Alkohol zakázán. Ode dneška začala platit nová vyhláška o jeho regulaci

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pondělí, 2. květen 2022 16:01
Alkohol zakázán. Ode dneška začala platit nová vyhláška o jeho regulaci Foto: MP Plzeň

V sadovém okruhu kolem historického jádra, ale také na Americké třídě, v okolí hlavního nádraží, na zastávkách městské hromadné dopravy a v dosahu 50 metrů od školy už si legálně pivo ani další alkohol od 1. května nedáte. Právě dnes začala platit nová vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, kterou schválilo zastupitelstvo města na konci března. Plzeň tím chce zlepšit situaci v centru i na dalších místech, na nichž se shlukují skupiny problémových osob popíjejících alkohol a znepříjemňujících tak pobyt ostatním občanům.

„Věřím, že se nám i za pomoci tohoto opatření podaří zajistit v daných lokalitách pořádek a lidé se tu budou cítit lépe. Cílem není, aby si Plzeňané nemohli dát pivo na oblíbené předzahrádce, na koncertu, nebo si připít na Nový rok. Cílem je, aby si ‚partičky‘ bezdomovců či jiných dalších skupinek přestaly dělat zejména z centra města svoji předzahrádku,“ uvedl primátor města Plzně Pavel Šindelář, který zvýšení bezpečnosti v Plzni považuje za jednu ze svých priorit.

Vyhláška by měla pomoci snížit počet spáchaných přestupků proti majetku, tedy případů vandalství, k nimž dochází zejména pod vlivem alkoholu. Zákaz konzumace alkoholu také sníží znečišťování ulic a parků sklem a dalšími odpadky. Současně zvýší ochranu zdraví osob, zejména dětí a mládeže, využívajících veřejná prostranství v okolí škol a školských zařízení.

Alkohol v Plzni nebude možné popíjet na veřejném prostranství ve čtyřech lokalitách. První zahrnuje Plzeň – střed, kam patří kompletně širší centrum města ohraničené po obvodu ulicemi: Tylova, Korandova, Hálkova, Purkyňova, U Trati, Železniční, Lobezská, U Prazdroje, Tyršova, hranice břehu řeky Mže kolem areálu za OC Plzeň Plaza, kolem ulice Na Jíkalce až k napojení na Vejprnickou ulici a z ní do Tylovy ulice. Druhá lokalita zahrnuje náměstí Českých bratří na Borech, třetí lokalita vymezuje oblast kolem Obchodního centra Luna na Borech a čtvrtá pak oblast U Ježíška podél břehů řeky Radbuzy až k mostu Malostranská.

„Dále zákaz platí v okruhu 50 metrů od škol a školských zařízení, na nástupištích a nástupních ostrůvcích veřejné hromadné dopravy včetně přístřešků pro cestující umístěných mimo nástupiště či nástupní ostrůvky. V případě nástupišť umístěných u hrany chodníku se zákaz vztahuje na prostor nástupiště v rozsahu dva metry před označníkem zastávky ve směru jízdy a 30 metrů od označníku zastávky do prostoru nástupiště v celé šíři chodníku,“ doplnil Martin Zrzavecký, radní města Plzně pro oblast bezpečnosti.

Vyhláška obsahuje i výjimky. Ty se týkají prostorů zahrádek a předzahrádek, které jsou součástí restaurací, hospod, kaváren a barů, a to v souladu s jejich provozní dobou. Zákaz se nevztahuje ani na schválené a povolené akce, jako jsou slavnosti, kulturní a sportovní události, společenské akce a trhy. Další výjimka se týká případného konání oslav u příležitosti zisku mistrovského titulu v nejvyšší republikové soutěži některým z plzeňských sportovních klubů či oslav u příležitosti zisku mistrovského titulu národního sportovního týmu.

220329 Mapa Zony Piti Alkohol