Volte osobnosti, ne značky, vyzývá koaliční uskupení vedené bývalým hejtmanem

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 28. srpen 2020 15:15

Koaliční politické uskupení vedené Josefem Bernardem pro Plzeňský kraj představilo své programové priority. Největší úkol vidí v problematice udržení vody v krajině, dalším cílem je rozvoj a udržení dobře fungujících krajských nemocnic, podpora sociálních služeb a samozřejmě investice do dopravy. 

Na kandidátní listině STAROSTŮ (STAN) s JOSEFEM BERNARDEM a podporou Zelených, PRO Plzeň a Idealistů lze nalézt mnoho zajímavých lidí. “Volit značky je jednoduché, ale opravdové osobnosti najdete jen u nás. Je to hlavně z toho důvodu, že do podoby naší kandidátky nezasahovaly žádné stranické sekretariáty, ani jsme je nevybírali podle let, které si straníci odseděli na schůzích, ale hlavním kritériem výběru byly pracovní zkušenosti a fakt, zda kandidáti v životě něco dokázali," uvedl sám Bernard.

K přírodě se lidé chovali v minulosti macešsky. Proto se nyní potýkáme například s extrémními výkyvy počasí, nedostatkem vody, nebo hynutím lesních porostů. „Vidíme, že současný způsob péče o přírodu a krajinu je neudržitelný, a proto dnes čelíme řadě velkých problémů jako je sucho, nebo naopak bleskové povodně, poškození půdy, chemizace prostředí. Budeme tento problém komplexně řešit. Zpracujeme strategii adaptačních opatření pro celý kraj, kde vytipujeme priority a pomůžeme připravit konkrétní revitalizační projekty,“ říká Eva Volfová, odborná konzultantka v oboru ochrany přírody a kandidátka do krajských voleb. Samostatným problémem, který musí politická reprezentace v nejbližších letech řešit je také alarmující nedostatek pitné vody. Proto je také v programu této koalice bezprostřední propojení vodárenských systémů tak, aby v případě nedostatku vody v jedné oblasti se mohla voda přivést odjinud. Dotační prioritou v oblasti životního prostředí je výstavba vodovodů i v těch nejmenších obcích.

V době koronavirové krize se jasně ukázalo, jak podstatné jsou pro fungování celého systému krajské nemocnice. „Udržíme stávající síť krajských nemocnic v Klatovech, Domažlicích, Rokycanech, Stodě a v následujících letech je chceme i nadále rozvíjet,“ zdůrazňuje Josef Bernard, lídr kandidátky. Další prioritou této koalice je zajištění strategických zásob ochranných pomůcek pro celý kraj. „S lokálními výrobci dohodneme možnost mimořádné výroby ochranných prostředků při vzniku další mimořádné pandemické krize. Z událostí kolem COVID-19 jsme se jasně poučili a příští mimořádné události nás nemohou už zaskočit,“ doplňuje Bernard.

Plzeňský kraj je největším poskytovatelem sociálních služeb v kraji. Proto je třeba, aby právě krajský úřad byl tím, kdo bude tyto služby i nadále rozvíjet. „Podpoříme rozšíření terénních a ambulantních sociálních služeb pro seniory i lidi s handicapem, respitní a odlehčující služby. Ráda bych svojí kandidaturou i já svým malým dílem přispěla ke zlepšení celkové situace v sociální sféře v Plzeňském kraji,“ doplňuje Irena Vítovcová zakladatelka a ředitelka občanského sdružení ProCit a kandidátka do krajských voleb.

V neposlední řadě se v programu zabýváme investicemi, především do oprav krajských silnic a veřejné dopravy. "Bezduché škrty v době poklesu po koronaviru nikomu z našich občanů nepomohou. Máme jasnou koncepci rychlé obnovy silnic a koncepci výstavby páteřních cyklostezek. Intenzivně na všech těchto investicích spolupracujeme s obcemi. Chceme udržet systém veřejné dopravy a zvýšit úroveň cestování zavedením nových vlakových souprav," apeluje Pavel Čížek, náměstek hejtmana pro oblast dopravy.

Centrum krajského města Plzně hyzdí zchátralá budova městských lázní. Zároveň už jedenáct let se hovoří o výstavbě nové budovy Západočeské galerie, která ale stále nestojí. „Chtěli bychom spojit příjemné s užitečným. Postavit novou budovu galerie bude v době blížící se ekonomické krize poměrně dost obtížné a zároveň bychom si už neměli nechat v centru Plzně chátrat budovu lázní. Proto bychom chtěli tuto budovu zrekonstruovat, třeba i po částech, aby to nebylo tak finančně náročné, a využít ji jak pro Západočeskou galerii, ale vzhledem k tomu, že má dostatečnou kapacitu, tak bychom rádi některé prostory využili i pro Plzeňskou filharmonii. Navíc bych si představoval, že by prostory mohly využívat i děti na hudební nebo dramatickou výuku. Z lázní by se mohlo stát nové kulturní centrum celé Plzně,“ zdůrazňuje Josef Bernard.