Výročí 17. listopadu 1989 si připomněli zástupci Plzně i nová hejtmanka

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 17. listopad 2020 20:29
ImageHandler (2) Foto: město Plzeň

Položením květin u lavičky Václava Havla v Šafaříkových sadech a k Památníku obětem komunismu na Anglickém nábřeží představitelé města Plzně a Plzeňského kraje uctili Den boje za svobodu a demokracii, který byl vyhlášen na paměť událostí 17. listopadu 1989. Primátor města Martin Baxa vyzval Plzeňany, aby si tento den připomněli zapálením svíčky.

Foto: město Plzeň

„I když už od roku 1989 uplynulo jednatřicet let, tak pro mne to, že máme demokracii a svobodu je stále věc nesamozřejmá. V mnoha různých případech můžeme vidět, jak je demokracie křehká, jak není úplně jednoduché její hodnoty hájit,“ uvedl Martin Baxa. Připomněl dále, že 17. listopad roku 1989 je důležitou historickou událostí, protože právě tehdy občané bývalého Československa po čtyřiceti letech komunistické nadvlády řekli: ‚A dost!‘. „Je to však i den, kdy vzpomínám také na Václava Havla a Chartu 77, na to, že i v temných dobách normalizace bylo mnoho lidí, kteří se odmítali smířit s tím, že budou žít v nesvobodě. Mám tedy 17. listopad spojený nejen s oním historickým okamžikem, ale i s osobností Václava Havla, a proto si ho v Plzni připomínáme i u jeho lavičky v městském sadovém okruhu,“ podotkl Martin Baxa a připomněl, že letošní 17. listopad není možné kvůli protiepidemickým opatřením slavit společně. „Musíme být každý zvlášť, ale přitom bychom měli být spolu. Navrhuji proto, aby dnes večer Plzeňané zapálili za oknem svíčku, jako kolektivní vyjádření toho, že se sice nemůžeme setkat ve veřejném prostoru, ale že hodnoty 17. listopadu sdílíme,“ vyzval primátor Martin Baxa.

Hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová uvedla, že podle ní je 17. listopad symbolem nové éry naší republiky. „Je to začátek sametové revoluce, která přinesla naší republice svobodu a naději. Letos je sice smutné, že se kvůli protiepidemickým opatřením nemůžeme setkat, věřím ale, že mnoho lidí si na tento důležitý okamžik našich dějin vzpomene," podotkla.