Na podporu umělecké činnosti dá město příští rok čtyři miliony korun

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 25. srpen 2020 09:54
Archiv Festival na ulici 2 archiv

Město Plzeň vyhlásí na rok 2021 jednoletý dotační program v oblasti kultury. Celkem žadatelům rozdělí čtyři miliony korun.

„Více než dvacet let existuje propracovaný dotační systém finanční podpory kultury ve městě Plzni. Jde o podporu širokého spektra kulturních aktivit, zejména neziskových organizací a nekomerčních kulturních akcí a činností,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková. Doplnila, že u programu na podporu uměleckých a kulturních projektů byly tematické okruhy navrženy v souladu s Programem rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2020–2030.

V září uskuteční Odbor kultury Magistrátu města Plzně seminář pro žadatele o dotaci. „Jeho náplní bude seznámení s vyhlášeným dotačním programem, postup při vyplňování žádosti a informace o eliminaci rizik porušení rozpočtové kázně při případném přidělení dotace a jejím čerpání,“ doplnila Květuše Sokolová, vedoucí Odboru kultury Magistrátu města Plzně.

Dodala, že minimální výše požadované i poskytnuté dotace je 20 tisíc korun a maximální výše 300 tisíc korun. Jeden žadatel může v tomto dotačním programu podat pouze jednu žádost na činnost a maximálně dvě žádosti na projekt, vyjma institucí s více pobočkami.

V programu na podporu uměleckých a kulturních projektů byly stanoveny tyto tematické okruhy: Veřejný prostor města jako místo pro umělecká díla a kulturní animace, Umělecké a kulturní projekty pro děti a mládež, podpora začínajících autorů a podpora kulturně vzdělávacích aktivit, Kultura jako nástroj uchování kulturních hodnot a tradic a Podpora reprezentace plzeňské kultury.