Začala stavba západního okruhu. Hotovo bude do tří let

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 14. červenec 2020 16:15
IMG_5691 Foto: M. Osvaldová

Výstavba druhé etapy západního okruhu propojí Bory, Skvrňany, Křimice, Radčice a Severní Předměstí. Úsek dlouhý 3456 metrů za 1,8 miliardy by měl být dokončen do tří let.

křižovatka Chebská x Křimická. Foto: M. Osvaldová

Městský okruh v úseku Křimická - Karlovarská propojí silnici II/605 Křimická, Chebská a silnici I/20 Karlovarská. Naváže na předcházející, již zrealizovanou, část ještě před Křimickou ulicí. Druhá etapa začne mostem přes silnici II/605. Most je navržen jako třípólový a bude 50 metrů dlouhý. Za křížením pak nastupuje na estakádu, kterou překoná Plzeňskou ulici, údolí nivy řeky Mže, vlastní řeku a silnici v Radčicích. Za Radčickou ulicí pak okruh pokračuje v zářezu terénu. Budou vytvořeny oboustranné zálivy pro MHD s pěším napojením směrem k Radčicím a Zámečku. Dále okruh pokračuje ke křižovatce Sylvánský vrch. Sídliště Vinice - Sylván bude napojeno větví v délce 1,4 kilometru, která vyústí do okružní křižovatky Na Chmelnicích. Na silnici I/20 Karlovarská je okruh napojen nově zřizovanou okružní křižovatkou umístěnou v blízkosti areálu hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a zimního stadionu Košutka. Z této křižovatky je dále napojena Studentská ulice, původní Karlovarská a další areály, které by měly vzniknout v blízkosti.

Křižovatka Chebská, Křimická. Foto: M. Osvaldová

Staveniště bylo předáno zhotoviteli už na konci dubna. V minulých týdnech již probíhalo v místě stavby svážení dřevní hmoty a vyklízení prostoru staveniště. V trase budoucí komunikace byly dokončeny demolice objektů. Byla vybudována provizorní komunikace mezi ulicemi Chebská a Plzeňská, včetně realizace napojení staveništního vjezdu z ulice Chebská. Momentálně pokračují práce na přeložkách distribučního zařízení pro dodávku elektrické energie.

"Druhá část městského okruhu je jednou z největších investičních staveb Plzeňského kraje a města Plzně. Věřím, že realizace celého projektu poběží podle plánu a řidiči se po nové komunikaci budou moci za tři roky projet," prohlásila náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Marcela Krejsová.

Podle primátora Martina Baxy touto stavbou začínáme splácet historický dluh na silniční síti v Plzni. "Městský západní okruh je pro nás prioritou. Dokončením jeho druhé etapy propojíme Bory, Skvrňany, Křimice, Radčice a Severní předměstí, tedy nejrozsáhlejší průmyslovou zónu města s  největšími sídlišti na severu Plzně, v nichž žije na 50 tisíc obyvatel. Svedení tranzitní dopravy po západním okruhu uleví dopravě v centru města," uvedl primátor Plzně Martin Baxa.