Na Borech vyrostlo nové velkokapacitní parkoviště pro 318 vozidel

Zveřejněno v Z Plzně
Od - čtvrtek, 27. leden 2022 14:48
Na Borech vyrostlo nové velkokapacitní parkoviště pro 318 vozidel Foto: město Plzeň

Celkem 318 míst k stání nabízí nové záchytné parkoviště P+R, které město vybudovalo v Kaplířově ulici na Borech. Do března bude v předčasném užívání zdarma, pak bude celodenní stání za 60 korun. Vybudování parkoviště přišlo na 35 milionů korun, městu se ale na projekt podařilo získat dotaci ve výši 90 procent z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím nástroje ITI.

Parkoviště je určeno všem, kteří přijíždí do Plzně, aby na parkovišti odstavili vůz a pro cestu po městě využili městskou hromadnou dopravu. Tomu bude přizpůsoben i systém platby, celodenní stání vyjde řidiče na 60 korun, přičemž na lístek mohou pak jezdit v MHD. Parkoviště je momentálně v předčasném užívání, než bude osazeno závorou, je zdarma. K osazení závorou a spuštění příslušného parkovacího softwaru by mělo dojít nejpozději v březnu. "Naším cílem je postupně budovat v Plzni právě parkoviště či parkovací domy typu P+R neboli ‚zaparkuj a jeď MHD‘. Konkrétně zde máme 318 parkovacích míst, z toho 18 míst je možno použít po úpravě vyblokování pro parkování autobusů, devět míst je pro osoby se zdravotním postižením,“ uvedl primátor Plzně Pavel Šindelář.

Poplatek za užití parkoviště bude 60 korun za celý den, přičemž uživatel v tomto poplatku získá parkovné a celodenní jízdenku na MHD. "Pro srovnání celodenní jízdenka stojí 66 korun. Pokud má uživatel parkoviště předplatné na MHD, pak platí pouze 20 korun na den,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule. Klient musí parkoviště opustit do 1:00 hodiny následujícího dne po příjezdu. Pokud tak neučiní, musí uhradit poplatek 100 korun za každý další kalendářní den, jde o opatření, které má zabránit dlouhodobému odstavení vozidel.

Podle vedoucího Odboru investic Magistrátu města Plzně Pavla Grisníka je součástí projektu příprava na budoucí osazení nabíjecími stanicemi pro elektromobily. Na příjezdových silnicích budou informační tabule o volné kapacitě, platit se dá ve čtyřech terminálech, parkoviště ohlídají kamery. „Vybudováno bylo také veřejné osvětlení na stožárech s 25 kusy LED úspornými svítidly. Parkovací stání jsou navržena z vegetační dlažby s možným průsakem. Voda bude sváděna do trativodů a dále do nové areálové kanalizace, jež je svedena do odlučovače ropných látek a následně odváděna do retenční nádrže,“ vysvětlil Pavel Grisník. Vysazeno bylo 130 kusů okrasných stromů pěti druhů na nové ploše 4200 m2 trávníku. Okolí parkoviště je příznivé i pro cyklisty a chodce. Vybudovány jsou chodníky s cyklostezkami, a to podél Dobřanské ulice. Od parkoviště vede spojovací chodník s cyklostezkou k mostu přes silnici I/27, přivaděč na dálnici D5. Využívají je hlavně studenti a zaměstnanci Západočeské univerzity a firem sídlících na Borských polích.