Autobus nepřijel? Chybí chodník či stezka? Plzeň vyzývá občany k vyplnění Názorové mapy dopravy

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 24. březen 2021 08:55
6B5D6B31 Zdroj: město Plzeň

Trápí vás jakékoli problémy spojené s dopravou? V rámci přípravy Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti spustil Útvar koordinace evropských projektů města Plzně Názorovou mapu dopravy pro celou Plzeňskou aglomeraci. Občané do ní mohou zaznačit problémová místa, a to jak přes mobil, tak i počítač. Sběr odpovědí začal v březnu 2021 a potrvá do poloviny dubna. 

„Díky Názorové mapě dopravy mohou občané i návštěvníci Plzně a okolních měst a obcí spadajících do Plzeňské metropolitní oblasti ITI, jež zahrnuje 108 obcí, v nichž žije na 300 tisíc obyvatel, upozornit na nebezpečná a nepřehledná místa, chybějící chodníky nebo cyklostezky, problémy s parkováním, nedostupné zastávky, špatně navazující spoje či zdržení na cestách,“ vysvětlil primátor města Martin Baxa.

Dopravní problémy nemusejí být spojené jen se samotnou Plzní, ale lze vložit podněty i z okolního regionu, který je ohraničen městy Rokycany, Přeštice, Dobřany, Nýřany a Třemošná.

„K jednoduchému formuláři Názorové mapy dopravy jsme připojili ještě několik otázek o obvyklém cestování a jeho proměně za posledních pět let. To umožní týmu, který připravuje novou strategii, lépe pochopit změnu potřeb mobility pro různé účely, jako jsou cesty do práce, do školy, za nákupy nebo volným časem. Vyplnění této části je ovšem volitelné. Počet podnětů není nijak omezený,“ uvedl ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně Erich Beneš.

Cílem Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti ITI je zlepšení dopravního plánování v širším okolí města Plzně, kterému chybí společná vize. „Stejně tak chceme překonat společně administrativní a kompetenční bariéry měst a obcí, dopravců i investorů. Do přípravy strategie zapojujeme občany i soukromý sektor. Při tvorbě strategie samozřejmě zohledňujeme dopady dopravy do životního prostředí, urbanismu i sociální oblasti,“ řekl náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Město Plzeň již před pěti lety schválilo svou vizi pro udržitelnou mobilitu – Plán udržitelné mobility Plzně a průběžně ji naplňuje. „Zaměření tohoto plánu ovšem dostatečně nepokrývá velkou spádovou oblast v oblasti ITI, kde je také potřeba zlepšit cestování za prací nebo do škol. Nová strategie tedy rozšiřuje principy udržitelné mobility za administrativní hranice krajské metropole a současně přináší podněty pro aktualizaci samotného plánu pro Plzeň,“ dodala Jana Pachmannová, projektová manažerka Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně.

Zadavatelem Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti ITI je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně. Na úrovni Plzně a Plzeňského kraje jsou zapojeny všechny organizace, které se plánování dopravy věnují, spolu se zástupci Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic České republiky.