Západočeská univerzita v Plzni po třech letech otevírá obor Ortotik - protetik

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 23. březen 2021 13:34

Když si vyslechnete příběh pacienta, výroba pomůcky má pak úplně jiný význam, říká student oboru Ortotika - protetika na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Co všechno obnáší tento obor a co vystudovaný ortotik - protetik v praxi dělá? Na detaily studia specializovaného oboru Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni jsme se zeptali jednoho ze studentů, Tomáše Benčíka.

https://www.youtube.com/watch?v=vU-lT0yG1k0

Co Vás vedlo ke studiu tohoto specifického oboru? V posledním ročníku na gymnáziu během dne otevřených dveří na fakultě jsem narazil na stánek tohoto oboru a okamžitě mě velice zaujal i proto, že jsem o něm nikdy dříve neslyšel. Zaujala mě možnost pracovat ve zdravotnictví tvůrčím způsobem.

Máte v okolí nějakého ortotika – protetika, který Vás ke studiu vedl? Dalo by se říct, že mě ke studiu přivedli dva starší spolužáci, kteří mi obor představili na dnu otevřených dveří. Stále je vídám, nyní již v rámci praxí na protetické dílně.

Co na tomto oboru z Vašeho pohledu nejnáročnější? Co Vás na něm nejvíce baví?

Osobně bych řekl spojení znalostí anatomie a fyziologie s praktickou výrobou. Je to však i to, co mě na oboru nejvíce baví. Mnoho dovedností v našem oboru nelze nastudovat v žádné učebnici a musíte se je naučit přímo v terénu.

Jaké te plány po studiu? Rád bych začal co nejdříve pracovat v oboru. Osobně mě nejvíce zaujala výroba protéz končetin, které bych se rád v budoucnu věnoval.

Jaká je poptávka po tomto zaměstnání? Protetika je poměrně malý obor, na který se často zcela zapomíná. Poptávka po proteticích a ortoticích rozhodně je, vzhledem k malému množství dílen, které jsou rozesety po republice, se však musíte smířit s tím, že pravděpodobně nenajdete práci pár kilometrů od domova.

Myslíte, že se nám daří držet krok se zahraničím? Technologická úroveň jednotlivých dílen se napříč republikou může, jak mi ukázali praxe, velmi lišit. Osobně bych řekl, že se zahraničím držíme krok, co se týče technologických postupů při výrobě pomůcek. Naši pedagogové většinou upozorňují na to, že naše zdravotnictví zaostává v provázanosti jednotlivých složek rehabilitace.

Vyrobil jste už nějaké protézy? Jaký to je pro Vás pocit? Znáte své pacienty osobně? V rámci praxí se většinou dostáváme k dílčím částem výrobního procesu. Už jsem však měl možnost vyrobit si protézu od začátku do konce a i se zúčastnit zkoušky vybavení. Když pak pomůcka sedí je to skvělý pocit. S pacienty se dostáváme do kontaktu, často si vyslechneme jejich osobní příběh a výroba pomůcky má pak náhle úplně jiný význam, než když se jedná jen o anonymní kompenzační pomůcku ať už ortézu nebo protézu, dodává Tomáš Benčík.

Ortotik - protetik zhotovuje moderní protézy pro lidi po amputaci dolní či horní končetiny a pomáhá jim tak vracet se do života. Vyrábí pomůcky pro lidi s pohybovými potížemi a pomáhá jim tak od bolestí a k návratu ke své práci, sportu a koníčkům. Pracuje s nejmodernějšími technologiemi, s nejrůznějšími materiály.

„Jeho úkolem je provádět bez odborného dohledu v souladu s diagnózou lékaře, případně na základě indikace lékaře, pokud je stanovena, a na základě vlastních vyšetření optimální vybavení klienta ortotickou či protetickou pomůckou včetně poučení klienta, jeho rodinných příslušníků a ošetřovatelského personálu tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyššího stupně funkční schopnosti a samostatnosti klienta,” říká proděkanka Fakulty zdravotnických studií ZČU Alena Lochmannová.

Klientem může být kdokoliv, od novorozenců až po seniory, trpící nejrůznějšími diagnózami, jako jsou vrozené vývojové vady, skolióza, dětská mozková obrna, stav po cévní mozkové příhodě nebo po amputaci horních a dolních končetin. Specialista se neustále vzdělává, aby mohl poskytovat co nejkvalitnější. Spolupracuje s ostatními zdravotníky napříč všemi obory, od všeobecných sester, přes fyzioterapeuty a ergoterapeuty, až po lékaře.

Uplatnění nachází zejména ve firmách zabývajících se výrobou a aplikací individuálních zdravotnických prostředků v České republice, v  zahraničních firmách vyrábějících individuální zdravotnické prostředky, v kontrolních orgánech zdravotních pojišťoven nebo třeba ve firmách vyrábějících sériové zdravotnické prostředky, výdejnách zdravotnických prostředků, školství i výzkumu.

“Budoucí ortotiky-protetiky vychováváme tak, aby byli šikovní, přistupovali ke každému úkolu individuálně a tvořivě, uplatňovali nejvhodnější technologie a materiály, uměli pracovat s moderní technikou, citlivě a povzbudivě hovořili s lidmi,” dodává děkan Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni Lukáš Štich.

Přihlášky pro všechny zájemce o perspektivní specializovaný obor Ortotik - protetik fakulta uzavírá 31. března 2021.

Autor: Markéta Hallová