Dobrá zpráva pro řidiče. Tři velké uzavírky v sobotu skončí

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 10. červen 2020 16:49
DSC_0017 (3) Foto: město Plzeň

Po více než roce projedou řidiči Mohylovou ulicí na Doubravce, zprovozněna bude nově vybudovaná křižovatka ulic Kaplířova – Klatovská – U Borského parku a dokončena bude také rekonstrukce tramvajové trati a vozovky ve Sladkovského ulici na Slovanech. Všemi třemi zrekonstruovanými úseky bude možné projet poprvé v sobotu 13. června 2020.

„V sobotu 13. června se nám podaří zprovoznit rovnou tři velké silniční stavby v Plzni, jež se nacházejí na území Doubravky, Slovan a Bor. Nejnáročnější byla pro řidiče a především pro místní občany kompletní úprava Mohylové ulice, jejíž oprava trvala více než jeden rok. Kompletně zrekonstruovaná křižovatka Kaplířova – Klatovská – U Borského parku vyřešila špatnou přehlednost tohoto dopravního uzlu, který bude nově řízen světelnou signalizací. Na Slovanech ve Sladkovského bylo nutné vyměnit tramvajovou trať včetně vozovky,“ přiblížil primátor města Martin Baxa.

Od soboty se po dlouhé době řidiči dostanou obousměrně od Litic do centra města po Klatovské třídě včetně odbočení do ulice U Borského parku. Bezpečný průjezd křižovatkou bude řízen světelnou signalizací. Ta zajistí lepší plynulost provozu a současně zvýší bezpečnost motoristů i chodců. „Součástí stavebních úprav křižovatky byly překládky kanalizace, plynovodu, vodovodu a dalších rozvodů. Bylo vybudováno nové veřejné osvětlení i světelná signalizace a také zastávka tramvajové trati Borský park směrem do města,“ uvedl technický náměstek Pavel Šindelář. Po rekonstrukci křižovatky se vrátí na svou původní trasu odkloněné autobusové linky 21 a N4 z Bor do Litic a zpět. Na tramvajové lince číslo 4 bude zprovozněna zastávka Borský park ve směru do centra.

Stavební práce v této oblasti budou pokračovat ale až do konce června. „Do 21. června dokončí stavebníci zbylé přilehlé chodníky a poté budou následovat finální úpravy terénu. Vzhledem ke klimatickým podmínkám a vegetačnímu období je na září a říjen naplánováno definitivní dokončení celé stavby zahrnující výsadbu stromů a sadové úpravy,“ dodal David Malán z Odboru investic Magistrátu města Plzně.

Od dubna 2019 probíhaly stavební úpravy Mohylové ulice v úseku Husův park – Masarykova a rekonstrukce mostu přes Úslavu v Chrástecké ulici. Stavba se rozdělila na tři základní etapy realizované za úplné uzavírky jednotlivých úseků s objízdnou trasou. Délka stavebních úprav Mohylové ulice byla 466 metrů. „Došlo k novému šířkovému uspořádání komunikace včetně výměny konstrukčních a krycích vrstev, zrekonstruovány byly zastávkové zálivy autobusů MHD, práce zahrnuly i úpravy stávajících chodníků na stezku pro chodce a cyklisty, úpravy křižovatkových napojení místních komunikací a vybudování nových parkovacích stání. Součástí stavby byla i kompletní rekonstrukce kanalizačních železobetonových stok vejčitého tvaru, včetně odlehčovací komory a vodovodu z tvárné litiny. Rekonstrukce navazujícího mostu přes Úslavu spočívala v zesílení nosné konstrukce pomocí předpínacích kabelů, výměně vozovky a izolace, mostních závěrů, zídek, ložisek, zábradlí, asfaltových chodníků a celkové sanaci železobetonové konstrukce mostu,“ popsal rekonstrukci náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Za měsíc zrekonstruovalo město tramvajovou trať a vozovku ve Sladkovského ulici. Došlo přitom k výměně panelů, do nichž se upevňují tramvajové kolejnice, včetně asfaltobetonového podloží. Nové je trakční vedení, trolejové kontakty a detektory včetně ukolejnění. Město opravilo i navazující vozovku včetně parkovacích míst a nástupní hranu v zastávce U Duhy. „Rekonstrukce byla nutná, protože nevyhovovala část svršku tramvajového tělesa. Jejím dokončením se zvýší komfort pro cestující v tramvajích, sníží se hluková zátěž a také se zlepší odvodnění dané plochy. Celkové náklady stavby jsou 19,69 milionu korun bez DPH,“ doplnil Michal Vozobule.