám, než v desítkách milionů město,“ uvedl Šlouf. „Občané v tomto městě se shodnou v tom co nechtějí, ale neshodnou se v tom co chtějí,“ reagoval na participativní rozpočet zastupitel a bývalý plzeňský primátor Jiří Šneberger (ODS).