Zrzavecký: V případě karantény máme právo omezit lidi na svobodě

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 3. duben 2020 15:50
zrzavecký foto: město Plzeň

Město Plzeň připravuje nové zázemí pro lidi bez domova. Chce tak zabránit tomu, aby v ulicích krajské metropole šířili Covid-19. Stanové centrum, kde budou mít zajištěn přístup k teplé vodě, toaletám a základním potravinám, otevře město v blízkosti průmyslové zóny na Borských polích. Zároveň tu bude i karanténa pro nakažené bezdomovce. Jaký plán přesně město Plzeň má, nám v rozhovoru prozradil radní města Plzně pro oblast bezpečnosti, Martin Zrzavecký.

Město Plzeň se připravuje na možnost, že mezi nakaženými koronavirem budou i bezdomovci. Jaký plán přesně město má? My už delší dobu připravujeme jakýsi prostor, jedná se o bývalé kasárna na Folmavské ulici, která jsou v současné době nevyužívaná, respektive je to jeden z mála posledních pozemků města Plzně, který by měl být v budoucnosti zastavěn developerem. Na tom pozemku jsou bývalé roty, které v současné době upravujeme tak, aby šly využít právě pro lidi bez domova.

Lidé bez domova tedy budou přebývat přímo v budovách v areálu kasáren? Musíme to rozdělit na dvě části. Jedna část je karanténní prostor, čímž zároveň reagujeme na nařízení vlády České republiky, že máme povinnost takovýto prostor zajistit. To se stalo nebo stane se v průběhu příštího týdne. Konkrétně se jedná o objekt roty, kde je osmnáct pokojů, takže tam můžeme v tento moment zajistit osmnáct lidí na izolaci. Pokud by se situace vyvíjela tak, že nakažených lidí bez domova bude podstatně více, tak jich můžeme umístit maximálně 36. To znamená, do každého pokoje po dvou. Zároveň ale budujeme jakési stanové městečko, které by mělo sloužit obecně pro lidi bez domova, tak aby mohli získat potraviny, mohli se vyspat a mohli provést základní hygienu. Celkem 44 stanů nám darovala plzeňská firma se sportovním zbožím, která je přímo vyrábí.

Myslíte si, že o to bude mezi bezdomovci zájem? Nechají se dobrovolně převézt a zavřít na jedno místo? To je dobrá otázka, ale velmi složitá odpověď, samozřejmě pakliže se jedná o karanténu, tak tam ty lidi máme právo omezit na svobodě. Vycházíme ze zákona o ochraně zdraví, kde je to přesně definováno. Na základě stanoviska lékaře, pokud bude hygienou nařízena karanténa tomu dotyčnému, má právo Městská policie, respektive Policie ČR toho člověka omezit na svobodě a převézt ho do toho karanténního prostoru, který bude hlídán Městskou policií a Policií ČR. Pakliže se bavíme o těch jedincích, kteří nepodléhají karanténě, pak to může být určitou formou motivace, že jim tam nabídnete například teplou polévku, čaj, kávu a možnost se umýt. Situace určitě nebude snadná. Zvlášť pokud se do karantény dostane člověk drogově závislý a my ho budeme držet zavřeného, ale jiná cesta k ochraně společnosti není. O bezdomovce budou v areálu pečovat lidi z neziskových organizací.

Nemocný člověk bez domova se ve většině případů sám u lékaře nepřihlásí. Jak chcete potencionální nakažené zachytávat? Opět velmi složitá otázka. Ve své podstatě nikdo v této zemi nebyl připraven na takový stav, jaký probíhá, Tzn., učíme se za pochodu, diskutujeme jednak s Krajskou hygienickou stanicí, s lékařskou službou, diskutujeme s partnery z neziskových organizací. Hledáme právní aspekty toho, co můžeme, co nemůžeme, co se omezené svobody týče. Takže všechno se nějakým způsobem bude vyvíjet.

Michaela Adámková