Další problémy pro řidiče. Rekonstrukce čeká další ulici

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 5. říjen 2020 14:48
DSC_0003 foto: město Plzeň

Asfaltový povrch v ulici U trati má trhliny i výtluky a jsou v něm vyjeté koleje. Navíc se křižovatkou této ulice s ulicí Doudleveckou špatně projíždí velkým vozidlům, především vozům městské hromadné dopravy. Plzeň se ve středu 7. října pustí do rekonstrukce povrchu vozovky i úpravy křižovatky, a proto dojde k omezením v dopravě, které potrvá do 1. listopadu.

foto: město Plzeň

„Opravíme úsek dlouhý 600 metrů. Je ohraničen křižovatkami ulice U Trati s Klatovskou třídou a s Doudleveckou ulicí. Musíme odfrézovat stávající asfaltové vrstvy, položit nové, obnovit vodorovné dopravní značení a upravit zastávky příměstské a městské dopravy, které budou řešeny jako zálivy. Rekonstrukcí projde i svedení dešťové vody z této komunikace,“ informovala o plánovaných úpravách vozovky v ulici U Trati technická náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně Andrea Fojtíková.

foto: město Plzeň

Rozsáhlými úpravami projde i zmiňovaná křižovatka ulic U Trati a Doudlevecká. Aby touto křižovatkou mohly plynuleji projíždět velké vozy, především vozidla hromadné dopravy, dojde k úpravám oblouků a nároží. Křižovatka však bude po rekonstrukci příznivější i k chodcům. Plánovány jsou rekonstrukce chodníků. Budou vybudována i dvě bezbariérová místa pro přecházení včetně jejich doplnění varovnými i signálními pásy a vodícím pásem na přechodu. Stavbou dojde k prodloužení přechodu přes Doudleveckou ulici ze stávajících 11,5 metru na 13,5 metru. Přechod je totiž veden přes tři jízdní pruhy, z nichž dva jsou řadící a jeden průjezdný. V souvislosti se změnou oblouků v křižovatce a prodloužení chodeckého přechodu musí být také provedeny úpravy světelného signalizačního zařízení. Ta budou v celé křižovatce vyměněna za nová modernější. Součástí světelného signalizačního zařízení bude nově i takzvaný řadič, jež má schopnost získávat informace o počtu projíždějících vozidel. „Tento řadič bude vybaven jak pevnými signálními programy, tak dynamickým řízením s preferencí pro vozy městské dopravy,“ podotkla Andrea Fojtíková.

foto: město Plzeň

Kvůli plánovaným opravám bude od 7. října do 1. listopadu omezena doprava. Stavební úpravy budou probíhat za uzávěry levého, respektive pravého jízdního pásu. Obousměrný provoz vozidel bude veden dvěma jízdními pruhy šířky 3,50 metru. V průběhu rekonstrukce však musejí řidiči počítat i s tím, že provoz bude částečně omezen převedením dopravy jen na jeden jízdní pás. V druhé polovině oprav pak budou úplně uzavřeny křižovatky Doudlevecká x U Trati a Klatovská x U Trati. Doprava bude vedena po objízdné trase.

V době oprav křižovatky U Trati x Doudlevecké budou připraveny i náhradní trasy pro pěší. V první polovině oprav povedou podchodem pod ulicí U Trati a pod železniční tratí z Radobyčické do Purkyňovy ulice a přechodem přes Doudleveckou v křižovatce s Harantovou.  V druhé etapě náhradní trasa pro pěší povede po přechodech v křižovatce Doudlevecká x U trati a přechodem přes Doudleveckou v křižovatce s Harantovou.

Správa veřejného statku města Plzně se do plánovaných oprav ulice U Trati pouští až poté, co byly dokončeny rozsáhlé úpravy v ulicích Skvrňanská, Studentská a Radčická a obnoven v nich normální provoz.