V revitalizované lokalitě Zátiší stojí už několik nových bytových domů

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 28. říjen 2020 09:47
DSC_0006 (3) foto: město Plzeň

Město Plzeň začalo v únoru 2020 stavět po cca 15 letech městské byty. Celkem 18 domů se 183 byty o velikosti 1+kk a 2+kk vybuduje v lokalitě Zátiší ve Skvrňanech do září roku 2022. Od února došlo k demolici všech původních bytových domů první etapy a nyní je postaveno osm bytových domů v různé fázi a výměníková stanice tepla. Celkové náklady revitalizace území Línská – Kreuzmannova, které Plzeň pokryje téměř z poloviny příjmy z prodeje svých bytů na Sylvánu, tvoří 346,7 milionu korun bez DPH. Byty budou určeny pro lidi, kteří získávají obtížně nájemní nebo vlastní bydlení na komerčním trhu.

foto: město Plzeň

„Po stavbě bytů na Sylvánu zhruba před 15 lety se jedná o náš největší projekt v bytové oblasti. Revitalizací čtyř hektarů kolem ulic Línská a Kreuzmannova vznikne 183 bytů, které nabídneme seniorům, zdravotně postiženým občanům, samoživitelům a samoživitelkám, rodinám pečujícím o zdravotně postižené dítě, ale také jako startovací dostupné bydlení pro mladé rodiny,“ vysvětlil primátor města Martin Baxa.

„V současnosti jsme dokončili veškeré hrubé stavby bytových domů 1 až 7 a 18 a výměníkové stanice tepla včetně střešní krytiny a osazeny máme i okna. V bytových domech 5, 6 a  7 jsou již dokončovány i finální fasádní omítky, hotové jsou vnitřní instalace, čisté podlahy, obklady a probíhá jejich celková kompletace. V bytových domech 1 až 4 pracujeme na vnitřních rozvodech veškerých instalací, zateplujeme fasády, v interiérech zhotovitel provádí omítky a podlahové vrstvy. Ve výměníkové stanici tepla jsou dokončeny stavebně vnitřní prostory a probíhají technologické práce na vystrojení stanice,“ přiblížil současný stav výstavby bytů technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Veškeré práce podle něj probíhají dle odsouhlaseného harmonogramu stavby v souladu se smluvním termínem.

foto: město Plzeň

Dále zhotovitel dokončuje rozvody venkovní kanalizace a vodovodu v rámci první etapy stavby. Musely být provedeny přeložky rozvodů UPC, přeložky rozvodů Plzeňských městských dopravních podniků a okolo bytových domů zhotovitel postupně provádí hrubé terénní úpravy.

„Staveniště jsme předali zhotoviteli 17. února 2020. Následně začaly demoliční práce a provést jsme museli také pyrotechnický průzkum. Termín dokončení stavebních prací včetně vydání kolaudačního souhlasu je v první etapě stanoven na 31. květen 2021. U druhé etapy je to potom konec září 2022. V letošním roce máme v rozpočtu na stavbu Zátiší alokovány finanční prostředky ve výši 136 milionů korun včetně DPH,“ doplnil Pavel Grisník, vedoucí magistrátního odboru investic, jenž má výstavbu bytů v Zátiší na starosti.

foto: město Plzeň

Nové bydlení bude určeno zejména pro cílové skupiny z Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016–2020. „Nabídneme jej seniorům, zdravotně postiženým občanům, samoživitelům a samoživitelkám, rodinám pečujícím o zdravotně postižené dítě, také jako startovací dostupné bydlení mladým domácnostem do 35 let věku,“ přiblížil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf.

Záměr revitalizovat celé území vznikl v roce 2018 z první studie lokality. „K rozhodnutí zahájit revitalizaci Zátiší pomohly i výsledky analýzy prostorové segregace na území města Plzně, kterou si město nechalo zpracovat v rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni,“ dodal radní David Šlouf.

Měsíční nájemné u bytů bezbariérových a bytů pro seniory bude činit 50 korun za metr čtvereční, pro všechny ostatní byty bude měsíční nájemné v sazbě odpovídající výši nájemného u ostatních standardních bytů ve vlastnictví města Plzně s meziročním nárůstem. Od 1. března letošního roku se jedná o sazbu 86,86 korun za metr čtvereční. Rozměry standartních bytů budou 2+kk ca 46 m2 a 1+kk ca 34 m2, u bytů bezbariérových v 1.NP budou rozměry bytů 1+kk ca 47 m2, 2+kk 67 m2.