Městská policie bude mít nového velitele

Novým velitelem Městské policie Plzeň se stal dosavadní dlouholetý zaměstnanec Policie ČR Petr Vlk, který vyhrál ve výběrovém řízení a jmenovali ho plzeňští zastupitelé. Do funkce nenastoupí hned, ale zřejmě až za několik měsíců. Nejdřív totiž musí složit na ministerstvu vnitra takzvanou strážnickou zkoušku, která je podmínkou pro práci u městské policie Do té doby povede městskou policie pověřený velitel Marek Šilhan.

„V červnu 2019 pověřilo zastupitelstvo města velením městské policie Marka Šilhana, a to na dobu určitou do doby jmenování nového velitele Městské policie Plzeň. Důvodem časově omezeného pověření byl záměr města vyhlásit a uskutečnit výběrové řízení na tuto pozici a na základě výběrového řízení transparentním způsoben vybrat a následně zastupitelstvu doporučit ke jmenování nejvhodnějšího kandidáta na obsazení této nejen v rámci Městské policie Plzeň strategické řídící funkce,“ připomněl radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký, který je zároveň pověřen řízením Městské policie Plzeň.

Výběrové řízení bylo vyhlášeno a zveřejněno na webech města i městské policie v únoru letošního roku. „Do výběrového řízení se přihlásilo celkem deset uchazečů. Ti prošli psychologickými testy. Před výběrovou komisi dne 1. září 2020 byli pozváni čtyři nejlépe vyhodnocení uchazeči. Ti v rámci pohovorů představili své návrhy koncepce řízení Městské policie Plzeň. Výběrová komise doporučila na pozici velitele městské policie Ing. Bc. Petra Vlka,“ dodal Martin Zrzavecký.

„Od roku 1981 pracuji jako policista, od roku 1983 v Plzni v rámci pořádkové služby na různých funkcích řadového policisty. Od roku 2003 jsem vedl obvodní oddělení Skvrňany jako komisař. Od roku 2018 jsem pracoval jako vrchní komisař na Správě plzeňského kraje. Základem mojí koncepce Městské policie Plzeň je myšlenka ‚poznej svého strážníka‘, tedy dostat strážníky blíže k občanům, do okrsků, aby znali detailně své území a jeho problémy, a tím zvyšovali důvěru v instituci městské policie,“ řekl zastupitelům před svým jmenováním nový velitel Petr Vlk.